Ktl-icon-tai-lieu

KHỦNG HOẢNG ĐÔNG Á 1997

Được đăng lên bởi Phuong Hong
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
********************************

Tp.Hồ Chí Minh 06/2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
********************************

MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI:
KHỦNG KHOẢNG TÀI CHÍNH ĐÔNG Á
NGUYÊN NHÂN, DIỄN BIẾN, VAI TRÒ IMF, TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM

GVHD: TS.LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO
HVTH: NHÓM 04
LỚP : MFB03

STT

HỌ TÊN

HỌ TÊN

STT

1

DƯƠNG THỊ KIM THOA MFB2

5

NGUYỄN HOÀNG VIỆT MFB2

2

HOÀNG HẢI NAM

6

NGUYỄN THỊ QUYÊN

3

NGUYỄN HOÀNG KHÔI

7

NGÔ NAM THÁI

4

LƯƠNG THỊ THÚY

8

NGUYỄN VĂN THỂ

Tp.Hồ Chí Minh 06/2011

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu ...................................................................................................................
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khủng hoảng Tài Chính.
1. 1 Khái niệm Tài chính ................................................................................................ 1
1. 2 Khái niệm về khủng hoảng Tài Chính ...................................................................... 1
1. 3 Các mô hình khủng hoảng Tiền Tệ .......................................................................... 2
Chương 2: Khủng hoảng tài chính Đông Á .....................................................................
2. 1 Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính ......................................................... 5
2. 2 Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính ............................................................... 8
- Thái Lan. .................................................................................................................... 8
- Hàn Quốc. ................................................................................................................... 10
- Indonesia ..................................................................................................................... 12
- Hong Kong .................................................................................................................. 13
- Malaysia. .................................................................................................................... 14
- Phillipines .................................................................................................................... 15
Chương 3: Vai trò của IMF trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á
- Vai trò của IMF. .............................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
********************************
Tp.Hồ Chí Minh 06/2011
KHỦNG HOẢNG ĐÔNG Á 1997 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHỦNG HOẢNG ĐÔNG Á 1997 - Người đăng: Phuong Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
KHỦNG HOẢNG ĐÔNG Á 1997 9 10 585