Ktl-icon-tai-lieu

Huy động vốn ở ngân hàng

Được đăng lên bởi thitrang20
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tình hình huy động và sử dụng vốn của các doanh
nghiệp trong bối cảnh lãi suất vay của các tổ chức
tín dụng đồng loạt giảm
Trong cơ chế kinh tế thị trường, quy mô vốn và quy mô đầu tư của doanh
nghiệp phụ thuộc rất lớn vào cơ chế cho vay vốn của các tổ chức tín dụng.
Hiện tại, trong môi trường kinh tế cạnh tranh có sự điều tiết của Chính phủ,
có sự mở rộng hơn các kênh thu hút vốn cho doanh nghiệp và đa dạng hóa
các hình thức huy động vốn với các công cụ tài chính khác nhau mà các tổ
chức tín dụng áp dụng đối với doanh nghiệp. Bài viết phân tích thực trạng
tình hình huy động và sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong thời điểm
hiện tại, tìm nguyên nhân và đề xuất một số ý kiến nghị nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất
vay của các tổ chức tín dụng đồng loạt giảm
1. Thực trạng tình hình huy động và sử dụng vốn ở các doanh
nghiệp hiện tại
Ưu điểm:
- Cấu trúc quản lý tài chính hiện nay trong các doanh nghiệp đã tạo được sự
chủ động trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Hiện nay, với việc quy định rõ cơ cấu vốn trong mỗi doanh nghiệp, cơ
chế quản lý tài chính đã cơ bản giải quyết được vấn đề giao vốn, quản lý và
sử dụng vốn như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất.
Cơ chế quản lý tài chính đã tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn
phục vụ nhu cầu của sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau.
Huy động vốn bằng hình thức vay của các ngân hàng thương mại mà không
phải thế chấp tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều.
Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp đã khai thác và cân đối nguồn vốn
đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư sản xuất cơ bản, mua sắm
trang thiết bị, bổ sung vốn lưu động từ đó từng bước giải quyết khó khăn về
vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới sáp nhập, góp phần đảm
bảo tính cân đối về vốn trong doanh nghiệp.
- Cơ chế huy động vốn và sử dụng đã thúc đẩy sự đổi mới và hiện đại hóa các
trang thiết bị trong tất cả các ngành kinh tế. Dựa vào đó mới khai thác, đáp
ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.

- Cơ chế về thu sử dụng vốn đổi mới đã tạo nguồn đầu tư để lại cho doanh
nghiệp tháo gỡ một phần khó khăn về vốn góp phần thúc đẩy kinh tế phát
triển.
Nhược điểm:
- Cơ chế huy động và sử dụng vốn chưa phát huy được hết tính chủ động,
sáng tạo của các doanh nghiệp: Việc phân cấp, phân quyền, nhất là quyền
đầu tư, mua sắm, nhượng bán, cho thuê hoặc thế chấp, cầm cố tài...
Tình hình huy động và sử dng vốn của các doanh
nghiệp trong bối cảnh lãi suất vay của các tổ chức
tín dụng đồng loạt giảm
Trong chế kinh tế thị trường, quy mô vốn quy đầu của doanh
nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chế cho vay vốn của các tổ chức tín dụng.
Hiện tại, trong môi trường kinh tế cạnh tranh có sự điều tiết của Chính phủ,
sự mở rộng n các kênh thu hút vốn cho doanh nghiệp và đa dạng hóa
các hình thức huy động vốn với các công cụ i chính khác nhau các tổ
chức tín dụng áp dụng đối với doanh nghiệp. Bài viết phân tích thực trạng
tình hình huy động sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong thời điểm
hiện tại, tìm nguyên nhân đề xuất một số ý kiến nghị nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất
vay của các tổ chức tín dụng đồng loạt giảm
1. Thực trạng tình hình huy động s dụng vốn các doanh
nghiệp hiện tại
Ưu điểm:
- Cấu trúc quản tài chính hiện nay trong các doanh nghiệp đã tạo được sự
chủ động trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Hiện nay, với việc quy định rõ cơ cấu vốn trong mỗi doanh nghiệp, cơ
chế quản lý tài chính đã bản giải quyết được vấn đề giao vốn, quản
sử dụng vốn như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất.
chế quản tài chính đã tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn
phục vụ nhu cầu của sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau.
Huy động vốn bằng hình thức vay của các ngân hàng thương mại không
phải thế chấp tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều.
Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp đã khai thác và cân đối nguồn vốn
đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu sản xuất bản, mua sắm
trang thiết bị, bổ sung vốn lưu động từ đó từng bước giải quyết khó khăn về
vốn choc doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới sáp nhập, góp phần đảm
bảo tính cân đối về vốn trong doanh nghiệp.
- Cơ chế huy động vốn và sử dụng đã thúc đẩy sự đổi mới và hiện đại hóa các
trang thiết bị trong tất cả các ngành kinh tế. Dựa vào đó mới khai thác, đáp
ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp.
Huy động vốn ở ngân hàng - Trang 2
Huy động vốn ở ngân hàng - Người đăng: thitrang20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Huy động vốn ở ngân hàng 9 10 170