Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi Đặng Quang Sơn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải

TÓM LƯỢC
Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có
sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước ngày càng được nâng cao vai
trò tự chủ của mình. Những vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ngày
càng khốc liệt và phức tạp, không chỉ đơn thuần là cạnh tranh về chất lượng mẫu
mã sản phẩm mà còn là sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả nhằm tạo ra những sản
phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho thị trường với mức chi phí hợp lý để đạt được lợi
nhuận tối đa cho doanh nghiệp.
Nguyên vật liệu là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Bởi vậy, tổ
chức công tác quản lý và hạch toán chính xác chi tiết vật liệu không những là điều
kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm đúng mà còn là biện pháp
không thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm ở
một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh.
Muốn đạt được mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện
pháp quản lý một cách hữu hiệu đem lại hiệu quả là hạ giá thành sản phẩm. tức là
doanh nghiệp tổ chức tốt kế toán vật liệu trong quá trình luân chuyển nhằm tránh
mọi sự lãng phí không cần thiết. Từ đó giúp cho sự xác định nhu cầu nguyên vật
liệu dự trữ (tồn kho) một cách hợp lý tránh ứ đọng vốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu do đó tôi
đã lựa chọn đề tài “Kế toán nguyên vật liệu sản xuất hóa chất tại công ty Cổ
Phần Kplus Toàn Cầu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Khóa luận nghiên cứu những vấn đề chính sau:
1. Nghiên cứa đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về kế toán nguyên
vật liệu trong doanh nghiệp.
2. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu sản xuất
hóa chất tại công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu.
3. Đề xuất các giải pháp giúp công ty hoàn thiện nội dung và phương pháp kế
toán nguyên vật liệu.
LỜI CẢM ƠN

i

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải

Trong quá trình học tập tại nhà trường cũng như quá trình học tập và nghiên cứu
tại Công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu. Trong quá trình thực tập tôi đặc biệt chú ý
đến hoạt động kế toán nguyên vật liệu của công ty còn nhiều bắt cập, nên tôi chọn
đề tài “Kế toán nghiên vật liệu sản xuất hóa chất tại công ty Cổ phần Kplus Toàn
Cầu” làm đề tài tốt nghiệp của mình.
Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô trong trường Đại học Thương Mại, Khoa Kế
toán – Kiểm toán trường Đại học Thương Mại đã tận tình giảng dạy, trang bị cho t...
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Thanh Hải
TÓM LƯỢC
Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường
sự quản của nnước, các doanh nghiệp nhà ớc ngày càng được nâng cao vai
trò tự chủ của mình. Những vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế th trường ngày
càng khốc liệt phức tạp, không chỉ đơn thuần là cạnh tranh về chất lượng mẫu
sản phẩm còn sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả nhằm tạo ra những sản
phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho thị trường với mức chi phí hợp lý để đạt được lợi
nhuận tối đa cho doanh nghiệp.
Nguyên vật liệu sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Bởi vậy, tổ
chức công tác quản hạch toán chính xác chi tiết vật liệu không những điều
kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm đúng còn biện pháp
không thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm
một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh.
Muốn đạt được mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện
pháp quản một cách hữu hiệu đem lại hiệu quả hạ giá thành sản phẩm. tức
doanh nghiệp tổ chức tốt kế toán vật liệu trong quá trình luân chuyển nhằm tránh
mọi sự ng phí không cần thiết. Từ đó giúp cho sự c định nhu cầu nguyên vật
liệu dự trữ (tồn kho) một cách hợp lý tránh ứ đọng vốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản nguyên vật liệu do đó tôi
đã lựa chọn đề tài Kế toán nguyên vật liệu sản xuất hóa chất tại công ty Cổ
Phần Kplus Toàn Cầu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Khóa luận nghiên cứu những vấn đề chính sau:
1. Nghiên cứa đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về kế toán nguyên
vật liệu trong doanh nghiệp.
2. Khảo sát đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu sản xuất
hóa chất tại công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu.
3. Đề xuất các giải pháp giúp công ty hoàn thiện nội dung phương pháp kế
toán nguyên vật liệu.
LỜI CẢM ƠN
i
Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: Đặng Quang Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kế toán 9 10 600