Ktl-icon-tai-lieu

Incoterm 2000

Được đăng lên bởi blackdemon94
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000
LỜI NÓI ĐẦU
của Ông Maria Livanos Cattaui, Tổng Thư Ký Phòng Thương mại Quốc Tế
Nền kinh tế toàn cầu mở ra cơ hội to lớn hơn bao giờ hết để doanh nghiệp tiếp cận tới các thị
trường phắp nơi trên thế giới. Hàng hoá được bán ra ỏ nhiều nước hơn, với số lượng ngày
càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức
tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ
có nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc.
Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc tế về giải thích các điều kiện
thương mại, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy. Việc
dẫn chiếu đến Incoterms 2000 trong một hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ phân định rõ ràng
nghĩa vụ tương ứng của các bên và làm giảm nguy cơ rắc rối về mặt pháp lý.
Kể từ khi Incoterms được Phòng Thương mại Quốc tế soạn thảo năm 1936, chuẩn mực về
hợp đồng mang tính toàn cầu này thương xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát
triển của thương mại quốc tế. Incoterms 2000 có cân nhắc tới sự xuất hiện nhiều khu vực
miễn thủ tục hải quan trong thời gian và qua, việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử ngày
càng thông dụng, về cả những thay đổi về tập quán vận tải. Incoterms 2000 đã sửa đổi và
thể hiện nội dung của 13 điều kiện thương mại một cách đơn giản hơn và rõ ràng hơn.
Kiến thức uyên thâm của Ban nghiên cứu Tập quán Thương mại Quốc tế thuộc ICC bao gồm
các thành viên từ nhiều nước trên thế giới và thuộc tất cả các lĩnh vực thương mại đảm bảo
Incoterms 2000 sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khắp nơi.
Phòng Thương mại Quốc tế xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của Ban nghiên
cứu Tập quán Thương mại Quốc tế do giáo sư Fabio Bortolotti (Italia) làm Chủ tịch. Nhóm
công tác về "Điều kiện Thương mại" do giáo sư Jan Ramberg (Thụy Điển) làm Chủ tịch, và
nhóm soạn thảo bao gồm Chủ tịch là giáo sư Charles Debattista (Anh), cùng các ông Robert
De Roy (Bỉ), Philippe Rapatout (Pháp), Jen Brredow (Đức) và Frank Reynolds (Mỹ).
NỘI DUNG CHÍNH CỦA INCOTERMS 2000
Phần dẫn giải
Phương thức vận tải và điều kiện tương ứng của Incoterms 2000
EXW: Giao tại xưởng
FCA: Giao cho người chuyên chở
FAS: Giao dọc mạn tàu
FOB: Giao lên tàu

CFR: Tiền hàng và cước
CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước
CPT: Cước phí trả tới
CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới
DAF: Giao tại biên giới
DES: Giao tại tàu
DEQ: Giao tại cầu cảng
DDU: Giao chưa nộp thuế
DDP: Giao đã nộp ...
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000
LỜI NÓI ĐẦU
của Ông Maria Livanos Cattaui, Tổng Thư Ký Phòng Thương mại Quốc Tế
Nền kinh tế toàn cầu mở ra cơ hội to lớn hơn bao giờ hết để doanh nghiệp tiếp cận tới các thị
trường phắp nơi trên thế giới. Hàng hoá được bán ra ỏ nhiều nước hơn, với số lượng ngày
càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức
tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ
có nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc.
Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc tế về giải thích các điều kiện
thương mại, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy. Việc
dẫn chiếu đến Incoterms 2000 trong một hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ phân định rõ ràng
nghĩa vụ tương ứng của các bên và làm giảm nguy cơ rắc rối về mặt pháp lý.
Kể từ khi Incoterms được Phòng Thương mại Quốc tế soạn thảo năm 1936, chuẩn mực về
hợp đồng mang tính toàn cầu này thương xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát
triển của thương mại quốc tế. Incoterms 2000 có cân nhắc tới sự xuất hiện nhiều khu vực
miễn thủ tục hải quan trong thời gian và qua, việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử ngày
càng thông dụng, về cả những thay đổi về tập quán vận tải. Incoterms 2000 đã sửa đổi và
thể hiện nội dung của 13 điều kiện thương mại một cách đơn giản hơn và rõ ràng hơn.
Kiến thức uyên thâm của Ban nghiên cứu Tập quán Thương mại Quốc tế thuộc ICC bao gồm
các thành viên từ nhiều nước trên thế giới và thuộc tất cả các lĩnh vực thương mại đảm bảo
Incoterms 2000 sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khắp nơi.
Phòng Thương mại Quốc tế xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của Ban nghiên
cứu Tập quán Thương mại Quốc tế do giáo sư Fabio Bortolotti (Italia) làm Chủ tịch. Nhóm
công tác về "Điều kiện Thương mại" do giáo sư Jan Ramberg (Thụy Điển) làm Chủ tịch, và
nhóm soạn thảo bao gồm Chủ tịch là giáo sư Charles Debattista (Anh), cùng các ông Robert
De Roy (Bỉ), Philippe Rapatout (Pháp), Jen Brredow (Đức) và Frank Reynolds (Mỹ).
NỘI DUNG CHÍNH CỦA INCOTERMS 2000
Phần dẫn giải
Phương thức vận tải và điều kiện tương ứng của Incoterms 2000
EXW: Giao tại xưởng
FCA: Giao cho người chuyên chở
FAS: Giao dọc mạn tàu
FOB: Giao lên tàu
Incoterm 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Incoterm 2000 - Người đăng: blackdemon94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Incoterm 2000 9 10 451