Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi quang-nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 19291 lần   |   Lượt tải: 26 lần
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
KTTT là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa. Nó khác với kinh tế tự nhiên ở trình độ
phát triển của LLSX, trình độ phân công lao động xã hội. KTTT là một kiểu tổ chức kinh tế xã
hội, trong đó sản xuất và toàn bộ quá trình tái sản xuất gắn chặt với thị trường. Quan hệ kinh tế
giữa những người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm biểu hiện qua thị trường, qua việc mua, bán sản
phẩm lao động của nhau. Việc sản xuất ra những hàng hóa gì, cần có những dịch vụ nào đều phải
xuất phát từ nhu cầu thị trường.
PHẦN NỘI DUNG
I/ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.
1. Kinh tế thị trường và các loại hình của nó.
a, Khái niệm về kinh tế thị trường.
- Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất và
phân công lao động xã hội, đồng thời cũng là quá trình thay thế lẫn nhau của các phương thức sản xuất
xã hội. Nhưng bất kỳ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết ba vấn đề cơ bản. Sản xuất cái gì,
với số lượng bao nhiêu? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai và phân phối sản phẩm như thế nào?
Giải quyết những vấn đề này có hai kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, đó là: Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng
hóa (giai đoạn cao của nó là kinh tế thị trường).
- Kinh tế tự nhiên là hình thức kinh tế đầu tiên của xã hội loài người. Kinh tế tự nhiên là nền kinh tế,
trong đó sản phẩm được sản xuất ra nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân của ngưới sản xuất trong nội bộ
một đơn vị kinh tế nhất định. Người sản xuất quyết định về số lượng, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu
của mình, gắn với điều kiện tự nhiên và phong tục tập quán cổ truyền. Trình độ phân công lao động,
công cụ lao động, phương thức tổ chức sản xuất còn rất thấp và giản đơn: sản xuất mang tính tự cấp, tự
túc, khép kín theo từng vùng, địa phương, lãnh thổ. Trong các xã hội công xã nguyên thủy, chiếm hữu
nô lệ, phong kiến chủ yếu là nền kinh tế tự nhiên.
- Kinh tế hàng hóa ra đời từ kinh tế tự nhiên, kế tiếp kinh tế tự nhiên trên cơ sở sự phát triển của phân
công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế của những người sản xuất. Đó là hình thức kinh tế trong
đó người sản xuất ra sản phẩm không để thoả mãn nhu cầu trực tiếp của mình, mà nhằm để trao đổi, để
bán trên thị trường. Vì vậy, số lượng và chủng loại sản phẩm suy đến cùng là do người mua quyết định,
việc phân phối sản phẩm được thực hiện thông qua quan hệ trao đổi ( mua – bán ) trên thị trường.
- Kinh tế hàng hóa ra đời t...
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
KTTT giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa. khác với kinh tế tự nhiên trình độ
phát triển của LLSX, trình đ phân công lao động hội. KTTT một kiểu tổ chức kinh tế
hội, trong đó sản xuất toàn bộ quá trình tái sản xuất gắn chặt với thị trường. Quan hệ kinh tế
giữa những người sản xuất tiêu thụ sản phẩm biểu hiện qua thị trường, qua việc mua, bán sản
phẩm lao động của nhau. Việc sản xuất ra những hàng hóa gì, cần có những dịch vụ nào đều phải
xuất phát từ nhu cầu thị trường.
PHẦN NỘI DUNG
I/ KINH T THỊ TRƯỜNG VÀ S CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG Ở VIỆT NAM.
1. Kinh tế thị trường và các loại hình của nó.
a, Khái niệm về kinh tế thị trường.
- Lịch sử phát triển của hội loài người lịch sử phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất
phân công lao động hội, đồng thời cũng quá trình thay thế lẫn nhau củac phương thức sản xuất
xã hội. Nhưng bất kỳ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết ba vấn đề cơ bản. Sản xuất cái gì,
với số lượng bao nhiêu? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai phân phối sản phẩm như thế nào?
Giải quyết những vấn đề này có hai kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, đó là: Kinh tế tự nhiênkinh tế hàng
hóa (giai đoạn cao của nó là kinh tế thị trường).
- Kinh tế tự nhiên hình thức kinh tế đầu tiên của hội loài người. Kinh tế tự nhiên nền kinh tế,
trong đó sản phẩm được sản xuất ra nhằm thoả mãn nhu cầu nhân của ngưới sản xuất trong nội bộ
một đơn vị kinh tế nhất định. Người sản xuất quyết định về số lượng, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu
của mình, gắn với điều kiện tự nhiên phong tục tập quán cổ truyền. Trình độ phân công lao động,
công cụ lao động, phương thức tổ chức sản xuất còn rất thấp giản đơn: sản xuất mang tính tự cấp, tự
túc, khép kín theo từng vùng, địa phương, lãnh thổ. Trong các hội công nguyên thủy, chiếm hữu
nô lệ, phong kiến chủ yếu là nền kinh tế tự nhiên.
- Kinh tế hàng hóa ra đời từ kinh tế tự nhiên, kế tiếp kinh tế tự nhiên trên sở sự phát triển của phân
công lao động hội sự tách biệt về kinh tế của những người sản xuất. Đó hình thức kinh tế trong
đó người sản xuất ra sản phẩm không để thoả mãn nhu cầu trực tiếp của mình, nhằm để trao đổi, để
bán trên thị trường. vậy, số lượng chủng loại sản phẩm suy đến cùng do người mua quyết định,
việc phân phối sản phẩm được thực hiện thông qua quan hệ trao đổi ( mua – bán ) trên thị trường.
- Kinh tế hàng hóa ra đời tứ rất sớm - thời kỳ tan của chế độ công nguyên thủy đã từng tồn tại
trong nhiều phương thức sản xuất (PTSX). Hình thức đầu tiên của nó là kinh tế hàng hóa giản đơn. Đó là
điều kiện sản xuất do những người nông dân, thợ thủ công tiến hành dựa trên cơ sở tư hữu nhỏ về tư liệu
sản xuất (TLSX) sức lao động (SLĐ) của chính bản thân người sản xuất, họ trực tiếp trao đổi sản
phẩm với nhau trên thị trường.
- Quan hệ hàng hóa - tiền tệ phát triển mạnh trong thời kỳ tan rã của PTSX phong kiến quá độ sang chủ
nghĩa bản (CNTB). Đồng thời đó cũng quá trình chuyển từ kinh tế hàng hóa giản đơn lên kinh tế
hàng hóa bản chủ nghĩa. Kinh tế hàng hóa bản chủ nghĩa (TBCN) hình thức sản xuất hàng hóa
cao nhất, phổ biến nhất trong lịch sử, dựa trên sự tách rời TLSX với sức lao động. Hay nói cách khác,
đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa TBCN dựa trên sở chế độ hữu nhân về liệu sản xuất
bóc lột lao động làm thuê. Nền kinh tế hàng hóa TBCN đã trải qua hai gia đoạn: kinh tế thị trường
(KTTT) tự do ( cổ điển ) kinh tế thị trường hỗn hợp ( hiện đại ). Như vậy, với sự ra đời và phát triển
của CNTB, kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển thành kinh tế hàng hóa phát triển hay KTTT.
- Nói như trên không nghĩa đồng nhất KTTT với sản xuất hàng hóa TBCN. Khi nói sản xuất
hàng hóa TBCN muốn nhấn mạnh mặt hội của sản xuất, tính chất của sản xuất. Còn nói KTTT
muốn nhấn mạnh mặt tự nhiên của sản xuất dựa trên trình độ phát triển của LLSX.
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: quang-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 692