Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế công

Được đăng lên bởi ginohoang2009
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là ngành sinh sau, đẻ muộn so với các nước trên
thế giới. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam, với mục đích thu hút đầu tư và xây dựng
một ngành công nghiệp ô tô để theo kịp các nước trong khu vực, cho nên gần 15
năm qua, kể từ khi ra đời vào năm 1992 đến nay, ngành công nghiệp ô tô của Việt
Nam được coi là ngành trọng điểm và là ngành luôn luôn được ưu đãi nhất trong số
các ngành công nghiệp. Sự ưu ái rất đặc biệt này thể hiện qua những chính sách
thuế quan của Bộ Tài chính, với chính sách thuế ưu đãi về tỷ lệ nội địa hóa, thuế
nhập khẩu cho linh kiện lắp ráp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Để có thể biết
những chính sách hỗ trợ trên có giúp ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển
như kỳ vọng, ta sẽ cùng nhau phân tích những chính sách, và kết quả đạt được của
ngành ô tô trong những năm vừa qua.

A CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1 Giới thiệu công nghiệp ô tô Việt Nam1
1.1 Quan điểm
Công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa, cần được khuyến khích phát triển bằng những chính sách ổn
định, nhất quán và dài hạn.
Phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở phát huy tiềm năng của doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm đáp ứng từng bước nhu cầu trong nước và nhu
cầu an ninh, quốc phòng của đất nước.
Đến năm 2035: Ngành công nghiệp ô tô bảo đảm hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã
hội cũng như các yêu cầu về môi trường và xu hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm,
đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia vào chuỗi sản xuất, chế tạo ô tô thế giới,
có giá trị xuất khẩu lớn.

1.2 Chiến lược
Phát huy nội lực của mọi thành phần kinh tế trong nước; chú trọng liên kết, hợp tác
với các tập đoàn sản xuất ô tô lớn trên thế giới để phát triển ngành công nghiệp ô tô
đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước về
các loại xe có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với chính sách tiêu dùng và các yêu cầu
về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng; nâng cao năng lực cạnh tranh để trở
thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô thế
giới; tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước theo hướng hiện
đại.

1.3 Các nhóm sản phẩm ưu tiên:
1.3.1 Đối với xe tải và xe khách từ 10 chỗ trở lên
Chú trọng phát triển dòng xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,
nông thôn và các loại xe khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh, huyện, nội
đô... phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao t...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghiệp ô Việt Nam ngành sinh sau, đẻ muộn so với các nước trên
thế giới. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam, với mục đích thu hút đầu xây dựng
một ngành công nghiệp ô tô để theo kịp các nước trong khu vực, cho nên gần 15
năm qua, kể từ khi ra đời vào năm 1992 đến nay, ngành công nghiệp ô của Việt
Nam được coi ngành trọng điểm ngành luôn luôn được ưu đãi nhất trong số
các ngành công nghiệp. Sự ưu ái rất đặc biệt này thể hiện qua những chính ch
thuế quan của Bộ Tài chính, với chính sách thuế ưu đãi về tỷ l nội địa hóa, thuế
nhập khẩu cho linh kiện lắp ráp thuế thu nhập doanh nghiệp. Để thể biết
những chính sách hỗ trợ trên giúp ngành công nghiệp ô Việt Nam phát triển
như kỳ vọng, ta sẽ cùng nhau phân tích những chính sách, kết quả đạt được của
ngành ô tô trong những năm vừa qua.
kinh tế công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế công - Người đăng: ginohoang2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kinh tế công 9 10 194