Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng viện trợ nước ngoài

Được đăng lên bởi k90xnk1610
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KiểmTraGiámSátHảiQuanĐốiVớiHàngViệnTrợNướcNgoà
i

Nhóm3 05.1_LT

GiảngViên:ThSNguyễnThịMinhHòa

NộiDung

Nhữngvấnđềchungv
ềviệntrợnướcngoàivà
hàngviệntrợnướcngo
ài.

ThủtụcHQ,Ktra,Gs
atHQhàngviệntrợ
nướcngoài

NHỮNGVẤN ĐỀ CHUNG

Việntrợnướcngoàilàgì?
ViệntrợnướcngoàilànguồnhỗtrợpháttriểnsongphươnghoặcđaphươngcủaChí
nhphủ.

HỗTrợPhátTriểnChínhThức

2Loại

Việntrợkhônghoànlại

HỗTrợPhátTriểnChínhThức
KháiNiệm:

Hỗtrợpháttriểnchínhthức(ODA)đượchiểulàhoạtđộnghợptácpháttriểngiữaNhànướchoặcChính
PhủnướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamvớinhàtàitrợlàChínhphủnướcngoàicáctổchứctàitrợs
ongphươngvàcáctổchứcliênquốcgiahoặcliênChínhphủ.

ViệnTrợKhôngHoànLại

ODA

ChínhPhủ
PhiChínhPhủ
LiênChínhPhủ

ViệnTrợCóHoànLại

CácKhoảnTínDụngƯuĐãi

Cáctổchức
thuôcLHQ
Cáct/c TC-QT
…..

•

1

ĐặcĐiểm:

Vốncótínhưuđãicủacácnướcpháttriển,cáctổchứcquốctếđốivớicácnướcđang
vàchậmphátthiển

HỗTrợPhátTriểnChínhThức

KhốiLượngVốnLớn

Vốncótínhưuđãicủacácnướcpháttriển,cáctổchứcquốctếđốivớicácnướcđang

•

VốnODAthườngkèmtheocácđiềukiệnràngbuộcnhấtđịnh

•

2

1

ĐặcĐiểm:
vàchậmphátthiển

HỗTrợPhátTriểnChínhThức

3

Vốncótínhưuđãicủacácnướcpháttriển,cáctổchứcquốctếđốivớicácnướcđangv

•

1

VốnODAthườngkèmtheocácđiềukiệnràngbuộcnhấtđịnh

•

2

ODAlànguồnvốncókhảnănggâynợ:

•

ĐặcĐiểm:
àchậmphátthiển

HỗTrợPhátTriểnChínhThức

HỗTrợPhátTriểnChínhThức

PhânLoạiODA

HìnhThứcCungCấp

PhươngThứcCung
Cấp

TheoNhàTàiTrợ

TheoMụcĐích

TheoĐiềuKiện

ViệnTrợKhôngHoànLại
KháiNiệm:
LàsựhỗtrợcủacáctổchứcphiChínhphủnướcngoàichonướcđangpháttriểnnhằmkhắcphụcbớtphầnnà
othiệthạibấtngờxảyratrongxãhội.

MụcĐích
ViệnTrợ
Không
HoànLại

HìnhThức

HàngViệnTrợNướcNgoài
KháiNiệm:
Hàngviệntrợnướcngoàilàhànghóatừnguồnviệntrợhoặchànghóađượcmuatừnước
ngoàibằngnguồnvốnviệntrợ.

HàngPhụcVụTriểnKhaiDựÁnODA

2Loại

HàngViệnTrợNhânĐạo,CứuTrợKhẩn
Cấp

HàngViệnTrợNướcNgoài
ĐặcĐiểm:

1.

Có2thuộctínhnhưhànghóakhácđólàgiátrịvàgiátrịsửdụng.

2.

Mangmụcđíchcụthể:Hànghóađượcdùngđểhỗtrợpháttriểnhoặcviệntrợ,cứutr
ợkhẩncấpcho1quốcgia.

3.

Hàngviệntrợnhânđạođượcmiễnthuếnhậpkhẩuhoặckhôngphảichịuthuếnhập
khẩu.

Hàng Viện Trợ Nước Ngoài
YêucầuQuảnLý:

1. Thựchiệntốtcácchứcnăngquảnlýnhànướcvềhảiquanđốivớihàngviệntrợ.Đảm
2.
3.

bảoyêucầuquảnlýhảiquanvớichiphíthấpnhất.
Tạođiềukiệnthuậnlợiđểhàngviệntrợthôngquannhanh.
Thựchiệnđúngcácvănbảnphápluậtquyđịnhvềhàngviệntrợ.Phốihợpchặtchẽg
iữacácbộphậncủacơquanhảiquanđểhànghóađượcthôngquannhanh.Phốihợp
chặtchẽvớiBantiếpnhậnviệntrợvàcáccơquanquảnlýnhànướcchuyênngànhtr
ongkiểmtragiámsáthảiquanđểh...
KiểmTraGiámSátHảiQuanĐốiVớiHàngViệnTrợNướcNg
i

GiảngViên:ThSNguyễnThịMinhHòa
Kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng viện trợ nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng viện trợ nước ngoài - Người đăng: k90xnk1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng viện trợ nước ngoài 9 10 221