Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng kinh tế năm 1997 và năm 2008

Được đăng lên bởi mi-le-kieu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU

2

NỘI DUNG
Chương I: Đặc điểm của các cuộc khủng hoảng 1997, 2007. So sánh và rút ra nhận xét
4
1.1 Khủng hoảng 1997

4

1.2 Khủng hoảng 2007-2008

5

1.3 So sánh nét tương đồng giữa hai cuộc khủng hoảng

7

1.4 Rút ra bài học cho Việt Nam

8

Chương II: Hợp tác chống khủng hoảng giữa các nước

11

2.1 Vì sao cuộc khủng hoảng ở Mỹ ảnh hưởng đến các nước
trên thế giới

11

2.2 Các nước hợp tác chống khủng hoảng

12

KẾT LUẬN

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO

17

2

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Từ khi xuất hiện cuối năm 2007 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã
làm không ít nền kinh tế lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn, một loạt các tổ chức kinh tế
lớn của các nước trên thế giới như Northern Rock của Anh, Lehman Brothers của Mỹ.
IndyMac Federal Bank,… sụp đổ. Tuy nhiên không vì thế mà nền kinh tế thế giới đã sụp
đổ hoàn toàn, dần dần các nước đã vượt qua khủng hoảng, và cho đến nay tình tình kinh tế
thực tế tại các nước đã khả quan hơn rất nhiều.
Vậy thì, nguồn gốc của kủng hoảng là do đâu? Có giống như các cuộc khủng hoảng
đã xảy ra trong thời gian trước không? Do đâu mà các nước có được kết quả như vậy?
Để trả lời cho các câu hỏi trên, nhóm em đã chọn đề tài: “ Sự phối hợp can thiệp
của ngân hàng trung ương các nước phát triển trong giai đoạn khủng hoảng 2007 – 2008”.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Đề tài có các mục tiêu chủ yếu sau: tìm hiểu nguyên nhân của cuộc khủng hoảng
năm 2007, vì sao cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ Mỹ lại có khả năng lây lan sang các nước
trên thế giới, so sánh các điểm tương đồng giữa cuộc khủng hoảng này với cuộc khủng
hoảng năm 1997, và cuối cùng là các nước đã hành động phối hợp như thế nào để cùng
vượt qua khủng hoảng và ổn định kinh tế.
3. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu chủ yếu về cuộc khủng hoảng năm 2007, điểm sơ về cuộc khủng
hoảng năm 1997 để so sánh với nhau và một vài biện pháp đã được các nước trên thế giới
thưjc hiện để đối phó khủng hoảng giai đoạn 2007 – 2008.
4. Nội dung đề tài.
Đề tài gồm hai phần chính :

3

CHƯƠNG 1 : Đặc điểm của các cuộc khủng hoảng 1997, 2007. So sánh và rút ra nhận xét.
CHƯƠNG 2 : Hợp tác chống khủng hoảng giữa các nước.

4

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 . ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG 1997,
2007. SO SÁNH VÀ RÚT RA NHẬN XÉT.
1.1 Khủng hoảng 1997
Cuộc khủng hoảng tài chính tại Châu Á(còn gọi là khủng hoảng tiền tệ Châu Á) bắt
đầu từ tháng 07 năm 2007 tại Thái Lan, sau đó lan ra một số quốc gia ở Châu Á. Các quốc
gia bị ảnh hưởng năng nhất của cuộc khủng hoảng n...
1
MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG
Chương I: Đặc điểm của các cuộc khủng hoảng 1997, 2007. So sánh và rút ra nhận xét
4
1.1 Khủng hoảng 1997 4
1.2 Khủng hoảng 2007-2008 5
1.3 So sánh nét tương đồng giữa hai cuộc khủng hoảng 7
1.4 Rút ra bài học cho Việt Nam 8
Chương II: Hợp tác chống khủng hoảng giữa các nước 11
2.1 Vì sao cuộc khủng hoảng ở Mỹ ảnh hưởng đến các nước
trên thế giới 11
2.2 Các nước hợp tác chống khủng hoảng 12
KẾT LUẬN 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17
Khủng hoảng kinh tế năm 1997 và năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng kinh tế năm 1997 và năm 2008 - Người đăng: mi-le-kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Khủng hoảng kinh tế năm 1997 và năm 2008 9 10 545