Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi dohanh0207
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Giảng viên: Ths. Hoàng Bảo Trâm

1

GIỚI THIỆU CHUNG
2



Tài liệu

GIỚI THIỆU CHUNG
3

Nội dung : 5 chương
 Thời lượng: 15 buổi




Hình thức kiểm tra và tính điểm:


Điểm chuyên cần: 10%



Điểm giữa kỳ (thuyết trình nhóm) : 30%



Điểm cuối kỳ : 60%

NỘI DUNG
4



CHƯƠNG I: Giới thiệu các nước đang phát triển



CHƯƠNG II: Tổng quan về kinh tế phát triển và

khung lý thuyết


CHƯƠNG III: Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế



CHƯƠNG IV: Cơ cấu kinh tế và các mô hình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế



CHƯƠNG V: Phúc lợi con người và phát triển

5

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
6

N
Ộ
I
D
U
N
G

1. Phân phối thu nhập trên thế giới

2. Phân loại các nước trên thế giới
3. Sự ra đời các nước đang phát triển
4. Đặc điểm của các nước đang phát triển

1. PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI
7

1.1. Phác hoạ mức sống ở các nước phát triển và
đang phát triển


Năm 2001:


Với số dân khoảng 5 tỷ người, tổng thu nhập của các
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (theo WB)

đạt khoảng 6 nghìn tỷ USD.


Các nước thuộc nhóm có thu nhập cao tạo ra tổng thu
nhập khoảng 25 nghìn tỷ USD với số dân 1 tỷ người

1. PHÁC HỌA MỨC SỐNG TRÊN THẾ GIỚI
8



Năm 2010:
 Người dân các nước Châu Âu có thể đạt tuổi thọ trung
bình trên 80
 Tuổi thọ trung bình (tính từ lúc sinh) ở một số nước
châu Phi vẫn còn ở mức dưới 50 năm.
 Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở các nước phát triển đã
giảm tới dưới 10/1000 trẻ
 Ở các nước có thu nhập trung bình, tỷ lệ này vẫn còn ở
mức xấp xỉ 20/1000 (thậm chí 80/1000 ở các nước
thuộc tiểu vùng Sahara)

1. PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI
9

Cuộc sống của một gia đình điển
hình ở nông thôn châu Á

Cuộc sống hàng ngày của một gia đình
điển hình ở Bắc Mỹ












Thu nhập TB: ~ 50.000 USD/năm
Quy mô nhỏ: 4 thành viên
Căn hộ nhiều phòng ở thành phố hoặc
một ngôi nhà có vườn ở ven đô
Tiện nghi trong nhà rất đầy đủ, đồ
dùng đắt tiền được nhập khẩu phù hợp
Thức ăn phong phú với những đặc sản
như: hoa quả nhiệt đới, cà phê, thịt cá
nhập khẩu
Hai đứa con được học hành đầy đủ, có
thể học đại học và chọn một nghề yêu
thích
Tuổi thọ TB là ~ 79 năm












Thu nhập TB: 250-300 USD, bao gồm cả
thu nhập hiện vật
Gia đình thường có 8-10 người hoặc hơn
Họ có thể không có nhà hoặc sống trong
một căn hộ tồi tàn chỉ có một...
KINH T PHT TRIN
Ging viên: Ths. Hong Bo Trâm
TRƯNG ĐI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T QUC T
1
Kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế phát triển - Người đăng: dohanh0207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kinh tế phát triển 9 10 799