Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp

Được đăng lên bởi lelelinh2310-gmail-com
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Đề tài đi vào nghiên cứu nội dung Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách
hàng doanh nghiệp.
Khóa luận tìm hiểu thực trạng việc kiểm soát quy trình cho vay thông qua việc
áp dụng, tuân thủ quy chế, quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành, đồng thời xem xét tình hình tín dụng cho vay
trong 3 năm 2007 – 2009 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Quảng
Bình. Từ đó nhận xét những ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn
thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh.

Sinh viên: Hoàng Thị Hà Thu

1

Lớp K40 Kiểm toán

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết của để tài nghiên cứu
Cuối những năm 80, khi một loạt các công ty của Hoa Kỳ bị đổ vỡ, người ta đã
xác minh được nguyên nhân chính của sự đổ vỡ là do hệ thống kiểm soát nội bộ của
các công ty này yếu kém. Kể từ đó, khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ ra đời và tất
cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng hiện đại trên thế giới ngày càng quan
tâm đến mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang từng bước hội nhập, kiểm soát nội bộ
đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nói
chung và ngân hàng nói riêng. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu
và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của ngân hàng mình như: con người, tài sản,
vốn, …. góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh, đồng thời giúp ngân hàng xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục
vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của ngân hàng.
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động cung cấp tín dụng là một chức năng cơ
bản của NHTM. Hầu hết các ngân hàng dư nợ thường chiếm 50% đến 80% tổng tài
sản có và 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng [13]. Rủi ro hoạt động kinh doanh
ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng. Khi các ngân hàng
rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng thì nguyên nhân thường phát sinh
từ hoạt động tín dụng của ngân hàng, thể hiện qua việc ngân hàng không thu hồi được
vốn vay, có thể là do sự buông lỏng, thiếu quản lý, cấp tín dụng không minh bạch, áp
dụng một chính sách kém hiệu quả, sự biến động bất lợi của nền kinh tế thị trường…
Hoạt động của hệ thống NHTM Vi...
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp
TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Đề tài đi vào nghiên cứu nội dung Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách
hàng doanh nghiệp.
Khóa luận tìm hiểu thực trạng việc kiểm soát quy trình cho vay thông qua việc
áp dụng, tuân thủ quy chế, quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành, đồng thời xem xét tình hình tín dụng cho vay
trong 3 năm 2007 2009 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Quảng
Bình. Từ đó nhận xét những ưu nhược điểm đề xuất các giải pháp góp phần hoàn
thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh.
Sinh viên: Hoàng Thị Hà Thu 1 Lớp K40 Kiểm toán
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp - Người đăng: lelelinh2310-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp 9 10 810