Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 20102014

Được đăng lên bởi kimngoc091093
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xuất nhập khẩu: Điểm sáng giai đoạn
2011-2013
Thứ năm 02/01/2014 15:44
TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
(Tài chính) Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra cho giai đoạn 20112015 là giữ vững tăng trưởng kinh tế. Một nửa chặng đường của kế hoạch đã đi qua, dù phải đối mặt với
nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tăng trưởng,
trong đó có xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa những đóng góp từ hoạt động xuất nhập khẩu
vẫn còn nhiều tồn tại cần vượt qua.
Điểm sáng xuất khẩu
Dù phải đối mặt với những tác động xấu từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong các năm từ 2011-1013, nhưng Việt
Nam vẫn là một trong số ít nền kinh tế giữ mức tăng trưởng trên 5% mỗi năm. Mức tăng trưởng trên có phần quan
trọng từ những thành tựu của hoạt động xuất khẩu. Cụ thể qua các năm như sau:
Năm 2011
Trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kinh tế thế giới suy giảm và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đã ảnh
hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam. Mặc dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 đạt 96,91 tỷ
USD, gấp 122,8 lần năm 1986 và 6,7 lần năm 2000.
Khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đạt kết quả cao (cả quy mô và tốc độ tăng
trưởng kim ngạch). Khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năm 2011 đạt kim ngạch xuất khẩu
khoảng 44 tỷ USD (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 46,3% tổng kim ngạch của cả nước và tăng 28,9% so với năm
2010. Năm 2011, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, năm 2011 nước
ta xuất khẩu gạo đạt 7,105 triệu tấn, thu về 3,651 tỷ USD, thị trường xuất khẩu nông sản được mở rộng và giá cả thế
giới tăng cao.
Năm 2012
Xuất khẩu năm 2012 tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của năm 2011 với nhiều điểm nhấn được ghi nhận tích cực
hơn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy và là “lực đỡ” cho đà suy giảm kinh tế đất nước. Kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu cả năm 2012 đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2012
chuyển dịch khá mạnh. Khu vực FDI là "đầu tàu" xuất khẩu nhưng việc xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm các mặt hàng
gia công, thực thu ít ngoại tệ: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép...
Trong năm 2012, nhiều sản phẩm thuộc nhóm hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như: Điện tử
máy tính đạt 7,9 tỷ USD, tăng 69,1%; điện thoại và linh kiện 12,6 tỷ USD, tăng 97,7%; máy móc, thiết bị ph...
Xuất nhập khẩu: Điểm sáng giai đoạn
2011-2013
Thứ năm 02/01/2014 15:44
TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
(Tài chính) Một trong nhng nhiệm vụ quan trọng được Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra cho giai đoạn 2011-
2015 giữ vững tăng trưởng kinh tế. Một nửa chặng đường ca kế hoạch đã đi qua, phi đối mặt với
nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tăng trưởng,
trong đó xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hơn na nhng đóng góp từ hoạt động xuất nhập khẩu
vẫn còn nhiều tồn tại cần vượt qua.
Điểm sáng xuất khẩu
phải đối mặt với những tác động xấu từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong các năm từ 2011-1013, nhưng Việt
Nam vẫn một trong số ít nền kinh tế giữ mức tăng trưởng trên 5% mỗi năm. Mức tăng trưởng trên phần quan
trọng từ những thành tựu của hoạt động xuất khẩu. Cụ thể qua các năm như sau:
Năm 2011
Trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kinh tế thế giới suy giảm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đã ảnh
hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam. Mặc vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2011 đạt 96,91 tỷ
USD, gấp 122,8 lần năm 1986 và 6,7 lần năm 2000.
Khu vực doanh nghiệp (DN) vốn đầu trực tiếp nước ngoài tiếp tục đạt kết quả cao (cquy tốc độ tăng
trưởng kim ngạch). Khu vực DN vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI), năm 2011 đạt kim ngạch xuất khẩu
khoảng 44 tỷ USD (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 46,3% tổng kim ngạch của cả nước tăng 28,9% so với năm
2010. Năm 2011, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, năm 2011 nước
ta xuất khẩu gạo đạt 7,105 triệu tấn, thu về 3,651 tỷ USD, thị trường xuất khẩu nông sản được mở rộng và giá cả thế
giới tăng cao.
Năm 2012
Xuất khẩu m 2012 tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của năm 2011 với nhiều điểm nhấn được ghi nhận tích cực
hơn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy và là “lực đỡ” cho đà suy giảm kinh tế đất nước. Kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu cả năm 2012 đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2012
chuyển dịch khá mạnh. Khu vực FDI là "đầu tàu" xuất khẩu nhưng việc xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm các mặt hàng
gia công, thực thu ít ngoại tệ: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép...
Trong năm 2012, nhiều sản phẩm thuộc nhóm hàng công nghiệp kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như: Điện tử
máy tính đạt 7,9 tỷ USD, tăng 69,1%; điện thoại và linh kiện 12,6 tỷ USD, tăng 97,7%; máy móc, thiết bị phụ tùng 5,5
tỷ USD, tăng 26,9%... Đáng chú ý Liên minh châu Âu (EU) vươn lên thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất với
Kinh tế Việt Nam giai đoạn 20102014 - Trang 2
Kinh tế Việt Nam giai đoạn 20102014 - Người đăng: kimngoc091093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế Việt Nam giai đoạn 20102014 9 10 469