Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi thunguyen13061996
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Võ Thùy Trang
Lê Thị Kim Hồng
Nguyễn Ngọc Minh Thư
Nguyễn Thị Kim Thảo
Trần Công Duy

Thuế ,Thuế nhập khẩu và sự phân chia gánh nặng của thuế
MỞ ĐẦU:
Dưới chế độ công sản nguyên thủy, con người sống chung, làm chung , ăn chung với nhau, mọi
người điều bình đẳng với nhau, không có ai cai trị ai, cho nên mọi thành viên trong xã hội lúc
bấy giờ điều không có trách nhiệm đóng góp cho ai một cái gì cả.
Cùng với sự phát triển của xã hội, giai cấp hình thành và nhà nước ra đời. Nhà nước ra đời kẻm
theo bộ quản lý để thực hiện quyền lực của mình. Bộ máy quản lý này không tự tạo ra nguồn vật
chất để tự nuôi sống mình mà chúng sống dựa vào sự đóng góp của toàn thể dân chúng. Bằng
quyền lực của mình, Nhà nước bắt buộc dân chúng phải nộp một phần tài sản của mình cho nhà
nước như là một nghĩa vụ đó chính là thuế.
Như vậy đến đây chúng ta có thể khẳng định rằng tiền đề cho sự ra đời của thuế chính là sự ra
đời và tồn tại của Nhà nước, bản chất của Nhà nước quyết định bản chất của thuế.
Nhà nước ngày càng can thiệp sâu rộng vào nền kinh tế bằng các chính ách về thuế, đầu tư vốn
để hình thành nên các doanh nghệp của nhà nước, đầu tư vào cơ sở hạ tầng … Với nhưng hoạt
động như vậy, nếu nhà nước chỉ dựa vào các sắc thuế cổ điển như trong gai đoạn trước thì không
đủ để chi tiêu và lại kém nhân đạo. Vì vậy trong giai đoạn này Nhà nước đã mở rộng nguồn thu
bằng cách đặt thêm nhiều sắc thuế nhắm vào các hoạt động kinh tế xã hội khác nhau với một hệ
thống thuế sắc đa dạng và linh hoạt làm cho thuế trở nên tế nhị và tinh xảo hơn, vừa đảm bảo
nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nền kinh tế.

1.Thuế
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của cá nhân và doanh nghiệp cho NSNN để trang trải chi phí
cung cấp HHCC hoặc hạn chế lượng cung hàng hóa trên thị trường

Thuế có thể đánh vào bên cung hoặc bên cầu
2.Thuế nhập khẩu :
Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có
nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải (tàu thủy, máy
bay, phương tiện vận tải đường bộ hay đường sắt) đến cửa khẩu biên giới (cảng hàng không
quốc tế, cảng sông quốc tế hay cảng biển quốc tế, cửa khẩu biên giới bộ) thì các công chức hải
quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số
thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước. Về mặt
nguyên tắc, thuế nhập khẩu phải được nộp trước khi thông quan để nhà nhập khẩu có thể đưa
mặt hàng nhập khẩu ...
Võ Thùy Trang
Lê Thị Kim Hồng
Nguyễn Ngọc Minh Thư
Nguyễn Thị Kim Thảo
Trần Công Duy
Thuế ,Thuế nhập khẩu và sự phân chia gánh nặng của thuế
MỞ ĐẦU:
Dưới chế độ công sản nguyên thủy, con người sống chung, làm chung , ăn chung với nhau, mọi
người điều bình đẳng với nhau, không có ai cai trị ai, cho nên mọi thành viên trong xã hội lúc
bấy giờ điều không có trách nhiệm đóng góp cho ai một cái gì cả.
Cùng với sự phát triển của xã hội, giai cấp hình thành và nhà nước ra đời. Nhà nước ra đời kẻm
theo bộ quản lý để thực hiện quyền lực của mình. Bộ máy quản lý này không tự tạo ra nguồn vật
chất để tự nuôi sống mình mà chúng sống dựa vào sự đóng góp của toàn thể dân chúng. Bằng
quyền lực của mình, Nhà nước bắt buộc dân chúng phải nộp một phần tài sản của mình cho nhà
nước như là một nghĩa vụ đó chính là thuế.
Như vậy đến đây chúng ta có thể khẳng định rằng tiền đề cho sự ra đời của thuế chính là sự ra
đời và tồn tại của Nhà nước, bản chất của Nhà nước quyết định bản chất của thuế.
Nhà nước ngày càng can thiệp sâu rộng vào nền kinh tế bằng các chính ách về thuế, đầu tư vốn
để hình thành nên các doanh nghệp của nhà nước, đầu tư vào cơ sở hạ tầng … Với nhưng hoạt
động như vậy, nếu nhà nước chỉ dựa vào các sắc thuế cổ điển như trong gai đoạn trước thì không
đủ để chi tiêu và lại kém nhân đạo. Vì vậy trong giai đoạn này Nhà nước đã mở rộng nguồn thu
bằng cách đặt thêm nhiều sắc thuế nhắm vào các hoạt động kinh tế xã hội khác nhau với một hệ
thống thuế sắc đa dạng và linh hoạt làm cho thuế trở nên tế nhị và tinh xảo hơn, vừa đảm bảo
nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nền kinh tế.
1.Thuế
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của cá nhân và doanh nghiệp cho NSNN để trang trải chi phí
cung cấp HHCC hoặc hạn chế lượng cung hàng hóa trên thị trường
kinh tế công cộng - Trang 2
kinh tế công cộng - Người đăng: thunguyen13061996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kinh tế công cộng 9 10 905