Ktl-icon-tai-lieu

incoterms

Được đăng lên bởi btcv22031993
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tóm tắt Incoterms 2010
Posted on 18/04/2014

Cách nhớ Incoterms 2010
11 điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu
“Em Fải Cố Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong
incorterm 2010: E,F,C,D.
1. Nhóm E-EXW-Ex Works-Giao hàng tại xưởng
Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì
về lô hàng đó, từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển,
thuê tàu… nghĩa là rất lười và không có chút trách nhiệm gì về thủ tục thì đó là
điều kiện nhóm E .Vậy nhé, khi nào mình muốn bán hàng và chẳng muốn làm
thủ tục gì hãy nhớ đến nhóm E
2. Nhóm F
Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. Vậy bí quyết để nhớ khi cần đến
nhóm F là thế nào? Hãy nhớ F là free nghĩa là không có trách nhiệm, vậy không
có trách nhiệm với gì, không có trách nhiệm với việc vận chuyển từ cảng bốc
hàng đến cảng dỡ hàng. Đó là nét cơ bản của nhóm F.
Vậy đâu là cơ sở để phân biệt,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin trả lời, cơ sở
chính là trách nhiệm vận chuyển hàng từ cơ sở của người bán lên tàu:
2.1. FCA-Free Carrier-Giao hàng cho người chuyên chở
Chỉ bốc hàng lên phương tiên vận tải người mua gửi đến nhận hàng nếu vị trí đó
nằm trong cơ sở của người mua. Sau khi bốc hàng lên phương tiện vận tải là tôi
hết trách nhiệm.
Làm thế nào nhớ được tính chất cơ bản của nhóm FCA? – Nhớ đến FCA hãy nhớ
từ C-Carrier ,Free Carrier – Miễn trách nhiệm vận chuyển, chính là ý nghĩa đã
phân tích ở trên
2.2 FAS-Free alongside-Giao hàng dọc mạn tàu:
Nhóm này, trách nhiệm người bán, cao hơn nhóm FCA, nghĩa là không giao hàng
tại cơ sở sản xuất hay điểm trung chuyển như trên mà người bán phải thuê
phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc mạn tàu.
Để nhớ đặc tính này hãy nhớ từ Free Alongside – Miễn trách nhiệm đến khi đã
xếp dọc mạn tàu.

2.3 FOB-Free on Board-Giao hàng lên tàu
Ở điều kiện FAS trách nhiệm ta là giao hàng đến mạn tàu, thế còn nếu khi bốc
hàng từ mạn tàu lên tàu, chẳng may hàng bị vỡ thì sao, ai chịu trách nhiệm? Ai
trả chi phí bốc hàng này? Trả lời câu hỏi trên chính là điều kiện FOB.
Vậy nhớ đến FOB, hãy nhớ đến trách nhiệm của chúng ta là phải giao hàng lên
đến tàu, nghĩa là chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tàu. Từ Free on board nói lên
điều đó – Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu.
Như vậy trong điều kiện nhóm F , hãy nhớ 2 điểm quan trọng:
– Trách nhiệm chuyên chở tăng dần: FCA———>>>FAS———>>> FOB
– Chịu chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
Vậy là từ nhóm E, tôi chỉ giao hàng thôi, còn n...
Tóm tắt Incoterms 2010
Posted on 18/04/2014
Cách nhớ Incoterms 2010
11 điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu
“Em Fải Cố Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong
incorterm 2010: E,F,C,D.
1. Nhóm E-EXW-Ex Works-Giao hàng tại xưởng
Giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì
về lô hàng đó, từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển,
thuê tàu… nghĩa là rất lười và không có chút trách nhiệm gì về thủ tục thì đó là
điều kiện nhóm E .Vậy nhé, khi nào mình muốn bán hàng và chẳng muốn làm
thủ tục gì hãy nhớ đến nhóm E
2. Nhóm F
Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. Vậy bí quyết để nhớ khi cần đến
nhóm F là thế nào? Hãy nhớ F là free nghĩa là không có trách nhiệm, vậy không
có trách nhiệm với gì, không có trách nhiệm với việc vận chuyển từ cảng bốc
hàng đến cảng dỡ hàng. Đó là nét cơ bản của nhóm F.
Vậy đâu là cơ sở để phân biệt,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin trả lời, cơ sở
chính là trách nhiệm vận chuyển hàng từ cơ sở của người bán lên tàu:
2.1. FCA-Free Carrier-Giao hàng cho người chuyên chở
Chỉ bốc hàng lên phương tiên vận tải người mua gửi đến nhận hàng nếu vị trí đó
nằm trong cơ sở của người mua. Sau khi bốc hàng lên phương tiện vận tải là tôi
hết trách nhiệm.
Làm thế nào nhớ được tính chất cơ bản của nhóm FCA? – Nhớ đến FCA hãy nhớ
từ C-Carrier ,Free Carrier – Miễn trách nhiệm vận chuyển, chính là ý nghĩa đã
phân tích ở trên
2.2 FAS-Free alongside-Giao hàng dọc mạn tàu:
Nhóm này, trách nhiệm người bán, cao hơn nhóm FCA, nghĩa là không giao hàng
tại cơ sở sản xuất hay điểm trung chuyển như trên mà người bán phải thuê
phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc mạn tàu.
Để nhớ đặc tính này hãy nhớ từ Free Alongside – Miễn trách nhiệm đến khi đã
xếp dọc mạn tàu.
incoterms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
incoterms - Người đăng: btcv22031993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
incoterms 9 10 959