Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế tài nguyên môi trường

Được đăng lên bởi Thiện Hơn Huỳnh
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 2900 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khái quát về kinh tế tài nguyên và môi trường, các phương pháp đánh giá giá trị
tài nguyên môi trường, các công cụ và chính sách quản lý tài nguyên và môi trường.....
1
KINH T TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG
TS LÊ NGC UYN- TS ĐOÀN TH M HNH
THS HOÀNG ĐINH THO VY
Kinh tế tài nguyên môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế tài nguyên môi trường - Người đăng: Thiện Hơn Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Kinh tế tài nguyên môi trường 9 10 964