Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm xây dựng cảm biến đo đường

Được đăng lên bởi chien-do-dong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CM BIN DÒ ĐƯỜNG CHO ROBOT.
1.Gii thiu:
Cm biến dò đường trong robot thường s dng là cm biến hng
ngoi,ngoài ra bn cng có th led đỏ hoc cũng có th dùng tế
bào quang đin.Chúng ta s bt đầu tìm hiu v cách hot động
ca robot.
2.Hot động ca cm biến:
Cm biến dò đường là mt loi cm biến đơn gin ,là loi cm
biến có th phát hin độ tương phn (s khác nhau) gia các b
mt gn.Ví d như ,s khác nhau v màu sc,s nhp nhô ca b
mt(độ nhám),hay có th là tính cht t….Đơn gin nó s phát
hin s khác nhau v màu sc,ví d như b mt màu đen và màu
trng.S dng tế bào đin,như tế bào quang cm hng ngoi ,thì
s phát hin màu là rt d dàng.Đầu phát và thu hng ngoi thì
không đt lm(dưới 15000) và d dàng giao tiếp vi vi điu
khin.Ngoài ra,chúng ta cũng có th dùng led đỏ,hoc tế bào
quang đin thì s làm vic cũng rt tt và giá cũng tương đương
vi dùng tế bào quang cm hng ngoi.Chúng ta s xem xét hot
động ca cm biến dò đường để phát hin b mt đen và trng.Khi
áng sáng chiếu vào b mt màu trng,hu hết ánh sáng đến s b
phn x li.Trong khi ánh sáng chiếu đến các b mt màu đen s
b hp th hết.Vì thế khi đèn chiếu vào các b mt và có 1 cm
biến để phát hin áng sáng.S khác bit gia màu đen và màu
trng có th phát hin được
Kinh nghiệm xây dựng cảm biến đo đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm xây dựng cảm biến đo đường - Người đăng: chien-do-dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh nghiệm xây dựng cảm biến đo đường 9 10 401