Ktl-icon-tai-lieu

Khớp lệnh

Được đăng lên bởi Thảo Uyên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.1.3.3. Nguyên tắc đấu giá (hoặc khớp lệnh)
Giá chứng khoán được xác định thông qua việc đấu giá giữa các nhà môi giới hoặc
so khớp giữa các lệnh mua và lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị trường đều
không thể can thiệp trực tiếp vào việc ấn định giá.
TTCK tập trung là loại thị trường gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả trên
TTCK phải phản ánh được quan hệ cung cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan
cạnh tranh giữa các công ty. Do đó, để đảm bảo các yêu cầu này thì việc hình thành giá
chứng khoán trên TTCK tập trung phải tuân theo nguyên tắc đấu giá / khớp lệnh.
► Các hình thức đấu giá/ khớp lệnh trên TTCK tập trung:
● Theo hình thức, đấu giá bao gồm:
+ Đấu giá trực tiếp: Là hình thức đấu giá, theo đó các nhà môi giới đại diện cho
khách hàng của mình trực tiếp gặp nhau (mặt đối mặt trên sàn giao dịch) để thương lượng
thông qua một chuyên gia chứng khoán của thị trường.
Đặc điểm:
- Hệ thống giao dịch có sự xuất hiện của những nhà tạo lập thị trường (market
markers /dealers) cho một số loại chứng khoán nào đó. Những nhà tạo lập thị trường có
nghĩa vụ chào các mức giá mua và bán tốt nhất.
- Giá thực hiện được xác định trên cơ sở cạnh tranh giữa những người tạo thị trường
hưởng phần chênh lệch (spread) giữ giá mua và giá bán trong các giao dịch.
+ Đấu giá gián tiếp : Là hình thức đấu giá, theo đó các nhà môi giới đại diện cho
khách hàng của mình thương lượng giá mua bán chứng khoán thông qua một chuyên gia
chứng khoán của thị trường. Hình thức đấu giá này có những đặc điểm tương tự đấu giá
trực tiếp chỉ khác ở chỗ các nhà môi giới không trực tiếp mặt đối mặt ở một địa điểm
nhất định mà đấu giá qua các phương tiện truyền tin khác như gọi điện thoại, sử dụng
mạng internet…
+ Đấu giá tự động (khớp lệnh): Là hình thức đấu giá được thực hiện thông qua hệ
thống máy tính kết nối giữa máy chủ của SGDCK và hệ thống máy của các CTCK thành
viên. Với hình thức này, thông qua hệ thống máy tính của các CTCK thành viên, các lệnh
giao dịch của nhà đầu tư được cập nhật và truyền tới máy chủ của SGDCK, máy chủ tự
động khớp các lệnh giao dịch theo chương trình đã được cài đặt. Giá khớp lệnh là mức
giá mà tại đó chứng khoán được giao dịch với khối lượng cao nhất. Máy chủ sẽ thông báo
kết quả khớp lệnh cho các CTCK thành viên.
Đặc điểm: lệnh giao dịch của nhà đầu tư được khớp trực tiếp với nhau không có sự
tham gia của người tạo lập thị trường, giá thực hiện được xác định trên cơ sở cạnh tranh
giữa những người đầu tư.
● Theo thời gian xác định giá, khớp lện...
3.1.3.3. Nguyên tắc đấu giá (hoặc khớp lệnh)
Giá chứng khoán được xác định thông qua việc đấu giá giữa các nhà môi giới hoặc
so khớp giữa các lệnh mua lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị trường đều
không thể can thiệp trực tiếp vào việc ấn định giá.
TTCK tập trung là loại thị trường gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả trên
TTCK phải phản ánh được quan hệ cung cầu về chứng khoán thể hiện tương quan
cạnh tranh giữa các công ty. Do đó, để đảm bảo các u cầuy t việc nh thành g
chứng khoán trên TTCK tập trung phải tuân theo nguyên tắc đấu giá / khớp lệnh.
► Các hình thức đấu giá/ khớp lệnh trên TTCK tập trung:
● Theo hình thức, đấu giá bao gồm:
+ Đấu giá trực tiếp: Là hình thức đấu giá, theo đó các nhà môi giới đại diện cho
khách hàng của mình trực tiếp gặp nhau (mặt đối mặt trên sàn giao dịch) để thương lượng
thông qua một chuyên gia chứng khoán của thị trường.
Đặc điểm:
- Hệ thống giao dịch sự xuất hiện của những nhà tạo lập thị trường (market
markers /dealers) cho một số loại chứng khoán nào đó. Những nhà tạo lập thtrường
nghĩa vụ chào các mức giá mua và bán tốt nhất.
- Giá thực hiện được xác định trên cơ sở cạnh tranh giữa những người tạo thị trường
hưởng phần chênh lệch (spread) giữ giá mua và giá bán trong các giao dịch.
+ Đấu giá gián tiếp : nh thức đấu giá, theo đó các nhà môi giới đại diện cho
khách hàng của mình thương lượng giá mua bán chng khoán thông qua một chuyên gia
chứng khoán của thị trường. Hình thức đấu giá này những đặc điểm tương tự đấu giá
trực tiếp chỉ khác chỗ các nhà môi giới không trực tiếp mặt đối mặt một địa điểm
nhất định đấu giá qua các phương tiện truyền tin khác như gọi điện thoại, sử dụng
mạng internet…
+ Đấu giá tự động (khớp lệnh): nh thức đấu giá được thực hiện thông qua hệ
thống máy tính kết nối giữa máy chủ của SGDCK và hệ thống máy của các CTCK thành
viên. Với hình thức này, thông qua hệ thống máy tính của các CTCK thành viên, các lệnh
giao dịch của nhà đầu đưc cập nhật truyền tới máy chủ của SGDCK, máy chủ tự
động khớp các lệnh giao dịch theo chương trình đã được cài đặt. Giá khớp lệnh mức
giá mà tại đó chứng khoán được giao dịch với khối lượng cao nhất. Máy chủ sẽ thông báo
kết quả khớp lệnh cho các CTCK thành viên.
Đặc điểm: lệnh giao dịch của nhà đầu tư được khớp trực tiếp với nhau không s
tham gia của người tạo lập thị trường, giá thực hiện được xác định trên sở cạnh tranh
giữa những người đầu tư.
● Theo thời gian xác định giá, khớp lệnh bao gồm:
+ Khớp lệnh định kỳ: Khớp lệnh định kỳ phương thức xác định giá, theo đó các
lệnh giao dịch sẽ được tích lũy trong một khoảng thi gian nhất định sẽ được đồng
thời khớp ghép với nhau theo những nguyên tắc nhất định.
Đặc điểm:
- Khớp lệnh định kì thích hợp với những thị trường có quy mô nhỏ,
- Giúp cho giá thị trường ổn định trong cả thời gian của 1 kì khớp lệnh,
- Hạn chế sự biến động giá quá mức phát sinh từ việc phối hợpc lệnh giao dịch
Khớp lệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khớp lệnh - Người đăng: Thảo Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Khớp lệnh 9 10 667