Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế học đại cương Chương 1

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn học

KINH TẾ HỌC VI MÔ
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Bộ môn Tài chính
Khoa Kinh tế công nghiệp
Đại học KTCN
Tel: 0915.803.715

TẠI SAO PHẢI N.C
KTH
Vd: cty dự định sx
1 kiểu ô tô mới =>
cty sẽ đề cập vđề
gì?

Vấn đề cần phải qtâm
• Người TD
• Cty
• Đối thủ ctranh
• Chính phủ

Nghiên cứu người tiêu dùng
• Lượng cầu của họ
• Qtâm kiểu dáng, chất lượng xe
ntn?
_ có thể ở những thị trường
nào?
_ số lượng xe thay đổi theo giá
ô tô công ty sẽ sx ở mỗi thị
trường?

Bản thân công ty
•

TC sx xe là bao nhiêu? Phụ
thuộc vào số lượng xe ntn?
• TC sẽ thay đổi như thế nào nếu:
_ thđổi trong qhệ đvới ng LĐ
( w, CP SD LĐ)
_ thđổi Cn sx ô tô
_ thđổi P nguyên vật liệu
_ thđổi chS của CPhủ: thuế, bhộ
• Đưa ra các chiến lược và chs
_ SP: mẫu mã, kết cấu, chlượng
_ SX: cái gì tự sx, cái gì mua
_ t2: nào, chs thnhập, P ra sao?
• Qđịnh đtư => cân nhắc
_ có mở rộng qmô? Cụ thể?
_ sẽ có rủi ro gì khi đtư?

Ncứu đối thủ cạnh tranh
• Số lượng đối thủ? Loại
SP và số lượng sp họ có
thể cung cấp theo P
• Khả năng p.ư của các
đối thủ

Đối với Cphủ
• Các ảnh hưởng do Cphủ điều tiết
+ Tchuẩn VSMT và sự thay đổi theo t ?
+ Những tđổi đó ảhưởng ntn đến TC, SX,
?
• Cphủ sẽ phải ncứu xem
+ Chsách khí thải của ô tô
+ Chs thuế ảhưởng ntn đến TC, SX và P ô
tô
=> ảhưởng ntn đến QĐ của ng TD và ng

π

Kiểu dáng ô tô lựa chọn

Chương 1: Tổng quan về KTH
I. Khái quát về KTH
1. Nguồn gốc: KTH ra đời từ rất sớm và pt đến ngày nay
+ cha đẻ của ngành KTH là Adam Smith (1723 -1790) với tác phẩm
“Của cải của các dân tộc „
+ tiếp sau đó nổi lên có nhiều trường phái khoa học khác nhau và có
sự cọ sát rất lớn, đặc trưng có trường phái Keynes (1883
-1946)cho rằng “Nhà nước phải tác động trực tiếp vào nền kt để
tránh suy thoái”, để chống lạm phát, thất nghiệp,... Đến nay,
trường phái này được thừa nhận và đóng vai trò rất qtrọng ở cả 2
phương diện lý luận và thực tiễn.
2. Khái niệm

Kinh tÕ häc lµ g× ?
• Ncứu cách thức vận hành của
nền kinh tế nói chung và cách
thức ứng xử của từng thành
viên trong nền KTnói riêng
• KTH là khoa học của sự lựa
chọn
+ Ncøu c¸ch thøc XH ph©n bæ
nguån l­c khan hiÕm gi÷a nh÷ng
yªu cÇu sö dông mang tÝnh c¹nh
tranh => lựa chọn
+ Ncøu c¸ch thøc XH tr¶ lêi 3 v®Ò
KT c¬ b¶n: SX c¸i g×, SX ntn,SX
cho ai => lựa chọn

Nghiên cứu
• cách thức vận hành của toàn bộ
nền kinh tế quốc dân nói chung =>
KTH vĩ mô
• cách thức ứng xử của từng thành
viên trong nền kinh tế nói riêng =>
KTH vi mô

3.Các bộ phận của
KTH vi mô và KTH vĩ mô
Vi mô
- N.c hvi cña c¸c tviªn

VÜ m«
KT: Môc tiªu, h¹n...
Môn học
KINH TẾ HỌC VI MÔ
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Bộ môn Tài chính
Khoa Kinh tế công nghiệp
Đại học KTCN
Tel: 0915.803.715
kinh tế học đại cương Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế học đại cương Chương 1 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
kinh tế học đại cương Chương 1 9 10 850