Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế đối ngoại

Được đăng lên bởi Quách Đoàn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Hội nhập kinh tế là một xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình
toàn cầu hóa kinh tế, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng
và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang
phát triển như Việt Nam. Hội nhập kinh tế không những có mối liên hệ
chặt chẽ với tăng trưởng và phát triển kinh tế mà nó còn vừa là kết quả,
vừa là yếu tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước
phát triển lên một trình độ mới.
Kinh tế đối ngoại là một lĩnh vực kinh tế trọng yếu của nền kinh tế,
nhất là trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Trong những năm qua, các lĩnh vực hoạt động của kinh tế đối ngoại đã
góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam,
góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của các tầng lớp
nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế đối ngoại, Đảng
và Nhà nước ta đã chủ trương thực hiện chính sách kinhh tế đối ngoại
rộng mở, phát huy các lợi thế của đất nước, chủ động hội nhập vào nền
kinh tế quốc tế và khu vực.
Trong chuyên đề này, nhóm chúng em xin tập trung đi sâu vào việc
nghiên cứu, tìm hiểu chủ đề là “ Chức năng của kinh tế đối ngoại ”. Với
các nguồn tư liệu hữu ích từ thư viện của Học Viện Hành Chính và các
phương tiện thông tin đại chúng cùng với sự hướng dẫn của giảng viên bộ
môn – thầy Đặng Đình Thanh, chúng em đã cố gắng để hoàn thành tốt
nhất bài tiểu luận này. Nhưng do nhận thúc còn hạn chế nên có thể bài
tiểu luận của nhóm vẫn còn những thiếu sót, chúng em rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy để bài tiểu luận của nhóm
em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

1

I. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ CỦA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI.
1. Khái niệm kinh tế đối ngoại.
Ngày nay, khi lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, phân công lao
động xã hội ngày càng mở rộng thì các mối quan hệ trên mọi lĩnh vực của
một quốc gia không chỉ dừng lại trọng phạm vi quốc gia đó mà vươn ra
phạm vi thế giới. Các mối quan hệ này về mặt kinh tế gọi là các mối quan
hệ kinh tế quốc tế. Quan hệ kinh tế quốc tế nhìn nhận từ giác độ một nền
kinh tế của một nước được gọi là quan hệ kinh tế đối ngoại.
Vậy kinh tế đối ngoại là gì?
Kinh tế đối ngoại là tổng thể các hoạt động, các quan hệ kinh tế,
tài chính, khoa học kỹ thuật và công nghệ của một nước với bên
ngoài; qua đó một nước tham gia vào phân công lao động quốc tế và
trao đổi mậu dịch quốc tế.
Lĩ...
LỜI NÓI ĐẦU
Hội nhập kinh tế là một xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình
toàn cầu hóa kinh tế, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng
và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang
phát triển như Việt Nam. Hội nhập kinh tế không những có mối liên hệ
chặt chẽ với tăng trưởng và phát triển kinh tế mà nó còn vừa là kết quả,
vừa là yếu tố cực kỳ quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước
phát triển lên một trình độ mới.
Kinh tế đối ngoại là một lĩnh vực kinh tế trọng yếu của nền kinh tế,
nhất là trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Trong những năm qua, các lĩnh vực hoạt động của kinh tế đối ngoại đã
góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam,
góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của các tầng lớp
nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế đối ngoại, Đảng
và Nhà nước ta đã chủ trương thực hiện chính sách kinhh tế đối ngoại
rộng mở, phát huy các lợi thế của đất nước, chủ động hội nhập vào nền
kinh tế quốc tế và khu vực.
Trong chuyên đề này, nhóm chúng em xin tập trung đi sâu vào việc
nghiên cứu, tìm hiểu chủ đề là “ Chức năng của kinh tế đối ngoại ”. Với
các nguồn tư liệu hữu ích từ thư viện của Học Viện Hành Chính và các
phương tiện thông tin đại chúng cùng với sự hướng dẫn của giảng viên bộ
môn – thầy Đặng Đình Thanh, chúng em đã cố gắng để hoàn thành tốt
nhất bài tiểu luận này. Nhưng do nhận thúc còn hạn chế nên có thể bài
tiểu luận của nhóm vẫn còn những thiếu sót, chúng em rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy để bài tiểu luận của nhóm
em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!
1
kinh tế đối ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế đối ngoại - Người đăng: Quách Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
kinh tế đối ngoại 9 10 301