Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tuyển dụng

Được đăng lên bởi danhiso16949
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG

1

MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG

• Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ
hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ
nhân sự cho họat động của doanh nghiệp.
• Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu
và là nền tảng cho sự thành công của doanh
nghiệp trong tương lai.
• Những sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh
hưởng đến chất lượng công việc/sản phẩm.
2

MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG

Một khi đã mắc phải sai lầm trong tuyển dụng
buộc ta phải cho nhân viên mới thôi việc điều đó sẽ
dẫn đến hậu quả là:
•Gây tốn kém chi phí của doanh nghiệp.
•Tạo tâm lý bất an cho nhân viên
•Có thể liên quan đến pháp lý,
•Ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.
3

MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG

Thách thức cho chúng ta là làm sao tuyển
được đúng người :
phù hợp với doanh nghiệp

4

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
• Xác định nhu cầu tuyển dụng
• Tìm kiếm, thu hút ứng viên
• Thu nhận và sàn lọc hồ sơ ứng viên
• Phỏng vấn sơ bộ (sơ tuyển)
• Làm bài thi / trắc nghiệm
• Phỏng vấn chuyên môn
5

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
• Đánh giá, quyết định tuyển dụng
• Tiếp nhận nhân viên mới
• Ký hợp đồng lao động thử việc
• Đánh giá kết quả thử việc
• Ký hợp đồng lao động chính thức
6

XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

•

Mỗi khi có nhân viên nghỉ việc hoặc trong
doanh nghiệp phát sinh thêm công việc mới thì
xuất hiện nhu cầu nhân sự.
• Cần xem xét liệu doanh nghiệp có thật sự cần
tuyển thêm nhân viên mới hay không?
+ Các nhân viên hiện tại có thể đảm nhận công
việc này hay không?
+ Hoặc nếu được đào tạo thì các nhân viên hiện
tại có thể làm được việc này không?
7

XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

• Có khả năng tăng giờ làm việc của các
nhân viên hiện tại hay không?
• Có thể thuê mướn thêm lao động bên ngòai
hay không?
Sau khi đã xem xét và so sánh các giải
pháp trên với nhau thì mới tính đến chuyện
Tuyển nhân viên mới.
8

XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Khi đã xác định cần tuyển thêm nhân
viên mới, ta cần có bức tranh rõ ràng về
công việc:
• Nhiệm vụ nhân viên mới phải thực hiện,
• Tiêu chuẩn tuyển dụng,
• Chiến lược sử dụng nhân sự mới.

9

NGUỒN ỨNG VIÊN NỘI BỘ:
•
•

•

•

ƯU ĐIỂM
Tạo ra sự thi đua giữa các nhân
viên
Nhân viên hiểu biết về mục
tiêu, cách thức làm việc của
doanh nghiệp nên sẽ thuận lợi
trong công việc.
Nhân viên đã được thử thách
về lòng trung thành, tính tận
tụy, tinh thần trách nhiệm với
doanh nghiệp
Là phần thưởng đối với nhân
viên và là chiến lược nâng cao
giá trị lực lượng lao động của
doanh nghiệp

HẠN CHẾ
• Tạo ra “Lối mòn quản lý”
không có tính mới, rất ít sự
thay đổi lớn xảy ra
• Tạo ra “Mấ...
1
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG
Kỹ năng tuyển dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng tuyển dụng - Người đăng: danhiso16949
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Kỹ năng tuyển dụng 9 10 357