Ktl-icon-tai-lieu

khởi sự kinh doanh

Được đăng lên bởi maimai181192-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khởi sự kinh doanh và tái lập
doanh nghiệp
2002- 2007: số cơ sở sản xuất kinh doanh 3.935.078, tăng
44,7%.
Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp là
182.888, tăng 83,4%, thu hút gần 7 triệu lao động, tăng
81,6% so với năm 2002.
2002- 2007: số cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc doanh
nghiệp Nhà nước đã giảm 12,3%, số lao động giảm 8,3%,
sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước
tăng mạnh với các số liệu tương ứng là 140,3%, lao động
tăng 166,3%.

Thành lập doanh nghiệp mới
• 2000- 2005: 160.000 doanh nghiệp được
thành lập mới
• 2006: 14.000
• 2007: 14.000

Khởi sự kinh doanh
• DN VvN:

– 50% GDP cả nước
– 27% vốn đầu tư
– 90% lao động

• Địa phương có nhiều DN thành lập mới nhất là:
–
–
–
–
–
–

TP HCM
Hà Nội
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Đà nẵng
Đồng Nai

TP HCM
• 8/2007 11.000 doanh nghiệp tư được cấp phép
thành lập, với tổng vốn đăng ký 83.000 tỷ đồng.
• Trong số các doanh nghiệp mới thành lập, có
1.710 công ty cổ phần, chiếm 15,5% về số
doanh nghiệp và 77,3% về vốn đăng ký.
• Đã có 50% số doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký
kinh doanh qua mạng.
• Hiện TPHCM có khoảng 110.000 doanh nghiệp,
với tổng vốn gần 415.200 tỷ đồng, trong đó chủ
yếu là doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và
công ty cổ phần.

Khởi sự kinh doanh
• Kh phát triển 2006- 2010: 320.000 doanh nghiệp nhỏ
và vừa.
• Theo quyết định số 236/2006/QĐ-TTg

– số doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm sẽ tăng khoảng 22%
– tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới tại các
tỉnh khó khăn là 15% từ nay đến năm 2010
– tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 3 - 6% trong tổng số
doanh nghiệp nhỏ và vừa
– tạo thêm khoảng 2,7 triệu chỗ làm mới trong giai đoạn 2006 –
2010
– có thêm 165.000 lao động được đào tạo kỹ thuật làm việc tại các
doanh nghiệp nhỏ và vừa

• Ý tưởng kinh doanh

Double tap to add title

•
•

•

•

•

Sinh năm 1984
Giá trị thương hiệu 2,5 triệu USD sau 10
tháng thành lập, gấp 10 lần giá trị đầu tư
ban đầu
Tất cả các nguyên liệu chế biến cơm
kẹp VietMac đều là rau sạch, thịt sạch,
gạo sạch và được kiểm soát chặt chẽ từ
đầu vào.
Khách hàng: nhân viên văn phòng có
nhu cầu về bữa ăn thường là nhanh và
tiện dụng; lành mạnh; sạch sẽ; dễ ăn và
hương vị Việt.
Hiện VietMac đã bán và ký hợp đồng 6
cửa hàng tại Hà Nội và nam tiến

Khởi sự kinh doanh và tái lập
doanh nghiệp
Chương 1: Nghề kinh doanh và doanh
nhân trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: Hình thành ý tưởng kinh doanh
Chương 3: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh
Chương 4: Triển khai hoạt động kinh doanh

Khởi s...
Khi s kinh doanh và tái lp
doanh nghip
2002- 2007: s cơ s sn xut kinh doanh 3.935.078, tăng
44,7%.
S lượng cơ s sn xut kinh doanh thuc doanh nghip là
182.888, tăng 83,4%, thu hút gn 7 triu lao động, tăng
81,6% so vi năm 2002.
2002- 2007: s cơ s sn xut kinh doanh thuc doanh
nghip Nhà nước đã gim 12,3%, s lao động gim 8,3%,
sn xut kinh doanh thuc doanh nghip ngoài Nhà nước
tăng mnh vi các s liu tương ng là 140,3%, lao động
tăng 166,3%.
khởi sự kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khởi sự kinh doanh - Người đăng: maimai181192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
khởi sự kinh doanh 9 10 857