Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi hungvodoi8888
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính
sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách”
đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta
đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,
kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề:
Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề
thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên
nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số người
tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm
hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay
“đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt
được, những vấn đề chưa đạt được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt
nam hiện nay, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng
giải quyết việc làm của Nhà nước trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và sự vận
dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được cơ sở lý luận để
xây dựng mà hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận thức và vận dụng đúng
đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực trạng này được là sự giảm sút to
lớn về mặt sản lượng và đôi khi còn kéo theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn
giải quyết được nhiều vấn đề xã hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số người không có
công ăn việc làm nhiều hơn gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc,
trộm cắp...làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ
truyền thống, gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.

I.

Khái niệm thất nghiệp:

- Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), thất nghiệp là tình trạng một số
người trong lực lượng lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc
làm ở mức tiền công nhất định.
- Thất nghiệp còn được hiểu là hiện tượng những người mất thu nhập do
không có khả năng tìm được việc làm trong khi họ còn trong độ tuổi lao động, có
khả năng lao động và muốn làm việc.

II. Thất nghiệp xảy ra do các nguyên nhân sau:
- Thất nghiệp tạm thời . Đây là dạng thất nghiệp xảy ra khi người lao động
tạm nghỉ việc vì lí do nào đó hoặc không có công việc như ý muốn.
- Thất nghiệp cơ cấu . Thất nghiệp cơ cấu xảy ra...
Lời mở đầu
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp các chính
sách giải quyết việc làm đang vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách”
đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta
đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,
kinh tế đã vạch những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện những vấn đ:
Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đ
thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
Sự biến động của t lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên
nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể tn: Số người
tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm
hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay
“đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt
được, những vấn đề chưa đạt được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt
nam hiện nay, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng
giải quyết việc làm của Nhà nước trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn sự vận
dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được cơ sở lý luận để
xây dựng hình chủ nghĩa hội Việt Nam. Việc nhận thức vận dụng đúng
đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực trạng này được là sự giảm sút to
lớn về mặt sản lượng đôi khi còn kéo theo nạn lạm phát cao. Đồng thời còn
giải quyết được nhiều vấn đề hội. Bởi thất nghiệp tăng số người không
công ăn việc làm nhiều hơn gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn hội như: cờ bạc,
trộm cắp...làm xói mòn nếp sống lành mạnh, thể phá vỡ nhiều mối quan hệ
truyền thống, gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế phát triển - Người đăng: hungvodoi8888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 241