Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý
Một nghiên cứu mới được tiến hành ở Mỹ đối với 20.000 người phỏng vấn cho thấy:
lý do số 1 làm cho người ta rời bỏ công việc chính là "cách đối xử không tốt của ông
chủ". Nói cách khác, đó là vì họ đã gặp phải những ông chủ tồi.
Một trong những nguyên nhân được nêu lên nhiều nhất là do... kỹ nǎng giao tiếp kém.
Người ta thường được khuyến khích để hoàn thành tốt công việc ở nơi làm việc,
nhưng không có một đánh giá nào về kỹ nǎng giao tiếp của họ. Nếu bạn không thể
nói lưu loát trong những cuộc họp, thì bạn đã mất đi sự tín nhiệm và tin cậy mà một
nhà quản lý cần có. Hay nói đơn giản là nếu bạn không phải là một người biết truyền
đạt có hiệu quả, thì có lẽ bạn không nên làm ông chủ. Vậy làm thế nào để các nhà
quản lý ngày nay truyền đạt tốt, kể cả sử dụng e-mail?
Dưới đây là vài điểm cần thiết đáng để lưu ý.
1. Cần phải chú ý lắng nghe.
Quan tâm đến những người làm công cho bạn. Điều này mới nghe có vẻ đơn giản,
nhưng đó là lời phàn nàn phổ biến và cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia về nguồn
con người. Họ nhấn mạnh nhiều nhất trong các cuộc hội thảo của các nhà quản lý là
"học cách lắng nghe sao cho tốt hơn". Có câu chuyện về một ông chủ đã chống tay
dưới cằm và lắng nghe chǎm chú bất cứ ai nói. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì ra mắt ông ta
đã nhắm mắt lại dưới cặp kính mầu. Ông ta thường dùng các cuộc họp để tranh thủ
ngủ một giấc ngắn.
2. Dành thời gian cho những người làm.
Thường xuyên nên có những cuộc gặp từng người - thành viên đội công tác của bạn là rất quan trọng. Nếu họ làm việc ở nơi xa, thì gặp qua điện thoại. Nếu bạn không thể
gặp hàng tuần, thì ít ra cũng phải gặp một tháng hai lần, và đừng có gọi điện thoại cho
ai trong khi đang gặp nhau, trừ phi cực kỳ cần thiết. Điều này chứng tỏ cho những
người làm biết rằng họ luôn được ông chủ chú ý. Nên nói về con đường nghề nghiệp
của họ và bạn hình dung họ đang phát triển công việc ra sao. Mặt khác, những người
lao động cũng cần nhận thấy những sức ép thời gian của ông chủ.
3. Nêu ra một thông điệp nhất quán về những giá trị của bạn.
Nhận biết rõ bạn là ai và bạn đại diện cho những gì, điều đó có thể giúp cho những
người làm của bạn có những quyết định tốt hơn của chính họ (hoặc ít ra là những
quyết định mà bạn sẽ vừa lòng hơn).
4. Cần có thông tin phản hồi thường xuyên, tránh những bất ngờ.
Những người làm công trước hết không nên biết về những vấn đề công việc hoàn
thành có ý nghĩa trong một đánh giá hàng nǎm. Mà họ nên sẵn sàng trước để đối mặt
cho tốt (và càng nhân ...
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý
Một nghiên cứu mới được tiến hành ở Mỹ đối với 20.000 người phỏng vấn cho thấy:
lý do số 1 làm cho người ta rời bỏ công việc chính là "cách đối xử không tốt của ông
chủ". Nói cách khác, đó là vì họ đã gặp phải những ông chủ tồi.
Một trong những nguyên nhân được nêu lên nhiều nhất là do... kỹ nǎng giao tiếp kém.
Người ta thường được khuyến khích để hoàn thành tốt công việc ở nơi làm việc,
nhưng không có một đánh giá nào về kỹ nǎng giao tiếp của họ. Nếu bạn không thể
nói lưu loát trong những cuộc họp, thì bạn đã mất đi sự tín nhiệm và tin cậy mà một
nhà quản lý cần có. Hay nói đơn giản là nếu bạn không phải là một người biết truyền
đạt có hiệu quả, thì có lẽ bạn không nên làm ông chủ. Vậy làm thế nào để các nhà
quản lý ngày nay truyền đạt tốt, kể cả sử dụng e-mail?
Dưới đây là vài điểm cần thiết đáng để lưu ý.
1. Cần phải chú ý lắng nghe.
Quan tâm đến những người làm công cho bạn. Điều này mới nghe có vẻ đơn giản,
nhưng đó là lời phàn nàn phổ biến và cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia về nguồn
con người. Họ nhấn mạnh nhiều nhất trong các cuộc hội thảo của các nhà quản lý là
"học cách lắng nghe sao cho tốt hơn". Có câu chuyện về một ông chủ đã chống tay
dưới cằm và lắng nghe chǎm chú bất cứ ai nói. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì ra mắt ông ta
đã nhắm mắt lại dưới cặp kính mầu. Ông ta thường dùng các cuộc họp để tranh thủ
ngủ một giấc ngắn.
2. Dành thời gian cho những người làm.
Thường xuyên nên có những cuộc gặp từng người - thành viên đội công tác của bạn -
là rất quan trọng. Nếu họ làm việc ở nơi xa, thì gặp qua điện thoại. Nếu bạn không thể
gặp hàng tuần, thì ít ra cũng phải gặp một tháng hai lần, và đừng có gọi điện thoại cho
ai trong khi đang gặp nhau, trừ phi cực kỳ cần thiết. Điều này chứng tỏ cho những
người làm biết rằng họ luôn được ông chủ chú ý. Nên nói về con đường nghề nghiệp
của họ và bạn hình dung họ đang phát triển công việc ra sao. Mặt khác, những người
lao động cũng cần nhận thấy những sức ép thời gian của ông chủ.
3. Nêu ra một thông điệp nhất quán về những giá trị của bạn.
Nhận biết rõ bạn là ai và bạn đại diện cho những gì, điều đó có thể giúp cho những
người làm của bạn có những quyết định tốt hơn của chính họ (hoặc ít ra là những
quyết định mà bạn sẽ vừa lòng hơn).
4. Cần có thông tin phản hồi thường xuyên, tránh những bất ngờ.
Những người làm công trước hết không nên biết về những vấn đề công việc hoàn
thành có ý nghĩa trong một đánh giá hàng nǎm. Mà họ nên sẵn sàng trước để đối mặt
cho tốt (và càng nhân đạo càng tốt) rằng có những điều mà họ cần cải tiến.
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý - Trang 2
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ nǎng giao tiếp dành cho nhà quản lý 9 10 378