Ktl-icon-tai-lieu

Huy động vốn qua thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 2013

Được đăng lên bởi vanthailuu-neu
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Lời mở đầu
Trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở
thành nước công nghiệp năm 2020, cả chính phủ cũng như các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều
thách thức & đang nỗ lực giải quyết từng vấn đề. Trong đó, thách thức cơ bản & quyết định nhất
chính là huy động & sử dụng vốn đầu tư như thế nào để đạt hiểu quả cao nhất.
Ngoài những phương thức huy động vốn truyền thống thì thời gian qua, Việt Nam đã chứng
kiến nhiều bước đi đáng kể của thị trường chứng khoán nói chung ; từ khung pháp lý đến các đầu
mối giao dịch ngày càng đồng bộ và thống nhất, tính thank khoản tăng và vững chắc... Song trong
giai đoạn 2006 – 2013 chúng ta cũng nhìn nhận ra nhiều thất bại của thị trường mới nổi này. Điển
hình đó là sự tín nhiệm của các nhà đầu tư đơn lẻ vào doanh nghiệp đã thuyên giảm đáng kể, thể
hiện qua con số khiêm tốn 10% huy động vốn qua TTCK là do doanh nghiệp thực hiện, còn lại
90% do chính phủ thực hiện. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, vậy thì “ kênh huy động cho doanh nghiệp
ở đâu?”. Để tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân cho vấn đề trên, em xin tìm hiểu về đề tài “ Huy
động vốn qua thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013”
Đề tài của em gồm 3 phần :
Phần 1 : Lý luận chung về huy động vốn qua TTCK của doanh nghiệp
Phần 2 : Thực trạng huy động vốn qua TTCK của DN Việt Nam 2006 - 2013
Phần 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp trên
TTCK
Em xin chân thành cảm ơn bộ môn Kinh tế Đầu tư, PGS.TS Phạm Văn Hùng đã giúp đỡ em
trong quá trình hoàn thành đề tài này!
Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như thực tiễn nên không tránh khỏi sai sót,
em mong nhận được nhiều đóng góp của thầy cô để bài viết sau được hoàn thiện hơn.

Đề án môn học – Bộ môn Kinh tế Đầu tư

1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP.
1. CHỨNG KHOÁN & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1.1 Chứng khoán & các đặc trưng cơ bản
1.1.1 Khái niệm
Có rất nhiều khái niệm về chứng khoán kể từ khi các hình thái của loại hàng hóa đặc biệt này
ra đời. Dễ hiểu nhất, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền & lợi ích hợp phát của người
nắm giữ chứng khoán với tố chức,đơn vị phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng chứng chỉ;
bút toán ghi sổ; hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại :
+ Chứng khoán nợ ( trái phiếu ) : công cụ nợ do các cơ quan công quyền hay công ty đang
hoạt động phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường; trong đó, các trái chủ được cam k...
Lời mở đầu
Trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đưa ớc ta cơ bản trở
thànhc công nghiệp năm 2020, c chính phủ cũng như các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều
thách thức & đang nỗ lực giải quyết từng vấn đề. Trong đó, thách thức cơ bản & quyết định nhất
chính là huy động & sử dụng vốn đầu tư như thế nào để đạt hiểu quả cao nhất.
Ngoài những phương thức huy động vốn truyền thống t thời gian qua, Việt Nam đã chứng
kiến nhiều ớc đi đáng kể của thị trường chứng khoán nói chung ; từ khung pháp lý đến các đầu
mối giao dịch ngày càng đồng bộ và thống nhất, tính thank khoản tăng và vững chắc... Song trong
giai đoạn 2006 – 2013 chúng ta cũng nhìn nhận ra nhiều thất bại của thị trường mới nổi này. Điển
hình đó là sự tín nhiệm của các nhà đầu đơn lẻ vào doanh nghiệp đã thuyên giảm đáng kể, thể
hiện qua con s khiêm tốn 10% huy động vốn qua TTCK là do doanh nghiệp thực hiện, còn lại
90% do chính phủ thực hiện. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, vậy thì “ kênh huy động cho doanh nghiệp
đâu?”. Để tìm hiểu thực trạng nguyên nhân cho vấn đề trên, em xinm hiểu vđề tài “ Huy
động vốn qua thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013”
Đề tài của em gồm 3 phần :
Phần 1 : Lý luận chung về huy động vốn qua TTCK của doanh nghiệp
Phần 2 : Thực trạng huy động vốn qua TTCK của DN Việt Nam 2006 - 2013
Phần 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp trên
TTCK
Em xin chân thành cảm ơn bộ môn Kinh tế Đầu tư, PGS.TS Phạm Văn Hùng đã giúp đỡ em
trong quá trình hoàn thành đề tài này!
Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế v kiến thức cũng như thực tiễn nên không tránh khỏi sai sót,
em mong nhận được nhiều đóng góp của thầy cô để bài viết sau được hoàn thiện hơn.
Đề án môn học – Bộ môn Kinh tế Đầu tư 1
Huy động vốn qua thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huy động vốn qua thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 2013 - Người đăng: vanthailuu-neu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Huy động vốn qua thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 2013 9 10 374