Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Thu Tròn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi môn ktvm ngày 19/6
Đề 48
1.các câu sau đúng hay sai, vì sao?(1đ)
a)thất nghiệp tự nguyện là thất nghiệp tự nhjên
b)ngân hàng TW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm đường cung tiền dịch sang trái và lãi suất tăng
c) độ dốc đường AD chỉ fụ thuộc vào chi tiêu cho tiêu dung
2.giả sử Mỳ bỏ cấm vận với Việt Nam, xuất khẩu tử VN sang mỹ cao hơn nhập khẩu từ Mỹ vào
VN.sự thay đổi trong thương mại như vậy ảnh hưởng tới nền kt VN ntn?sử dụng mô hjnh` AD, AS
chỉ ra sự thay đổi đó
3.LP=kY+Hr( Y=1000, k=0.2, h=15) r : lãi suất
a) Tính mức lãi suất cân bằng, vẽ đồ thị
b) Do nền kt co' tăng trưởng, Y=1100.tính mức lãi suất can bằng mới. vẽ đồ thị
c) Với số liệu câu b, nếu mức lãi suất như ở câu a thì mqcs cung tiền là bao nhiêu?
d) h=14, Y1=1200, tính mức lãi suất cân bằng mới. Vẽ đồ thị.
Đề thi số 33 môn Kinh tế Vĩ mô ngày 15/6
Đề số 33:
Câu 1. Nhận định đúng sai các câu sau:
a.Lam phat chi phi day la do tang tieu dung gay ra
b.Vay no nuoc ngoai la bien phat duy nhat de giam tham hut ngan sach
c.Khi NHTW mua trai phieu tren thi truong mo se lam cho san luong can bang tren thi truong tang
va viec lam tang
Câu 2. Phan tich cac nhan to anh huong toi do doc duong IS.Su thay doi do doc duong IS se tac
dong nhu the nao toi lai suat va thu nhap.Neu mot so bien phap de tao viec lam o Viet Nam?
Câu 3. Cho số liệu của nền kinh tế sau:
C= 85+0.75Yd
I= 105
T= 40+0.2Y
X=110
IM= 10+ 0.1Y
Y*= 1000
a.Tinh san luong can bang khi can can ngan sach can bang.Chinh sach tai khoa luc nay co tot
khong?Vi sao?
b.Cho G=200 tinh san luong can bang moi.Binh luan ve chinh sach tai khoa luc nay?Giai thich?
c.Tinh can can ngan sach trong 2 truong hop tren
d.Cho G=230 tinh san luong can bang?Hieu qua cua chinh sach tai khoa?Giai thich?

Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009.
Ngày 12/06
Đề 49:
1.Đúng sai ,giải thích:
a, NHTW mua trái phiếu sẽ làm cho sản lượng và việc làm tăng.(1.5 đ)
Đ/a: Sai. Vì sản lượng có thể tăng, giảm, hoặc không đổi.
- nó còn phụ thuộc vào thị trường hàng hóa.
- NHTW mua trái phiếu làm cung tiền tăng...
==> dựa vào mô hình IS-LM để giải thích
b,Cần tìm mọi cách để giảm thâm hụt NSNN, đặc biệt là khi nền kinh tế trên đà suy thoái.(1đ)
Đ/a: Sai. vì thâm hụt NSNN sảy ra khi B >0 (B = G- T). Làm giảm thâm hụt NSNN có 3 cách là :
tăng T, giảm G, hoặc đồng thời tăng T và giảm G.
Khi giảm G -> AD giảm -> Y giảm -> C giảm -> giá giảm ==> suy thoái càng nghiêm trọng
c, Giáo dục và đào tạo là 1 trong nhưng biện pháp quan trọng để giảm thất nghiệp.(1đ)
Đ/a: Đúng vì GD- ĐT làm ...
Đề thi môn ktvm ngày 19/6
Đề 48
1.các câu sau đúng hay sai, vì sao?(1đ)
a)thất nghiệp tự nguyện là thất nghiệp tự nhjên
b)ngân hàng TW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm đường cung tiền dịch sang trái và lãi suất tăng
c) độ dốc đường AD chỉ fụ thuộc vào chi tiêu cho tiêu dung
2.giả sử Mỳ bỏ cấm vận với Việt Nam, xuất khẩu tử VN sang mỹ cao hơn nhập khẩu từ Mỹ vào
VN.sự thay đổi trong thương mại như vậy ảnh hưởng tới nền kt VN ntn?sử dụng mô hjnh` AD, AS
chỉ ra sự thay đổi đó
3.LP=kY+Hr( Y=1000, k=0.2, h=15) r : lãi suất
a) Tính mức lãi suất cân bằng, vẽ đồ thị
b) Do nền kt co' tăng trưởng, Y=1100.tính mức lãi suất can bằng mới. vẽ đồ thị
c) Với số liệu câu b, nếu mức lãi suất như ở câu a thì mqcs cung tiền là bao nhiêu?
d) h=14, Y1=1200, tính mức lãi suất cân bằng mới. Vẽ đồ thị.
Đề thi số 33 môn Kinh tế Vĩ mô ngày 15/6
Đề số 33:
Câu 1. Nhận định đúng sai các câu sau:
a.Lam phat chi phi day la do tang tieu dung gay ra
b.Vay no nuoc ngoai la bien phat duy nhat de giam tham hut ngan sach
c.Khi NHTW mua trai phieu tren thi truong mo se lam cho san luong can bang tren thi truong tang
va viec lam tang
Câu 2. Phan tich cac nhan to anh huong toi do doc duong IS.Su thay doi do doc duong IS se tac
dong nhu the nao toi lai suat va thu nhap.Neu mot so bien phap de tao viec lam o Viet Nam?
Câu 3. Cho số liệu của nền kinh tế sau:
C= 85+0.75Yd
I= 105
T= 40+0.2Y
X=110
IM= 10+ 0.1Y
Y*= 1000
a.Tinh san luong can bang khi can can ngan sach can bang.Chinh sach tai khoa luc nay co tot
khong?Vi sao?
b.Cho G=200 tinh san luong can bang moi.Binh luan ve chinh sach tai khoa luc nay?Giai thich?
c.Tinh can can ngan sach trong 2 truong hop tren
d.Cho G=230 tinh san luong can bang?Hieu qua cua chinh sach tai khoa?Giai thich?
kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vĩ mô - Người đăng: Thu Tròn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kinh tế vĩ mô 9 10 619