Ktl-icon-tai-lieu

kiểm toán

Được đăng lên bởi loc-vo-thi-my
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 4721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KIỂM TOÁN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KIỂM TOÁN
Biên soạn :

THS. ĐINH XUÂN DŨNG
CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với
hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp trong quá trình cạnh
tranh và hội nhập.
Với mục đích cung cấp những kiến thức chung về Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ trong
doanh nghiệp. Môn học Kiểm toán được biên soạn là một môn thuộc chuyên ngành trong chương
trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Môn học không chỉ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản mang tính lý luận mà còn giúp sinh viên nắm được những phương pháp,
trình tự, thủ tục… của kiểm toán nói chung và tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nói
riêng.
Bài giảng được biên soạn với sự tham gia của các tác giả:
1. Thạc sỹ Đinh Xuân Dũng - Trưởng bộ môn Tài chính Kế toán Khoa QTKD BCVT1,
Chủ biên và viết chương VI.
2. CN. Nguyễn Thị Chinh Lam- Giảng viên Bộ môn Tài chính Kế toán Khoa QTKD
BCVT1 Tham gia viết các chương I, II, III, IV, V.
Trong quá trình biên soạn bài giảng này các tác giả đã cố gắng nghiên cứu và thu thập
những kiến thức cũng như những văn bản mới nhất của nhà nước, những tài liệu mới về kiểm toán
để mong muốn cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cho bạn đọc. Tuy nhiên, bài giảng không
tránh khỏi những khiếm khuyết về cả nội dung và hình thức.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để bài giảng ngày càng
hoàn thiện hơn.
Hà Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chất
của kiểm toán, chức năng của kiểm toán đồng thời nêu ra những loại kiểm toán khác nhau căn cứ
vào các tiêu thức phân loại. Chương 1 còn cung cấp những kiến thức để học viên có những nhận
định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế
quốc dân. Có nhiều học viên thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức
năng kiểm tra, tuy nhiên khi nghiên cứu nội dung chương 1, yêu cầu đối với học viên không chỉ
hiểu được những vấn đề chung về kiểm toán mà qua đó cần phân biệt được chức năng kiểm toán
với chức năng kiểm tra.

1.1 BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN
Kiểm toán (Audit) nguồn gốc từ la tinh “Audire” nghĩa là “Nghe”. Hình ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
KIM TOÁN
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm toán - Người đăng: loc-vo-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
kiểm toán 9 10 65