Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm các nước Châu Á trong sử dụng REIT

Được đăng lên bởi pham vu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh nghiệm của một số nước châu á trong phát triển REITS
Việc áp dụng các khái niệm Mỹ REIT (hoặc một hình thức tổ chức tương tự) của các
chính phủ nước ngoài, bao gồm cả các chính phủ châu Á, đã làm REITs hiện diện toàn
cầu. Rõ ràng, những lợi ích tiềm năng liên quan đến việc chứng khoán hóa bất động sản,
chẳng hạn như tăng tính thanh khoản và việc phân bổ hiệu quả hơn vốn bất động sản, thu
hút các nhà đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Mức độ chấp nhận sẽ phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, chủ yếu là mức độ mà hoạch định chính sách công cộng tại những nước xem các
khái niệm REIT là một cách để phục hồi năng lực thị trường bất động sản của họ. Hiện
nay, có một số lượng đáng kể của các nước có thị trường tín nhiệm tài sản được liệt kê và
chúng khác nhau về kích thước và tính thanh khoản. Nó dự đoán rằng sự bùng nổ tiếp
theo của thị trường REIT ở châu Á. Trong những năm gần đây, một số nước châu Á đã
được khám phá những khả năng sử dụng REITs như là một cách để phục hồi thị trường
bất động sản của họ. Sự ra đời của REITs tiếp tục ở các nước châu Á đang thúc đẩy việc
chuyển giao quyền sở hữu bất động sản từ tư nhân sang các thị trường công cộng và cũng
tạo điều kiện cho sự đa dạng cho các nhà đầu tư trên thị trường bất động sản tại địa
phương với chu kỳ kinh tế khác nhau.
Nhật
1. Bối cảnh

Các thị trường REIT tại Nhật Bản bắt nguồn từ sự sụp đổ của nền kinh tế trong năm
1990. Tại thời điểm đó, không có thị trường vốn cho bất động sản, thì cách duy nhất để
huy động vốn cho thị trường bất động sản là từ vốn vay ngân hàng. Đó là một nhận thức
chung rằng các khoản vay được hỗ trợ bởi bất động sản sẽ không bao giờ giảm giá và sẽ
là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, thị trường bất động sản sụp đổ, thay đổi nhận thức. Sau
khủng hoảng, các tổ chức tín dụng bắt đầu áp đặt các yêu cầu thêm về các khoản cho vay.
Kết quả là, cơ cấu REIT đã trở thành một lối thoát cho các doanh nghiệp bất động sản.

Trở lại năm 1999, Nhật Bản đã được di chuyển theo hướng tung ra một thị trường chứng
khoán REIT để hồi sinh bất động sản trì trệ và tăng tính thanh khoản. Trong tháng 11
năm 1999, chỉ số Nikkei Nhật Bản đã tăng 2% khi thị trường chứng khoán Tokyo (TSE)
công bố rằng Nhật Bản đang cân nhắc một động thái như vậy. Vào cuối tháng 11 năm
2000, Nhật Bản công bố chi tiết của một luật mới bãi bỏ lệnh cấm của pháp luật hiện
hành của nó trên REITs và mở đường cho việc niêm yết của REITs trên TSE. Vào tháng
5 năm 2001, một nhóm nghiên cứu của chính phủ đề xuất các biện pháp để thúc đẩy
REITs tại Nh...
Kinh nghiệm của một số nước châu á trong phát triển REITS
Việc áp dụng các khái niệm Mỹ REIT (hoặc một hình thức tổ chức tương tự) của các
chính phủ nước ngoài, bao gồm cả các chính phủ châu Á, đã làm REITs hiện diện toàn
cầu. Rõ ràng, những lợi ích tiềm năng liên quan đến việc chứng khoán hóa bất động sản,
chẳng hạn như tăng tính thanh khoản và việc phân bổ hiệu quả hơn vốn bất động sản, thu
hút các nhà đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Mức độ chấp nhận sẽ phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, chủ yếu là mức độ mà hoạch định chính sách công cộng tại những nước xem các
khái niệm REIT là một cách để phục hồi năng lực thị trường bất động sản của họ. Hiện
nay, có một số lượng đáng kể của các nước có thị trường tín nhiệm tài sản được liệt kê và
chúng khác nhau về kích thước và tính thanh khoản. Nó dự đoán rằng sự bùng nổ tiếp
theo của thị trường REIT ở châu Á. Trong những năm gần đây, một số nước châu Á đã
được khám phá những khả năng sử dụng REITs như là một cách để phục hồi thị trường
bất động sản của họ. Sự ra đời của REITs tiếp tục ở các nước châu Á đang thúc đẩy việc
chuyển giao quyền sở hữu bất động sản từ tư nhân sang các thị trường công cộng và cũng
tạo điều kiện cho sự đa dạng cho các nhà đầu tư trên thị trường bất động sản tại địa
phương với chu kỳ kinh tế khác nhau.
Nhật
1. Bối cảnh
Các thị trường REIT tại Nhật Bản bắt nguồn từ sự sụp đổ của nền kinh tế trong năm
1990. Tại thời điểm đó, không có thị trường vốn cho bất động sản, thì cách duy nhất để
huy động vốn cho thị trường bất động sản là từ vốn vay ngân hàng. Đó là một nhận thức
chung rằng các khoản vay được hỗ trợ bởi bất động sản sẽ không bao giờ giảm giá và sẽ
là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, thị trường bất động sản sụp đổ, thay đổi nhận thức. Sau
khủng hoảng, các tổ chức tín dụng bắt đầu áp đặt các yêu cầu thêm về các khoản cho vay.
Kết quả là, cơ cấu REIT đã trở thành một lối thoát cho các doanh nghiệp bất động sản.
Trở lại năm 1999, Nhật Bản đã được di chuyển theo hướng tung ra một thị trường chứng
khoán REIT để hồi sinh bất động sản trì trệ và tăng tính thanh khoản. Trong tháng 11
năm 1999, chỉ số Nikkei Nhật Bản đã tăng 2% khi thị trường chứng khoán Tokyo (TSE)
công bố rằng Nhật Bản đang cân nhắc một động thái như vậy. Vào cuối tháng 11 năm
2000, Nhật Bản công bố chi tiết của một luật mới bãi bỏ lệnh cấm của pháp luật hiện
hành của nó trên REITs và mở đường cho việc niêm yết của REITs trên TSE. Vào tháng
5 năm 2001, một nhóm nghiên cứu của chính phủ đề xuất các biện pháp để thúc đẩy
REITs tại Nhật Bản (J-REIT) để vực dậy thị trường bất động sản trì trệ. Báo cáo cũng chỉ
Kinh nghiệm các nước Châu Á trong sử dụng REIT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm các nước Châu Á trong sử dụng REIT - Người đăng: pham vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh nghiệm các nước Châu Á trong sử dụng REIT 9 10 133