Ktl-icon-tai-lieu

Khuyến mại của Ngân hàng

Được đăng lên bởi thanhbinh-qt52
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng
1.1.1. Khái niệm
Khuyến mại là bất kỳ hoạt động nào tạo ra động cơ để mua sản phẩm hay dịch vụ
ngoài các lợi ích vốn có của sản phẩm hay dịch vụ đó đem lại một cách tức thời,
thường là ngắn hạn.
1.1.2. Mục đích
- Thu hút được những người sử dụng mới và khuyến khích tiếp tục sử dụng sản
phẩm.
- Khuyến khích mua nhiều và mua thường xuyên hơn.
- Giới thiệu sản phẩm mới hoặc cải tiến hay cách sử dụng sản phẩm.
- Chống lại các hoạt động cạnh tranh.
- Tranh thủ các lợi thế theo mùa, theo khu vực địa lý hoặc lợi thế sáng tạo.
- Dẫn dụ có được các hợp đồng có qui mô lớn hoặc dài hạn hơn.
1.1.3. Các hình thức khuyến mại cho người tiêu dùng
a. Trưng bày tại điểm mua hàng
Nhà sản xuất sử dụng hình thức trưng bày tại nơi mua hàng để thu hút sự chú ý
của người tiêu dùng trong các cửa hàng, nếu có thể thì kích thích việc mua hàng. Hình
thức này liên quan đến việc sử dụng vật liệu trưng bày như áp phích, giá để hàng, bảng
hiệu, hàng trưng bày có chuyển động, băng rôn, khung để bảng giá được sử dụng như
một cách để nhắc nhở lại các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Có hai yếu tố chủ yếu chi phối đến viêc hoạch định khuyến mại tại nơi mua hàng:
- Doanh số bán hàng cho các khách hàng mua không có chủ định trước đã chiếm
một tỉ lệ rất cao trong toàn bộ doanh số.
- Một phần lớn hàng mua không có chủ định trước của người tiêu dùng xảy ra là
do tác động của việc trưng bày hàng hóa đã hấp dẫn người tiêu dùng.

1

b. Phiếu mua hàng
Phiếu mua hàng cũng kích thích người tiêu dùng mua hàng thường xuyên hơn hay
mua nhiều hơn một món hàng nào đó và giúp làm giảm đi mức độ hấp dẫn của nhãn
hiệu cạnh tranh.
- Các phương pháp phân phát phiếu mua hàng
+ Phân phát trực tiếp: Phiếu mua hàng có thể được phân phát trực tiếp cho người
tiêu dùng thông qua thư gửi trực tiếp hoặc phát trực tiếp tại nhà. Bất lợi chính của
phương pháp này là chi phí lớn chi phí gửi bưu điện và chi phí thuê các doanh nghiệp
dịch vụ chuyên phát tại nhà.
+ Phân phát thông qua các phương tiện truyền thông: Các phiếu mua hàng có thể
được in hoặc để trong các báo, tạp chí, hay các phụ trương của số chủ nhật. Các báo ra
hàng ngày là phương tiện được sử dụng rộng rãi nhất để phân phát phiếu mua hàng.
Tuy nhiên các báo hàng ngày cũng đem lại tỉ lệ hồi phiếu trung bình thấp nhất trong
tất cả các phương tiện phát phiếu mua hàng.
Nhiều nhà quảng cáo sử dụng tờ in rời lồng vào các báo để phân phát phiếu mua
hàng của họ. Những tờ này được lồng hay ...
PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng
1.1.1. Khái niệm
Khuyến mại là bất kỳ hoạt động nào tạo ra động cơ để mua sản phẩm hay dịch vụ
ngoài các lợi ích vốn của sản phẩm hay dịch vụ đó đem lại một ch tức thời,
thường là ngắn hạn.
1.1.2. Mục đích
- Thu hút được những người sử dụng mới khuyến khích tiếp tục sử dụng sản
phẩm.
- Khuyến khích mua nhiều và mua thường xuyên hơn.
- Giới thiệu sản phẩm mới hoặc cải tiến hay cách sử dụng sản phẩm.
- Chống lại các hoạt động cạnh tranh.
- Tranh thủ các lợi thế theo mùa, theo khu vực địa lý hoặc lợi thế sáng tạo.
- Dẫn dụ có được các hợp đồng có qui mô lớn hoặc dài hạn hơn.
1.1.3. Các hình thức khuyến mại cho người tiêu dùng
a. Trưng bày tại điểm mua hàng
Nhà sản xuất sử dụng hình thức trưng bày tại nơi mua hàng để thu hút sự chú ý
của người tiêu dùng trong các cửa hàng, nếuthể thì kích thích việc mua hàng. Hình
thức này liên quan đến việc sử dụng vật liệu trưng bày như áp phích, giá để hàng, bảng
hiệu, hàng trưngy chuyển động,ng rôn, khung để bảng giá được sử dụng như
một cách để nhắc nhở lại các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Có hai yếu tố chủ yếu chi phối đến viêc hoạch định khuyến mại tại nơi mua hàng:
- Doanh s bán hàng cho các khách hàng mua không chủ định trước đã chiếm
một tỉ lệ rất cao trong toàn bộ doanh số.
- Một phần lớnng mua không chủ định trước của người tiêu dùng xảy ra
do tác động của việc trưng bày hàng hóa đã hấp dẫn người tiêu dùng.
1
Khuyến mại của Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuyến mại của Ngân hàng - Người đăng: thanhbinh-qt52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khuyến mại của Ngân hàng 9 10 343