Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế nông nghiệp

Được đăng lên bởi Cơ Bắp
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM: 12

ĐỀ TÀI : TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi biến đổi khí hậu. Hàng triệu hecta đất bị ngập, hàng chục triệu người Việt
Nam có thể mất nhà cửa khi nước biển dâng cao, tình trạng đói nghèo có thể tăng
21,2 – 35,0%.
- Có thể nói, biến đổi khí hậu tác động rất mạnh đến con người, kinh tế - xã
hội và môi trường, là thách thức hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo và là
nguy cơ lớn đối với phát triển bền vững, cũng như thực hiện Mục tiêu Thiên niên
kỷ của Việt Nam.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 6 lĩnh vực chính là: nông
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và nông thôn với số dân sống
ở nông thôn chiếm tới 73% dân số của cả nước, trong đó tập trung phần lớn là
người nghèo. Đây là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu.
- Thứ nhất đó là thủy lợi, cấp thoát nước thành thị và nông thôn.
- Theo dự báo phân bố dòng chảy, vào các tháng mùa mưa của sông Mekong,
sẽ tăng 41% ở đầu nguồn và 19% ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL);
vào các tháng mùa khô, dòng chảy giảm 24% ở thượng nguồn và 29% ở vùng
ĐBSCL. Dòng chảy mùa kiệt ở sông Hồng giảm 19%; mực nước lũ có thể đạt
cao trình +13,24 xấp xỉ cáo trình đỉnh đê hiện nay +13,40. Điều đó nghĩa là khả
năng lũ trong mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở nên khắc nghiệt hơn; sẽ
có khoảng 8,4 triệu người Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050 ( theo dự báo
của Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)
- Nếu nước biển dâng lên 1m sẽ làm ngập 0,3 - 0,5 triệu ha tạo Đồng bằng
sông Hồng, khoảng 0,4 triệu ha ở vùng Duyên hải miền Trung và 1,5 – 2 triệu ha

ở vùng ĐBSCL. Những năm lũ lớn trên 90% diện tích của ĐBSCL bị ngapạ 4 4,5 tháng; vào mùa khô sẽ có trên 70% diện tích ĐBSCL bị xâm nhập mặn với
nồng độ 4g/1.
- Những năm gần đây tình hình ngập triều nặng thường xuyên xẩy ra ở nhiều
thành phố và khu dân cư, tiêu biểu là 5 thành phố lớn như: Cần Thơ, TP Hồ Chí
Minh, Cà Mau, Hải Phòng và Vĩnh Long. Ngập do lũ thường xuyên xẩy ra ở TP.
Huế và các thành phố miền Trung. Ngập do mưa trên diện rộng xẩy ra ở hầu hết
các thành phố, mưa lớn gây ngập dài ngày ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ở
một số thành phố tại ĐBSCL…làm ách tắc giao thông trầm trọng, tác động đến
môi trường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.
- Mực nước biển dâng làm sự an toàn hệ thống đê sông, đê biển và hệ thống
...
NHÓM: 12
ĐỀ TÀI : TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Việt Nam được đánh giá mt trong 5 quốc gia sẽ bị nh ởng nặng nề
nhất bởi biến đổi khí hậu. Hàng triệu hecta đất bị ngập, hàng chục triệu người Việt
Namthể mất nhà cửa khi nước biển dâng cao, tình trạng đói nghèo có thể tăng
21,2 – 35,0%.
- Có thể nói, biến đổi k hậu tác động rất mạnh đến con người, kinh tế -
hội môi trường, thách thức hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo là
nguylớn đối với phát triển bền vững, cũng như thực hiện Mục tiêu Thiên niên
kỷ của Việt Nam.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản 6 lĩnh vực chính là: nông
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy li và nông thôn với số dân sống
nông thôn chiếm tới 73% dân s của c nước, trong đó tập trung phần lớn
người nghèo. Đây là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu.
- Thứ nhất đó là thủy lợi, cấp thoát nước thành thị và nông thôn.
- Theo dự báo phân bố dòng chảy, vào các tháng mùa mưa của sông Mekong,
sẽ tăng 41% đầu nguồn 19% vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL);
vào các tháng mùa khô, dòng chảy giảm 24% thượng nguồn 29% vùng
ĐBSCL. Dòng chảy mùa kiệt sông Hồng giảm 19%; mực c thể đạt
cao trình +13,24 xấp xỉ cáo trình đỉnh đê hiện nay +13,40. Điều đó nghĩa khả
năng lũ trong mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở nên khắc nghiệt hơn; sẽ
khoảng 8,4 triệu người Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050 ( theo dự báo
của Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)
- Nếu nước biển dâng lên 1m sẽ làm ngập 0,3 - 0,5 triệu ha tạo Đồng bằng
sông Hồng, khoảng 0,4 triệu ha ở vùng Duyên hải miền Trung và 1,5 2 triệu ha
kinh tế nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế nông nghiệp - Người đăng: Cơ Bắp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh tế nông nghiệp 9 10 358