Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương Chương 7

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ
trong nền KT thị trường

•Những lý luận khác nhau về vai
trò của Chính phủ
•Nguyên nhân dẫn đến các thất bại
của thị trường
•Sự can thiệp của chính phủ

Những lý luận khác nhau về vai trò
của CP trong nền KT thị trường
• Tầm quan trọng của Chính phủ trong nền KT thị
trường
• Các quan điểm khác nhau về vai trò của CP
- Quan điểm của các nhà KT cổ điển
- Quan điểm của các nhà KT “tân cổ điển”
- Quan điểm thân thiện với thị trường
• Các chức năng KT của CP: Chnăng KTvĩ mô,
vi mô, và
chức năng điều tiết của CP

Quan điểm của các nhà KT cổ điển
Thế kỷ 17: Ađamsmith, Ricardo
+ CP chỉ giữ vtrò min trong hđộng của nền
KT
+ t2 giữ vtrò trung tâm trg việc pbổ nguồn lực
+ cơ chế thị trường tự do
t2 giữ vtrò chủ đạo + tư nhân tự do
≡ “ bàn tay vô hình” + bài xích sự can thiệp
của CP

Qđiểm của các nhà KT “tân cổ điển”
• Vào những năm 30: Kyenes
nền KT khủng hoảnh thừa: S>D
=> thất nghiệp, lạm phát, suy thoái, …
• Giải pháp: - CP nên can thiệp mạnh mẽ vào
nền KT thông qua các ngành mt
- SDcác chsách để hỗ trợ cho các ngành đó
nhưng phải tuân theo nglý thị trường
VD:mô hình Đông Á
+ Hàn quốc: tr/c tài chính để ptr CN nặng(h chất)
+ Nhật: hỗ trợ ptr cty lớn để tận dụng lợi thế qmô

LƯU Ý

• Sự cthiệp của CP là vô cùng qtr đvới sự
ptr KT
• Nhưng k đồng nhất với vtrò tuyệt đối của
Cpkhi Gq 3vđề KT CB trg cơ chế KHH tập
trung
⇒Cơ chế mệnh lệnh=CP+ hệ thống chỉt
plệnh
- ng sx: sx cái gì?
- ng TD: TD cái gì?
ví như cơ chế đàn ong

Qđiểm thân thiện với thị trường
• Đây là qđiểm dung hòa 2 qđiểm trên
• Gf: CP nên chủ động trong những khu vực
mà tt hđộng k có hq
và ít can thiệp vào nơi mà tt đang h
động tốt
⇒Cơ chế hỗn hợp= tt + CP
( Qlý định hướng + “bàn tay vô hình”)

Giải pháp của CP
• Tạo lập 1 môi trường KT vĩ mô ổn
định( hạn chế lạm phát, duy trì tỷ giá hối
đoái)
• Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực
• Tự do hóa thương mại, không phân biệt
giữa thị trường nội địa và tt nước ngoài
=> Các ytố sx có ĐK di chuyển tự do và
Sd tại các khu vực có lợi thế so sánh

Các chức năng KT của CP

Chnăng KTvĩ mô,
•
vi mô,
• và chức năng điều tiết của CP
•

Chnăng KTvĩ mô
• ổn định hóa KT
- Hạn chế sự dao động của chu kỳ KD nhằm
=> + giảm thất nghiệp mãn tính
+ giảm sự ngưng trệ KT
+ giảm sự tăng P trong ngắn hạn
- Điều chỉnh cơ cấu KT:
+ XD các chính sách đảm bảo cho sự tăng
trưởng và ptr KT bền vững trong dài hạn

Chnăng KTvi mô
• Gp: - CP tác động đến việc phân bổ và
SD các nguồn lực để cải thiện hq KT =>
hq Pareto
- đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trên
+ tt ...
VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ
trong nền KT thị trường
Những lý luận khác nhau về vai
trò của Chính phủ
Nguyên nhân dẫn đến các thất bại
của thị trường
Sự can thiệp của chính phủ
Kinh tế học đại cương Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương Chương 7 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kinh tế học đại cương Chương 7 9 10 707