Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Tik Hi
Số trang: 209 trang   |   Lượt xem: 3864 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KINH TẾ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Khoa Kế hoạch và Phát triển

Giới thiệu môn học


Tại sao chúng ta cần nghiên cứu Kinh tế
Phát triển (Development Economics)?



Đối tượng và nội dung nghiên cứu của kinh
tế học phát triển là gì?



Phương pháp nghiên cứu?

KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU GÌ?

PL
Đầu vào
(K,L,R,T)
(Qf)

AS
đầu ra
E

AD

Mô hình AD- AS Y
Hộp đen kinh tế vĩ mô

- Qr
- Un
-∏
- TMQT

Kinh tế phát triển nghiên cứu gì?( tiếp
Các nước phát triển

Các nước Đang phát triển

r

rf
Qf ≈ Qr
Mục tiêu: Qr

Qf

Qf > >
Qr

f

Kinh tế phát triển nghiên cứu gì?


Kinh tế học phát triển: là một môn trong hệ thống các
môn kinh tế học, nghiên cứu nguyên lý phát triển
kinh tế và vận dụng trong điều kiện kém phát triển
(áp dụng cho các nước đang phát triển):
- Thứ nhất Nghiên cứu các vấn đề kinh tế : Làm thế
nào để chuyển nền kinh tế từ tình trạng trì trệ, lạc
hậu, tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng
trưởng nhanh và hiệu quả
- Thứ hai Nghiên cứu các vấn đề xã hội: Làm thế nào
để mang lại một cách có hiệu quả nhất những thành
quả của tiến bộ kinh tế để cải thiện nhanh chóng,
trên quy mô rộng về mức sống và các vấn đề xã hội:
nghèo đói, bất bình đẳng

So sánh kinh tế học phát triển với kinh tế
học truyền thống và kinh tế chính trị


Kinh tế học truyền thống: liên quan tới tính hiệu quả, sự phân phối
với chi phí thấp nhất các nguồn lực sản xuất khan hiếm và với sự
gia tăng tối ưu của các nguồn lực này qua thời gian vì thế ngày
càng tạo ra nhiều loại hàng hoá và dịch vụ



Kinh tế chính trị: Nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của kinh tế học
truyền thống, nó liên quân đến các quá trình tổ chức và xã hội
thông qua đó các nhóm quyền lực kinh tế và chính trị nhất định tác
động đến việc phân phối các nguồn lực sản xuất khan hiếm hiện
nay và trong tương lai, cũng như dành riêng cho lợi ích của riêng
họ hay dành cho nhiều dân cư hơn. Kinh tế chính trị vì thế liên quan
với mối quan hệ giữa lĩnh vực chính trị và kinh tế, với quan tâm đặc
biệt tới vai trò của quyền lực trong việc đưa ra các quyết định về
kinh tế.

Các câu hỏi chính cần được giải đáp:
1. Sự phát triển nào được mong đợi hơn cả?
2. Các nước thuộc thế giới thứ ba có thể tự đạt được các mục tiêu
kinh tế - xã hội hay bằng việc hợp tác với một nước khác, hay
với sự hỗ trợ có ý nghĩa và thích đáng từ các nước phát triển
hơn như thế nào?
3. Tại sao sự giàu có sung túc lại cùng tồn tại với đói nghèo, không
chỉ qua các lục địa mà còn trong cùng một đất nước hay thậm
chí trong cùng một thành phố?
4....
KINH TẾ PHÁT TRIỂN
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Khoa Kế hoạch và Phát triển
Kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế phát triển - Người đăng: Tik Hi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
209 Vietnamese
Kinh tế phát triển 9 10 624