Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đàm phán

Được đăng lên bởi Windy Sunny
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN THỊ THANH LOAN
MSSV: 71305432
THỨ 4 NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2015
1/ Phân tích các đặc điểm của đàm phán
- Đàm phán là một việc tự nguyện, theo nghĩa bất cứ bên nào cũng có thể thoái lui hay
từ chối tham dự đàm phán vào bất cứ lúc nào.
- Đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi ít nhất có một bên muốn thay đổi thỏa thuận hiện tại
và tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận mới thỏa mãn cả đôi bên.
- Chỉ xảy ra đàm phán khi các bên hiểu rằng sự việc chỉ được quyết định khi có thỏa
thuận chung, còn nếu sự việc có thể quyết định đơn phương bởi một bên thì không cần
xảy ra đàm phán.
- Thời gian là một trong những yếu tố quyết định trong đàm phán. Thời gian có ảnh
hưởng to lớn đến tình hình đàm phán và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của
đàm phán.
- Một kết cục thành công của đàm phán không phải là giành thắng lợi bằng mọi giá mà
là đạt được điều mà cả hai bên đều mong muốn.
- Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ và tình cảm của những người ngồi trên bàn
đàm phán có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình đàm phán.

2/Phân tích nguyên tắc cơ bản trong đàm phán
1. Thời gian là 1 trong những yếu tố quan trọng trong kỹ năng đàm phán thương
lượng
Trong đàm phán – thương lượng thì thời gian, thông tin và năng lực là những yếu tố rất
quan trọng mà một người đàm phán tối thiểu phải biết. Thời gian ở đây là thời gian tiến
hành đàm phán. Thông tin biết càng nhiều càng có lợi cho bạn. Còn năng lực thì thể hiện
dưới nhiều dạng. Bây giờ ta hãy xét từng yếu tố một.
Nhiều người cho rằng đàm phán thương lượng là một việc làm phải có thời gian bắt
đầu, có số lượng thời gian và thời gian kết thúc. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Cuộc
đàm phán – thương lượng giữa Việt Nam – Mỹ ở Paris (Pháp) về hòa bình ở Việt Nam là
một ví dụ về tính vô chừng về thời gian trong đàm phán – thương lượng.

Thông thường thì các cuộc đàm phán – thương lượng được kết thúc vào 1/5 cuối
cùng của tổng số thời gian thương lượng. Như vậy bao nhiêu công sức của 4/5 tổng số

NGUYỄN THỊ THANH LOAN
MSSV: 71305432
THỨ 4 NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2015
thời gian kia đều dồn hết về một phần nhỏ cuối cùng của tổng số thời gian. Đối với
những cuộc đàm phán – thương lượng lớn thì người ta gọi đó là thời gian lịch sử. Giống
như một phiên tòa kéo dài cả tuần, cuối cùng bản tuyên án là lời kết cho tất cả và mọi
người hồi hộp chờ đón giây phút quan trọng đó. Như vậy ta có thể thấy: Những gì ta làm
trong 1/5 thời gian đàm phán – thương lượng cuối cùng bằng cả 4/5 thời gian đàm phán –
thương lượng kia.

Thời gian và thời hạn c...
NGUYỄN THỊ THANH LOAN
MSSV: 71305432
THỨ 4 NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2015
1/ Phân tích các đặc điểm của đàm phán
- Đàm phán là một việc tự nguyện, theo nghĩa bất cứ bên nào cũng có thể thoái lui hay
từ chối tham dự đàm phán vào bất cứ lúc nào.
- Đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi ít nhất có một bên muốn thay đổi thỏa thuận hiện tại
và tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận mới thỏa mãn cả đôi bên.
- Chỉ xảy ra đàm phán khi các bên hiểu rằng sự việc chỉ được quyết định khi có thỏa
thuận chung, còn nếu sự việc có thể quyết định đơn phương bởi một bên thì không cần
xảy ra đàm phán.
- Thời gian là một trong những yếu tố quyết định trong đàm phán. Thời gian có ảnh
hưởng to lớn đến tình hình đàm phán và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của
đàm phán.
- Một kết cục thành công của đàm phán không phải là giành thắng lợi bằng mọi giá mà
là đạt được điều mà cả hai bên đều mong muốn.
- Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ và tình cảm của những người ngồi trên bàn
đàm phán có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình đàm phán.
2/Phân tích nguyên tắc cơ bản trong đàm phán
1. Thời gian là 1 trong những yếu tố quan trọng trong kỹ năng đàm phán thương
lượng
Trong đàm phán – thương lượng thì thời gian, thông tin và năng lực là những yếu tố rất
quan trọng mà một người đàm phán tối thiểu phải biết. Thời gian ở đây là thời gian tiến
hành đàm phán. Thông tin biết càng nhiều càng có lợi cho bạn. Còn năng lực thì thể hiện
dưới nhiều dạng. Bây giờ ta hãy xét từng yếu tố một.
Nhiều người cho rằng đàm phán thương lượng là một việc làm phải có thời gian bắt
đầu, có số lượng thời gian và thời gian kết thúc. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Cuộc
đàm phán – thương lượng giữa Việt Nam – Mỹ ở Paris (Pháp) về hòa bình ở Việt Nam là
một ví dụ về tính vô chừng về thời gian trong đàm phán – thương lượng.
Thông thường thì các cuộc đàm phán – thương lượng được kết thúc vào 1/5 cuối
cùng của tổng số thời gian thương lượng. Như vậy bao nhiêu công sức của 4/5 tổng số
Kỹ năng đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đàm phán - Người đăng: Windy Sunny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Kỹ năng đàm phán 9 10 143