Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1 :
KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ – KINH TẾ HỌC VI MÔ
Con người từ lúc sinh ra và trưởng thành đều có nhu cầu về tình yêu, sự thừa nhận xã hội, nhu
cầu vật chất và tiện nghi cuộc sống. Các nhu cầu có thểđược thỏa mãn từ nguồn lực sẵn có
trong thiên nhiên hay được sản xuất ra bằng cách kết hợp các nguồn lực về con người, công
cụ, máy móc, tài nguyên để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn mong muốn vật chất của
con người. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua một cơ chế có tổ chức, đó là nền
kinh tế. Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế không chỉ thuộc phạm vi giải quyết của quốc
gia, mà còn chịu ảnh hưởng của các quyết định của mỗi cá nhân trong xã hội. Bởi lẽ bất kỳ
quyết định lựa chọn nào, cách thức giải quyết như thế nào, suy cho cùng là nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống con người.
BA VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN
Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế, chúng ta phải nhận thức được những vấn đề cơ bản
mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:
 Sản xuất cái gì?
 Sản xuất như thế nào?
 Sản xuất cho ai?
Chúng ta hãy xem xét cụ thể các vấn đề kinh tế cơ bản.
- Sản xuất cái gì?
Vấn đề đầu tiên có thể được hiểu như là: “Sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất?”. Trong nền
kinh tế thị trường, sự tương tác giữa người mua và người bán vì lợi ích cá nhân sẽ xác định sản phẩm và
dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Nhà kinh tế học Adam Smith trong tác phẩm “The Wealth of Nations”đã
cho rằng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sẽ đem lại lợi ích cho xã hội.
Sự cạnh tranh làm cho các nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
Trong việc tìm kiếm lợi nhuận, nhà sản xuất cố gắng cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao hơn nhằm
phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Điều này có thể giải thích tại sao người tiêu dùng có “quyền
tối thượng” xác định những sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Một số nhà kinh tế, chẳng hạn như
John Kenneth Galbraith cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng các hoạt động tiếp thị của các công ty lớn
có thểảnh hưởng đáng kể đến cầu tiêu dùng trong ngắn hạn. Hầu hết, các nhà kinh tếđều thống nhất rằng
mặc dầu các biện pháp tiếp thị có thểảnh hưởng cầu tiêu dùng, nhưng người tiêu dùng mới chính là người
quyết định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được mua.
Nếu vì lý do nào đó, người tiêu dùng mong muốn tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn, điều này sẽ làm tăng
cầu. Trong ngắn hạn, sự gia tăng cầu có thể làm tăng giá cả, lượng sản xuất cũng tăng lên và lợi nhuận của
các công ty trong ngành ...
CHƯƠNG 1 :
KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ – KINH TẾ HỌC VI MÔ
Con người từ lúc sinh ra và trưởng thành đều có nhu cầu về tình yêu, sự thừa nhận xã hội, nhu
cầu vật chất và tiện nghi cuộc sống. Các nhu cầu có thểđược thỏa mãn từ nguồn lực sẵn có
trong thiên nhiên hay được sản xuất ra bằng cách kết hợp các nguồn lực về con người, công
cụ, máy móc, tài nguyên để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn mong muốn vật chất của
con người. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua một cơ chế có tổ chức, đó là nền
kinh tế. Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế không chỉ thuộc phạm vi giải quyết của quốc
gia, mà còn chịu ảnh hưởng của các quyết định của mỗi cá nhân trong xã hội. Bởi lẽ bất kỳ
quyết định lựa chọn nào, cách thức giải quyết như thế nào, suy cho cùng là nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống con người.
BA VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN
Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế, chúng ta phải nhận thức được những vấn đề cơ bản
mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:
Sản xuất cái gì?
Sản xuất như thế nào?
Sản xuất cho ai?
Chúng ta hãy xem xét cụ thể các vấn đề kinh tế cơ bản.
- Sản xuất cái gì?
Vấn đề đầu tiên có thể được hiểu như là: “Sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất?”. Trong nền
kinh tế thị trường, sự tương tác giữa người mua và người bán vì lợi ích cá nhân sẽ xác định sản phẩm và
dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Nhà kinh tế học Adam Smith trong tác phẩm “The Wealth of Nations”đã
cho rằng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sẽ đem lại lợi ích cho xã hội.
Sự cạnh tranh làm cho các nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
Trong việc tìm kiếm lợi nhuận, nhà sản xuất cố gắng cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao hơn nhằm
phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Điều này có thể giải thích tại sao người tiêu dùng có “quyền
tối thượng” xác định những sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được sản xuất. Một số nhà kinh tế, chẳng hạn như
John Kenneth Galbraith cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng các hoạt động tiếp thị của các công ty lớn
có thểảnh hưởng đáng kể đến cầu tiêu dùng trong ngắn hạn. Hầu hết, các nhà kinh tếđều thống nhất rằng
mặc dầu các biện pháp tiếp thị có thểảnh hưởng cầu tiêu dùng, nhưng người tiêu dùng mới chính là người
quyết định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được mua.
Nếu vì lý do nào đó, người tiêu dùng mong muốn tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn, điều này sẽ làm tăng
cầu. Trong ngắn hạn, sự gia tăng cầu có thể làm tăng giá cả, lượng sản xuất cũng tăng lên và lợi nhuận của
các công ty trong ngành cũng cao hơn. Lợi nhuận cao trong ngành sẽ hấp dẫn các công ty mới gia nhập thị
trường trong dài hạn và vì vậy cung thị trường sẽ tăng lên. Sự tăng cung sẽ làm cho giá cả hàng hóa giảm
xuống trong khi đó lượng bán vẫn tiếp tục tăng lên. Lợi nhuận trong ngắn hạn do sự gia tăng cầu trong
ngắn hạn dần dần sẽ bị mất đi khi giá giảm xuống. Điều này có thể giải thích sự phù hợp với khái niệm
quyền tối thượng của người tiêu dùng.
- Sản xuất như thế nào?
Vấn đề thứ hai có thể phát biểu một cách hoàn chỉnh như là: “Sản phẩm và dịch vụđược sản xuất bằng
cách nào?”. Vấn đề này liên quan đến việc xác định những nguồn lực nào được sử dụng và phương pháp
để sản xuất ra những sản phẩm và dịch vụ. Chẳng hạn để sản xuất ra điện, các quốc gia có thể xây dựng
các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp sản xuất nào
còn phải xem xét trên khía cạnh hiệu quả kinh tế - xã hội, nguồn lực và trình độ khoa học kỹ thuật của mỗi
quốc gia.
Trong nền kinh tế thị trường, các nhà sản xuất vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ phải tìm kiếm các
nguồn lực có chi phí thấp nhất có thể (giảđịnh với số lượng và chất lượng sản phẩm không thay đổi). Các
phương pháp và kỹ thuật sản xuất mới chỉ có thểđược chấp nhận khi chúng làm giảm chi phí sản xuất.
Kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kinh tế học 9 10 549