Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô 2 chương 5

Được đăng lên bởi hoangduythai2495
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG
Tại sao người lao động với những
nghề nghiệp khác nhau lại có những
mức lương khác nhau?
Những nhân tố nào quyết định tới
cân bằng về tiền lương ở những thị
trường lao động khác nhau?

I. Cung lao động (SL: Supply of Labour)

1.

Khái niệm
Cung về lao động là số lượng thời gian
lao động mà người lao động có khả
năng làm việc và sẵn sàng làm việc tại
các mức lương khác nhau, trong một
khoảng thời gian nhất định và với điều
kiện các nhân tố khác không đổi

I. Cung lao động
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung lao
động
Áp lực về tâm lý xã hội
Áp lực về kinh tế
Áp lực về thời gian
MULD = MUNN

I. Cung lao động
3. Đường cung lao động vòng về phía
sau

I. Cung lao động
4. Cung lao động của thị trường
Đường cung lao động của thị trường
bằng tổng các đường cung lao động cá
nhân.
Về mặt hình học, là tổng theo trục
hoành của các đường cung lao động cá
nhân và là đường dốc lên từ trái qua
phải.

I. Cung lao động


Những nhân tố tác động tới cung lao
động của thị trường:
-

Dân số
Những thay đổi trong nhận thức của XH
Những thay đổi trong những cơ hội khác
Sự di cư

II. Cầu lao động (Demand of
Labour)
1.

Khái niệm
Cầu về lao động là số lượng lao động
mà một doanh nghiệp có khả năng
thuê và mong muốn thuê tại các mức
tiền lương khác nhau trong một
khoảng thời gian nhất định với điều
kiện các nhân tố khác không đổi.
KHẢ NĂNG + MONG MUỐN

Chú ý:
Cầu lao động là cầu thứ phát, cầu về
lao động có nguồn gốc từ quyết định
cung ứng một loại hàng hóa nào đó của
doanh nghiệp trên thị trường sản phẩm
đầu ra

II. Cầu lao động
2. Sản phẩm doanh thu cận biên của lao
động (MRPL : Marginal Revenue Product
of Labour)
Sản phẩm doanh thu cận biên của lao
động là sự thay đổi của tổng doanh thu
khi có sự tăng thêm của một đơn vị lao
động được thuê mướn

MRPL = MR x MPPL

II. Cầu lao động
3. Quyết định thuê mướn lao động tối ưu, đường
cầu lao động của hãng, cầu lao động thị trường
Kết luận:
- Nếu MRPL >W: hãng nên tiếp tục thuê lao động
- Nếu MRPL <W: hãng nên giảm bớt quy mô lao
động
- Nếu MRPL = W: hãng đạt quy mô lao động là
tối ưu

Ứng với mỗi mức W ta xác định được
một mức L tối ưu do đó, đường MRPL
chính là đường cầu về lao động của
hãng
 Đường cầu lao động của thị trường là
tổng các đường cầu lao động của các
hãng. Về mặt hình học, đó là tổng theo
trục hoành của các đường cầu lao động
của các hãng, dốc xuống từ trái qua
phải


4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu lao động
- Giá của sản phẩm đầu ra
- Cung của các nhân tố đầu vào sản xuất
khác
- Sự thay ...
Tại sao người lao động với những
nghề nghiệp khác nhau lại những
mức lương khác nhau?
Những nhân tố nào quyết định tới
cân bằng về tiền lương những thị
trường lao động khác nhau?
THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG
kinh tế vi mô 2 chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô 2 chương 5 - Người đăng: hoangduythai2495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
kinh tế vi mô 2 chương 5 9 10 983