Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Lê Mai Linh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này
là trung thực và hoàn toàn chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ để thực hiện khóa luận này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Đồng thời tôi xin cam đoan rằng trong quá trình thực hiện đề tài này tại công
ty CP chế tạo bơm Hải Dương tôi luôn chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014
Tác giả khóa luận

Lê Thị Minh Vân

i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được
rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô giáo, bạn bè và gia đình.
Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo và
cán bộ của trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội, những người đã nhiệt tình
giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện học tập cho tôi
trong suốt quá trình học tại trường.
Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy giáo – TS
Nguyễn Tất Thắng, người đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá
trình làm khóa luận.
Tôi được cảm ơn những cán bộ của thư viện trường Đại học Nông nghiệp,
thư viện Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn…, đã giúp đỡ tôi trong quá trình
thu thập những tài liệu cần thiết.
Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên tại
công ty CP chế tạo bơm Hải Dương đặc biệt là phòng Kế Toán đã tạo điều kiện
cho tôi trong quá trình thực tập tại công ty cũng như cung cấp những tài liệu cần
thiết để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè những người đã giúp đỡ,
động viên, khuyến khích cũng như tạo rất nhiều điều kiện để tôi có thể hoàn
thành khóa luận này.
Tôi xin gửi tới thầy cô, gia đình, bạn bè những tình cảm chân thành nhất
và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014
Tác giả khóa luận

Lê Thị Minh Vân

ii

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN
Việt Nam là đất nước nông nghiệp nằm trong vùng nhiệt đới có tiềm năng
không nhỏ về xuất khẩu hàng nông sản như gạo, coffe, hồ tiêu, ca cao, các loại
hoa quả khác…, yếu tố mưa thuận gió hoà góp phần không nhỏ trong việc tăng
sản lượng hàng nông sản nhưng cũng mang nhiều yếu tố rủi ro do sự phụ thuộc
vào điều kiện tự nhiên rất thất thường. Với sự phát triển không ngừng của khoa
học kĩ thuật, chúng ta đang hạn chế sự ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên và ngành
máy bơm đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp nguồn thuỷ lợi cho ngành
nông nghiệp hiện nay. Nói...

 !
"##$%&'()*+,-
+"./0(" !1#$
234&5 6#$789-
:9;3<"6!=
!>?=)2@A#2B/.+!,C!-



Khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Lê Mai Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp 9 10 803