Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi khanhtrantdu
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chapter

Chương 1
KHÁI QUÁT KINH TẾ VĨ MÔ
1. Kinh tế học, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
2. Tổng sản phẩm quốc nội
3. Các vấn đề kinh tế vĩ mô chủ yếu

1. Kinh tế học, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học-> lựa chọn của cá nhân và xã hội :
sử dụng nguồn tài nguyên có giới hạn -> thỏa
mãn nhu cầu của con người.
“ Kinh tế học là một bộ môn khoa học nghiên cứu
cách thức xã hội giải quyết ba vấn đề: sản xuất
cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai”
David Begg
2

1. Kinh tế học, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
KINH TẾ HỌC
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
(Macroeconomics)
(Microeconomics)
-> toàn bộ nền kinh tế
-> Bộ phận: hộ gia
đình, xí nghiệp
( tăng trưởng, thất
,ngành sản xuất, thị
nghiệp, lạm phát,
trường
thâm hụt)
3

Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
• Kinh tế học thực chứng là việc sử dụng các
lý thuyết và mô hình để lý giải, dự báo các
hiện tượng kinh tế đã, đang và sẽ diễn ra dưới
tác động của sự lựa chọn . Kinh tế học thực
chứng có tính khoa học và khách quan
 Ví dụ:
 Tác động của quota nhập khẩu lên thị trường
xe hơi như thế nào ?
 Tác động của việc gia tăng thuế xăng dầu ra
sao ?
4

Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
• Kinh tế học chuẩn tắc tiếp cận các vấn đề
theo quan điểm “Nên làm như thế nào ?” theo
ý kiến chủ quan của các cá nhân

 Ví dụ:
 Nên có hiệu thuốc miễn phí cho người già
 Lương tối thiểu hai khu vực nên như nhau
 Nên miễn học phí cho tất cả các cấp học.
5

Đường giới hạn khả năng sản xuất
(PPF: production possibility frontier)
Y

H

A
100

G

B

90
C
75

F

Đường giới hạn khả năng sản
xuất minh họa các phối hợp
hàng hóa (rổ hàng ) tối đa mà
nền kinh tế có thể có thể sản
xuất ra khi toàn bộ nguồn lực
sẵn có của xã hội được sử dụng
hết

D

50

E
X
50

100

150

200

6

Đường giới hạn khả năng sản xuất
 Những ý tưởng kinh tế được thể hiện qua
đường giới hạn khả năng sản xuất:
 Quy luật khan hiếm
 Chi phí cơ hội
 Chi phí cơ hội có quy luật tăng dần
 Nền kinh tế đạt được hiệu quả trong sản xuất
khi không thể gia tăng sản lượng một loại
hàng hóa này mà không làm giảm sản lượng
một loại hàng hóa khác (hiệu quả Pareto)
7

1. Kinh tế học, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
 Mục tiêu của kinh tế vĩ mô:
 Hiệu quả
 Công bằng
 Ổn định nền kinh tế
 Tăng trưởng kinh tế
 Việc làm
 Phát triển thương mại, hợp tác và đầu tư
quốc tế
8

1. Kinh tế học, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô
 Công cụ của kinh tế vĩ mô

 Chính sách tài khóa
 Chính sách tiền tệ
 Chính sách thu nhập
 Chính sách ngoại thươ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: khanhtrantdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 129