Ktl-icon-tai-lieu

kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng

Được đăng lên bởi mui-phan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦNITHỰCTRẠNGVỀHỆTHỐNGKIỂMSOÁTNỘIBỘCHUTRÌNHBÁN
HÀNGVÀTHUTIỀNTẠICÔNGTYCPDỊCHVỤHÀNGKHÔNGSÂNBAY
ĐÀNẴNGMASCOI.GiớithiệuvềcôngtyCPdịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵ
ngMASCO1.QuátrìnhhìnhthànhvàpháttriểncủacôngtyCPdịchvụHàngkhông
sânbayĐàNẵngMASCOCôngtyCPdịchvụhàngkhôngsânbayĐàNẵngnguyêntrướcđâylàmộ
tcôngtynhànướctrảiquacácgiaiđoạnhìnhthànhvàpháttriểntheocácgiaiđoạn
sau:Năm1991:CôngtyDịchvụcụmcảnghàngkhôngsânbaymiềnTrung(MiddleAi
rportServicesCompanyMASCO)trựcthuộcCụcHàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoq
uyếtđịnhsố1080/QĐTCCBLĐcủaBộGiaoThôngvậntảingày11/10/1991trêncơsởcácbộphậngiaod
ịchvụ,xâydựngcôngtrìnhhàngkhôngtạicácsânbaythuộcCụmcảnghàngkhôn
gmiềnTrung(sânbayĐàNẵng,PhúBài,NhaTrang...),thựchiệncácdịchvụcung
ứngsuấtăn,bánhàngbáchhoá,dịchvụănuống,kinhdoanhtaxi,xâydựngvàsửa
chữacáccôngtrìnhhàngkhông.Năm1995:CôngtycungứngdịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngtrựcthuộcCục
HàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoquyếtđịnhsố1808/QĐTCCBLĐcủaBộGiaoThôngvậntảingày11/10/1991.Năm1996:CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngthànhviênthuộcTổng
CôngtyHàngkhôngViệtNamtheoquyếtđịnhsố328/CPngày27/5/1995củaThủ
TướngChínhPhủ.Năm2006:ThựchiệnchủtrươngcổphầnhoácủaChínhphủ,theoquyếtđịnhsố3
72TTgngày04/04.2003,ngày23/9/2005BộTrưởngBộGiaoThôngVậntảiphêd
uyệtphươngánvàchuyểnđổiCôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng(MA
SCO)thànhCôngtycổphần.Ngày03/03/2006CôngtytiếnhànhĐạihộiđồngcổđ
ôngthànhlậpngày03/03/2006vàthôngquađiềulệhoạtđộng.Ngày05/04/2006CôngtyCổphầnchínhthứcđivàohoạtđộngtheogiấychứngnh
ậnđăngkýkinhdoanhsố3203000950doSởKếhoạchĐầutưthànhphốĐàNẵngc
ấp.Têncôngty:CôngtyCổphầnDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng.Têntiếng
Anh:DanangAirportsServicesJointStockCompany.Tênviếttắt:MascoCótrụsởtại:SânbayquốctếĐàNẵngQuậnThanhKhêTPĐàNẵng.Điệnthoại:845113826680Sốfax:845113826133website:www.ma
sco.com.vnDoanhthu:63.990.828.710đồng(tínhđến31/12/2009)

Lợinhuậntrướcthuế:5.460.109.765đồng(tínhđến31/12/2009)Lợinhuậnsauthuế:
4.910.043.534đồng(tínhđến31/12/2009)2.Đặcđiểmhoạtđộngsảnxuấtkinhdo
anhcủacôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵngChứcnăngvànhiệ
mvụcơbảncủacôngtylàsảnxuấtkinhdoanhcácdịchvụđikèmphụcvụnhucầup
hátsinhcủakháchhàngđimáybayquasânbaythuộccụmcảnghàngkhôngmiền
TrungtheoquyhoạchvàchínhsáchpháttriểncủaHàngkhôngViệtNam.Lĩnhv
ựckinhdoanhcủacôngtylà:Sảnxuấtkinhdoanh:Cungcấpsuấtăn,vậtdụngvàdụngcụtrêntàubay;vậnchuyểnhànhkhách,tổlái,
tiếpviêntạicácsânbay.Kinhdoanhvậntảihànhkhách,hànghoábằngôtô,Taxinộitỉnhvàliêntỉnh.Kinhdoanhhàngmiễnthuế,hàngmỹnghệ,lưuniệm.Kinhdoanhgiacôngmaymặc.Kinhdoanhnhàhàng,kháchsạn,dulịch;Hướngdẫnđưađónkhách...
PHẦNITHỰCTRẠNGVỀHỆTHỐNGKIỂMSOÁTNỘIBỘCHUTRÌNHBÁN
HÀNGVÀTHUTIỀNTẠICÔNGTYCPDỊCHVỤHÀNGKHÔNGSÂNBAY
ĐÀNẴNGMASCOI.GiớithiệuvềcôngtyCPdịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵ
ng-
MASCO1.QuátrìnhhìnhthànhvàpháttriểncủacôngtyCPdịchvụHàngkhông
sânbayĐàNẵng-
MASCOCôngtyCPdịchvụhàngkhôngsânbayĐàNẵngnguyêntrướcđâylàmộ
tcôngtynhànướctrảiquacácgiaiđoạnhìnhthànhvàpháttriểntheocácgiaiđoạn
sau:-
Năm1991:CôngtyDịchvụcụmcảnghàngkhôngsânbaymiềnTrung(MiddleAi
rportServicesCompany-
MASCO)trựcthuộcCụcHàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoq
uyếtđịnhsố1080/QĐ-
TCCBLĐcủaBộGiaoThôngvậntảingày11/10/1991trêncơsởcácbộphậngiaod
ịchvụ,xâydựngcôngtrìnhhàngkhôngtạicácsânbaythuộcCụmcảnghàngkhôn
gmiềnTrung(sânbayĐàNẵng,PhúBài,NhaTrang...),thựchiệncácdịchvụcung
ứngsuấtăn,bánhàngbáchhoá,dịchvụănuống,kinhdoanhtaxi,xâydựngvàsửa
chữacáccôngtrìnhhàngkhông.-
Năm1995:CôngtycungứngdịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngtrựcthuộcCục
HàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoquyếtđịnhsố1808/QĐ-
TCCBLĐcủaBộGiaoThôngvậntảingày11/10/1991.-
Năm1996:CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngthànhviênthuộcTổng
CôngtyHàngkhôngViệtNamtheoquyếtđịnhsố328/CPngày27/5/1995củaThủ
TướngChínhPhủ.-
Năm2006:ThựchiệnchủtrươngcổphầnhoácủaChínhphủ,theoquyếtđịnhsố3
72TTgngày04/04.2003,ngày23/9/2005BộTrưởngBộGiaoThôngVậntảiphêd
uyệtphươngánvàchuyểnđổiCôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng(MA
SCO)thànhCôngtycổphần.Ngày03/03/2006CôngtytiếnhànhĐạihộiđồngcổđ
ôngthànhlậpngày03/03/2006vàthôngquađiềulệhoạtđộng.-
Ngày05/04/2006CôngtyCổphầnchínhthứcđivàohoạtđộngtheogiấychứngnh
ậnđăngkýkinhdoanhsố3203000950doSởKếhoạchĐầutưthànhphốĐàNẵngc
ấp.Têncôngty:CôngtyCổphầnDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng.Têntiếng
Anh:DanangAirportsServicesJoint-
StockCompany.Tênviếttắt:MascoCótrụsởtại:SânbayquốctếĐàNẵng-
QuậnThanhKhê-
TPĐàNẵng.Điệnthoại:845113826680Sốfax:845113826133website:www.ma
sco.com.vnDoanhthu:63.990.828.710đồng(tínhđến31/12/2009)
kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng - Người đăng: mui-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà nẵng 9 10 342