Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế lượng

Được đăng lên bởi lucky-minhngoc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Cài đặt công cụ Data Analysis
Nếu máy nào đã cài đặt rồi thì sẽ có nút Data Analysis trong Nhóm Data, nếu
chưa có thì để cài đặt các bạn ấn vào nút to tròn ở góc trên trái rồi chọn Excel
Options

Của sổ Excel Options hiện ra, bạn chọn Add-Ins, rồi chọn Analysis Toolpak ở
bên phải. Để ý phía dưới: mục Manage Excel Add-Ins, các bạn ấn nút Go

Một cửa sổ hiện ra, bạn chech vào Analysis Toolpak rồi ấn OK

Một hộp thoại hiện lên hỏi “Excel chưa được cài đặt để chạy add-ins này, bạn
muốn cài đặt nó ngay bây giờ không”, ấn Yes

Công cụ Data Analysis đã được cài đặt

2. Thực hiện hồi quy
Chúng ta có số liệu đơn giản như hình, đề bài: Ảnh hưởng của tuổi tác và thu
nhập đến chi tiêu

Chọn Data Analysis, trong cửa sổ hiện ra chọn Regression rồi ấn OK

Làm như trong hình, chúng ta quan tâm đến các thông số
Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc (click chuột vào ô nhập bên phải sau
đó ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa biến phụ thuộc – bao gồm cả tên
biến)
Input X Range: Vùng chứa các biến độc lập (click chuột vào ô nhập bên phải
sau đó ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa các biến độc lập – bao gồm
cả tên biến)
Labels: Click chọn ô này để có sử dụng tên biến
Confidence Level: Độ tin cậy (1-a), mặc định 95%, nếu muốn thay đổi thì click
chuột chọn ô này và nhập độ tin cậy mới.
Output Range: Vùng xuất, click chuột chọn tùy chọn này, sau đó click chuột vào
ô nhập bên phải rồi ra ngoài màn hình chính click chọn một ô bất kỳ làm nơi xuất
ra.

Kết quả ta được

Xét tương quan giữa các biến
Chọn Data Analysis, cửa sổ hiện ra chọn Correlation

Trong hộp thoại hiện ra

Input Range: chọn vùng chứa các biến độc lập, bao gồm tên biến
Output Range: ô xuất kết quả
Kết quả tương quan giữa 2 biến như sau

Tương quan giữa X và Z = 0.14 nhỏ hơn căn bậc hai của (R bình phương của mô
hình), có thể bỏ qua đa cộng tuyến.
Các hệ số hồi quy gắn với biến X và Z đều có ý nghĩa (vì các giá trị P-value tương
ứng với các hệ số hồi quy này đều nhỏ hơn anpha (a)
Mô hình có ý nghĩa vì trị thống kê của kiếm định F nhỏ hơn anpha
Kết luận: Cả thu nhập và độ tuổi đều có tác động lên chi tiêu, tuy nhiên tác
động của thu nhập lên chi tiêu lớn hơn
Nguồn bài viết : 

...
1. Cài đặt công cụ Data Analysis
Nếu máy nào đã cài đặt rồi thì sẽ có nút Data Analysis trong Nhóm Data, nếu
chưa có thì để cài đặt các bạn ấn vào nút to tròn ở góc trên trái rồi chọn Excel
Options
Của sổ Excel Options hiện ra, bạn chọn Add-Ins, rồi chọn Analysis Toolpak
bên phải. Để ý phía dưới: mục Manage Excel Add-Ins, các bạn ấn nút Go
kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế lượng - Người đăng: lucky-minhngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kinh tế lượng 9 10 922