Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm soát nội bộ với quy trình giao dịch một cửa tại Ngân hàng

Được đăng lên bởi wietthai
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
ĐỐI VỚI QUY TRÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 9

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lệ Huyền
Lớp: ĐH26KT02
Khóa học: 2010 – 2014
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02 – 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, việc bảo hộ cho các Ngân hàng trong
nước dần bị dỡ bỏ, buộc các Ngân hàng Việt Nam phải hội nhập và tăng cường cạnh
tranh để thu hút khách hàng. Hội nhập đem đến nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng
đem lại cho nước ta nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm của các nền kinh tế hàng đầu.
Được ứng dụng sớm ở các nước có hệ thống ngân hàng phát triển, nhưng đến năm
2005 mô hình giao dịch một cửa mới được chính thức áp dụng tại Việt Nam. Việc áp
dụng mô hình này giúp cho hình ảnh của ngân hàng trở nên gần gũi, thân thiện, hướng
đến khách hàng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên cơ chế giao
dịch một cửa cũng chứa đựng những rủi ro tiềm tàng của nó. Ngân hàng là một loại
hình kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, dễ bị tổn thương khi có gian lận, sai sót xảy
ra. Để ngăn ngừa những tổn thất và các rủi ro có thể xảy ra, ngoài các biện pháp thanh
tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, trước hết đòi hỏi ngân hàng
phải có những biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu, mà quan trọng nhất là phải thiết
lập được hệ thống kiểm soát bội bộ một cách đầy đủ và có hiệu quả. Tuy đã được triển
khai hơn tám năm, nhưng quy trình giao dịch một cửa vẫn còn nhiều vướn mắc, lỗ
hổng cần được hoàn thiện. Vì thế hoạt động kiểm soát nội bộ càng cần phải phát huy
vai trò trong việc kiểm soát các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát các đối tượng tham gia,
hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản.
Qua quá trình thực tập tại MSB – PGD quận 9 kết hợp với việc học tập tại trường, sinh
viên đã nhận thức được tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với quy trình giao
dịch một cửa. Chính vì vậy sinh viên đã quyết định chọn đề tài “Kiểm soát nội bộ đối
với quy trình giao dịch một cửa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải VIệt
Nam – Phòng giao dịch quận 9” Đề tài được nghiên cứu tập trung vào các vấn đề cơ
bản trong công tác kiểm soát nội bộ quá trình vận hành hệ thống giao dịch một cửa
trong phạm vi bộ phận kế toán giao dịch tại PGD Quận 9 – CN TP. Hồ Chí Minh.
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
KIỂM SOÁT NỘI B
ĐỐI VỚI QUY TRÌNH GIAO DỊCH MT CỬA TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CPHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 9
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lệ Huyền
Lớp: ĐH26KT02
Khóa học: 2010 2014
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02 – 2014
Kiểm soát nội bộ với quy trình giao dịch một cửa tại Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm soát nội bộ với quy trình giao dịch một cửa tại Ngân hàng - Người đăng: wietthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Kiểm soát nội bộ với quy trình giao dịch một cửa tại Ngân hàng 9 10 386