Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô : thị trường độc quyền

Được đăng lên bởi thaorain95
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP NHÓM
BỘ MÔN: KINH TẾ VI MÔ

CHỦ ĐỀ : THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN

GVHD: TRẦN NGỌC TU
NHÓM 5
LỚP: CĐQT24A1

 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
•

Là thị trường chỉ có 1 người bán duy nhất về 1 sản phẩm riêng biệt không có sản phẩm thay
thế, và giá cả do người bán hoàn toàn quyết định.

I: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC
QUYỀN

3: Xuât nhâp khâu nganh kho khăn
4:Đường cung cua thị trường cung
chinh là đường cung cua xi nghiệp.

Đăc điêm
2: San phâm đôc nhât vô nhi
1: Vô sô ngươi mua môt ngươi ban

II: LIÊN HỆ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN VỀ ĐIỆN

 Thực trạng về thị trường độc quyền điện trong nước

•

Ngành điện trong nước chu yếu do EVN cung cấp, chiếm tới 74% , lượng điện sản xuất
chiếm 100% về truyền tải và 94% phân phối điện trên cả nước.

Ảnh hưởng :
•

Người tiêu dùng :

- Tăng giá điện: việc tăng giá điệnthườngxuyêngây bức
xúc cho người dân,nhất làvới những người dân nghèo.
- Cúp điện: Ảnh hưởng tới sinh hoạtcungnhưhọc tập cua
học sinh, sinh viêngâytổnthất cho xã hội.

•

Anh hương cua viêc tăng gia điên tơi cac nganh san xuât.

- Vơi doanh nghiêp
- Vơi xa hôi

lơi nhuân giam.
lam phat tăng.

Kêt luân
•
•

Thị trường độc quyền mang 1 hệ lụy khá nghiêm trọng đối với nền kinh tế nước ta, người phải gánh chịu
những cơn bão giá nhiều nhất chinh là những người dân.
Khiến nềm kinh tế chịu nhiều tổn thất , doanh nghiệp mất 1 khoảng lợi nhuận không hề nhỏ.

THE END

...






Kinh tế vi mô : thị trường độc quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô : thị trường độc quyền - Người đăng: thaorain95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kinh tế vi mô : thị trường độc quyền 9 10 737