Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán căn bản 1

Được đăng lên bởi nxthanh93-k17
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NHÓM

KIỂM TOÁN CĂN BẢN

NHÓM:

LOGO

DANH SÁCH NHÓMCompany Logo

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

1

2

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

CHỈ ĐỊNH NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT
CHẤT CƠN BẢN

3

THU THẬP THÔNG TIN

4

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

5

XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁNCompany Logo

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

lý
Mụctiêuquản

1

Mụctiêukiểmtoán

1

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

Quanhệgiữac
hủthểvàkhách
thể

Mụctiêukiể
mtoán
Loạihìnhkiểm
toán

1

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

Vídụ:Mụctiêukiểmtoándoanhthubánhàngvàcungcấpdịchvụ:

 Việcghinhậndoanhthucócăncứhợplý.
 Sựtồntạicủacáckhoảndoanhthucóthực.
 Mọinghiệpvụcóđượcghisổđầyđủ.
 Cáckhoảndoanhthu,giảmtrừdoanhthucóđượctínhtoándựatrênsốlượngvàđơngiácủatừngnghiệpvụ.
 Hàngđãbáncóthuộcsởhữucủadoanhnghiệpvàdoanhthughinhậnvớisốhànghóađãbántrongkỳthuộcsở
hữucủadoanhnghiệp.

1

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

 Các khoản doanh thu có kèm theo hóa đơn hay bảng báo giá
 Các khoản doanh thu được ghi nhận đúng vào tài khoản và được phân loại rõ ràng.
 Các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và ghi giảm doanh thu có được phê chuẩn và tuân thủ theo
đúng chế độ kế toán hiện hành.

 Doanh thu được ghi nhận đúng với thời gian phát sinh theo quy định của chuẩn mực và luật hiện
hành.

1

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN

Giớihạnkhônggian

Giớihạnthờigian

•
•
•

•
•
•

Bảngcânđốikếtoánhaytoànbộbảngkhaitàichính.
Tấtcảhaychỉmộtnghiệpvụ.
…..

Tháng
Quý
Năm

2

CHỈ ĐỊNH NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT
CƠN BẢN

 Tùyvàomụctiêukiểmtoán,cầnxácđịnhtrướcngườichủtrìcuộckiểmtoán.
 Đồngthờicóthểxâydựngmụctiêucụthểnhưngphảithựchiệntrướckhithuthậpthôngtin,
đặcbiệtlàlàmquenvớiđốitượng, kháchthểmớicủakiểmtoán.

 Phảicóngườiphụtráchcótrìnhđộtươngứngvớimụctiêu,

phạmvikiểmtoáncũngnhưvịtrí, yêucầu, nội

dung vàtinhthầncủacuộckiểmtoán.

 Đồngthờicầnchuẩnbịcácthiếtbịvàđiềukiệnvậtchấtkhácnhư:phươngtiệntínhtoán,phươngtiệnkiểmk
ê.

3

THU THẬP THÔNG TIN

Nhiệmvụcủathuthậpthôngtin
ởbướcnàycầnđặtratươngứngvớimụctiêuvàphạmvikiểmtoán,cầnquantâmđếnchiềurộnghơ
nlàchiềusâu

Đâylàvấnđềquantrọngđượcnhấnmạnhtrongđoạn7 IAGnhưsau:
”kiểmtoánviênphảihiểubiếtvềđặtthùtrongkinhdoanhvànghềnghiệpkháchhàng.Điềuđ
ósẽchoKTVxácđịnhvànhậnxétđượccácsựkiện,cácnghiệpvụvàcáchoạtđộngthựctiễnc
óthểảnhhưởngđángkểđếncácthôngtintàichính”

THU THẬP THÔNG TIN (TTTT)

TTTTnghiêncứuvề
tìnhhìnhkinhdoan
...
LOGO
BÀI TẬP NHÓM
KIỂM TOÁN CĂN BẢN
NHÓM:
Kiểm toán căn bản 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán căn bản 1 - Người đăng: nxthanh93-k17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Kiểm toán căn bản 1 9 10 245