Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lương tổng quát

Được đăng lên bởi nxthanh93-k17
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tế lượng

GV: Nguyễn Lệ Quyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KẾ TOÁN

BÀI TẬP NHÓM
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ TÀI
GIÁ PHÒNG TRỌ TẠI QUẬN HẢI CHÂU TP.ĐÀ NẴNG
VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN LỆ QUYÊN
LỚP: ECO 251 B
NHÓM SINH VIÊN:
1. Lê Quang Tuấn Anh.

(172327984)

2. Hoàng Thị Mỹ Châu.

(172327988)

3. Phạm Thị Chi.

(172327989)

4. Bùi Thị Thu Hiền.

(172328005)

5. Lê Văn Nguyên Liêm.

(172328025)

6. Nguyễn Phú Huy.

(172328016)

7. Nguyễn Xuân Thành.

(172328096)

8. Trần Thị Hồng Vân.

(172328131)

ĐÀ NẴNG, 05/2013
Trang 0

Kinh tế lượng

GV: Nguyễn Lệ Quyên

I/ ĐẶT BIẾN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ:
Trước khi đề cập đến giá phòng khu vực Quận Hải Châu, chúng tôi sẽ nói về
các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà trọ nói chung. Đó là:


Diện tích: diện tích càng rộng, giá càng cao hơn. Đây là điều dễ hiểu bởi
không gian càng rộng thì chúng ta càng thấy dễ chịu hơn, thoáng hơn, thoải
mái hơn và dĩ nhiên chi phí xây dựng cao hơn.



Số người trong phòng: sự gia tăng số người sẽ dẫn tới gia tăng giá cả hoặc
không. Điều này phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của người cho thuê.



An ninh: như tình hình trộm cắp, nghiện hút, mại dâm, ma túy…



Tuy nhiên với đề tài chỉ trong phạm vi là khu vực Quận Hải Châu, do vậy
mà khi lựa chọn biến chúng tôi chỉ chọn những biến đặc trưng, và ảnh
hưởng rõ ràng nhất ở khu vực này.

 Sau khi đã xem xong, chúng tôi quyết định đi đến nghiên cứu các
biến sau:


Thứ nhất, X1 (m2) là diện tích phòng trọ. Đây là biến quan trọng ảnh
hưởng lớn tới giá phòng (điều này hầu như ai cũng biết).



Thứ hai, X2 (người) là số người thuê phòng đó. Kinh nghiệm tìm hiểu
thông tin về giá nhà trọ của nhóm, nhóm nhận thấy rằng số người ở trọ càng
đông thì giá càng cao.



Thứ ba, X3 (phút) là thời gian đi học từ chỗ trọ đến trường đại học gần
nhất. Chỗ trọ của chúng ta càng gần các trường thì giá càng cao vì lúc đó họ
nghĩ là chúng ta đi học sẽ thuận lợi hơn, dù có thể xa trường của chúng ta.



Thứ tư, X4 (đo theo mức độ) là an ninh khu trọ. Các mức độ được quy
ra thang điểm như sau: rất tệ (1điểm); tệ (2 điểm); bình thường (3
điểm); tốt (4 điểm); rất tốt (5 điểm).



Do các phòng trọ tại Quận Hải Châu phòng đều có nhà vệ sinh, do vậy
chúng tôi khônng đưa biến này vào mô hình. Giá điện, nước, mạng internet
cùng nột số dịch vụ khác được trả hàng tháng, không tính vào giá phòng, do
vậy chúng tôi không đưa các biến này vào mô hình.
Trang 1

Kinh tế lượng



GV: Nguyễn Lệ Quyên

Biến được giải thích là Y (VNĐ): Giá phòng trọ.

II/ SỐ...
Kinh tế lượng GV: Nguyễn Lệ Quyên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KẾ TOÁN
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI
GIÁ PHÒNG TRỌ TẠI QUẬN HẢI CHÂU TP.ĐÀ NẴNG
VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN LỆ QUYÊN
LỚP: ECO 251 B
NHÓM SINH VIÊN:
1. Lê Quang Tuấn Anh. (172327984)
2. Hoàng Thị Mỹ Châu. (172327988)
3. Phạm Thị Chi. (172327989)
4. Bùi Thị Thu Hiền. (172328005)
5. Lê Văn Nguyên Liêm. (172328025)
6. Nguyễn Phú Huy. (172328016)
7. Nguyễn Xuân Thành. (172328096)
8. Trần Thị Hồng Vân. (172328131)
Trang 0
ĐÀ NẴNG, 05/2013
Kinh tế lương tổng quát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lương tổng quát - Người đăng: nxthanh93-k17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh tế lương tổng quát 9 10 529