Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi Nam Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản
Lê Diên Dực
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Tác động môi trường của hoạt động khai khoáng bao gồm xói mòn, sụt đất,
mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt do hóa chất từ chế
biến quặng. Trong một số trường hợp, rừng ở vùng lân cận còn bị chặt phá để lấy
chỗ chứa chất thải mỏ. Bên cạnh việc hủy hoại môi trường, ô nhiễm do hóa chất
cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương, ở những vùng hoang vu, khai
khoáng có thể gây hủy hoại hoặc nhiễu loạn hệ sinh thái và sinh cảnh. còn ở nơi
canh tác thì hủy hoại hoặc nhiễu loạn đất trồng cấy và đồng cỏ...
Thay đổi cảnh quan: Không hoạt động nào cảnh quan bị thay đổi nghiêm
trọng như khai thác than lộ thiên hay khai thác dải, làm tổn hại giá trị của môi
trường tự nhiên của những vùng đất lân cận. Khai thác than theo dải hay lộ thiên sẽ
phá hủy hoàn toàn hệ thực vật, phá hủy phẫu diện đất phát sinh, di chuyển hoặc
phá hủy sinh cảnh động thực vật, ô nhiễm không khí, thay đổi cách sử dụng đất
hiện tại và ở mức độ nào đó thay đổi vĩnh viễn địa hình tổng quan của khu vực
khai mỏ. Quần xã vi sinh vật và quá trình quay vòng chất dinh dưỡng bị đảo lộn do
di chuyển, tổn trữ và tái phân bố đất. Nhìn chung, nhiễu loạn đất và đất bị nén sẽ
dẫn đến xói mòn. Di chuyển đất từ khu vực chuẩn bị khai mỏ sẽ làm thay đổi hoặc
phá hủy nhiều đặc tính tự nhiên của đất và có thể giảm năng suất nông nghiệp hoặc
đa dạng sinh học. Cấu trúc đất có thể bị nhiễu loạn do bột hóa hoặc vỡ vụn kết tập.
Phá bỏ lớp thực bì và những hoạt động làm đường chuyên chở than, tổn trữ
đất mặt, di chuyển chất thải và chuyên chở đất và than làm tăng lượng bụi xung
quanh vùng khai mỏ. Bụi làm giảm chất lượng không khí tại ngay khu khai mỏ, tổn
hại thực vật, và sức khỏe của công nhân mỏ cũng như vùng lân cận. Hàng trăm ha
đất dành cho khai mỏ bị bỏ hoang chờ đến khi được trả lại dáng cũ và cải tạo. Nếu
khai mỏ được cấp phép thì cử dân phải di dời khỏi nơi này và những hoạt động
kinh tế như nông nghiệp, săn bắn, thu hái thực phẩm hoặc cây thuốc đều phải
ngừng.
Khai mỏ lộ thiên có thể ảnh hưởng đến thủy văn của khu vực. Chất lượng
nước sông, suối có thể bị giảm do axít mỏ chảy tràn, thành phần độc tố vết, hàm
lượng cao của những chất rắn hòa tan trong nước thoát ra từ mỏ và lượng lớn phù
sa được đứa vào sông suối. Chất thải mỏ và những đống than tổn trữ cũng có thể
thải trầm tích xuống sông suối, nước rỉ từ những nơi này có thể là axít và chứa
những thành phần độc tố vết.
Trầm tích tác độ...
Tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản
Lê Diên Dực
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Tác động môi trường của hoạt động khai khoáng bao gồm xói mòn, sụt đất,
mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm nước mặt do hóa chất từ chế
biến quặng. Trong một số trường hợp, rừng vùng lân cận còn bchặt phá để lấy
chỗ chứa chất thải mỏ. Bên cạnh việc hủy hoại môi trường, ô nhiễm do hóa chất
cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương, ở những vùng hoang vu, khai
khoáng thể gây hủy hoại hoặc nhiễu loạn hệ sinh thái và sinh cảnh. còn i
canh tác thì hủy hoại hoặc nhiễu loạn đất trồng cấy và đồng cỏ...
Thay đổi cảnh quan: Không hoạt động nào cảnh quan bị thay đổi nghiêm
trọng như khai thác than lộ thiên hay khai thác dải, làm tổn hại giá trị của môi
trường tự nhiên của những vùng đất lân cận. Khai thác than theo dải hay lộ thiên sẽ
phá hủy hoàn toàn hệ thực vật, phá hủy phẫu diện đất phát sinh, di chuyển hoặc
phá hủy sinh cảnh động thực vật, ô nhiễm không khí, thay đổi cách sử dụng đất
hiện tại và mức độ nào đó thay đổi vĩnh viễn địa hình tổng quan của khu vực
khai mỏ. Quần xã vi sinh vật và quá trình quay vòng chất dinh dưỡng bị đảo lộn do
di chuyển, tổn trữ tái phân bố đất. Nhìn chung, nhiễu loạn đất đất bị nén s
dẫn đến i mòn. Di chuyển đất từ khu vực chuẩn bị khai mỏ sẽ làm thay đổi hoặc
phá hủy nhiều đặc tính tự nhiên của đất và có thể giảm năng suất nông nghiệp hoặc
đa dạng sinh học. Cấu trúc đất có thể bị nhiễu loạn do bột hóa hoặc vỡ vụn kết tập.
Phá bỏ lớp thực và những hoạt động làm đường chuyên ch than, tổn trữ
đất mặt, di chuyển chất thải chuyên chở đất than làm tăng lượng bụi xung
quanh vùng khai mỏ. Bụi làm giảm chất lượng không khí tại ngay khu khai mỏ, tổn
hại thực vật, và sức khỏe của công nhân m cũng nng lân cận. Hàng trăm ha
đất dành cho khai mỏ bị bhoang chờ đến khi được trả lại dáng cũ và cải tạo. Nếu
khai mỏ được cấp phép thì cử dân phải di dời khỏi nơi này những hoạt động
kinh tế như nông nghiệp, săn bắn, thu hái thực phẩm hoặc cây thuốc đều phải
ngừng.
Khai mỏ lộ thiên thể ảnh hưởng đến thủy văn của khu vực. Chất lượng
nước sông, suối thể bị giảm do axít mỏ chảy tràn, thành phần độc t vết, hàm
lượng cao của những chất rắn hòa tan trong nước thoát ra từ mỏ lượng lớn phù
sa được đứa vào sông suối. Chất thải mỏ những đống than tổn trữ cũng thể
thải trầm tích xuống sông suối, nước rỉ từ những i này thể axít chứa
những thành phần độc tố vết.
Trầm tích tác động lên động vật thủy sinh ng thay đổi tùy theo loài và hàm
lượng trầm tích. Hàm lượng trầm ch cao thể làm chết cá, lấp nơi sinh sản;
Kinh tế môi trường - Trang 2
Kinh tế môi trường - Người đăng: Nam Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế môi trường 9 10 559