Ktl-icon-tai-lieu

lãng phí vốn đầu tư

Được đăng lên bởi tunt-tfac
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đặt vấn đề:
Không biết từ bao giờ, vấn đề thất thoát và lãng phí vốn đầu tư trở
thành một trong những “ vấn nạn” tại các quốc gia trên thế giới nói
chung cũng như Việt Nam nói riêng. Bài tiểu luận dưới đây sẽ đưa ra cái
nhìn khái quát về vấn đề đó và thực trạng vấn đề tại Việt Nam.
II. Giải quyết vấn đề:
1. Khái niệm:
a. Thất thoát:
Thất thoát trong đầu tư là hiện tượng mất mát, thiện hại không đáng có
về vốn đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, từ khi quyết định chủ trương
đầu tư cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng
Thất thoát trong đầu tư được đo lường bằng giá trị thất thoát và tỉ lệ
thất thoát. Giá trị thất thoát được hiểu là hiệu số giữa tổng vốn đầu tư
thực hiện với giá trị thực của công trình. Giá trị thực là phần chi phí thực
tế, hợp lý, cần thiết để xây dựng công trình đạt được mục đích đầu tư. Tỉ
lệ thất thoát là tỉ lệ phần trăm giữa giá trị thất thoát và tổng vốn đầu tư
thực hiện xây dựng công trình. Tỉ lệ thất thoát phản ánh mức độ thất
thoát của vốn đầu tư.
b. Lãng phí:
Lãng phí trong đầu tư có thể hiểu là việc quản lí, sử dụng vốn đầu tư
không mang là hiệu quả như mong muốn.
Theo pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí chúng ta có thể hiểu: “ lãng phí là sử dụng các nguồn lực
tài chính, lao động, thời gian… vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc sử dụng đúng định
mức, tiiêu chuẩn, chế độ nhưng chất lượng đạt thấp hơn hoặc không
đúng mục tiêu đã xác định.
2. Nguyên nhân:
a. Nguyên nhân xuất phát từ quá trình đầu tư:

1

Thất thoát và lãng phí được xem là một trong những vấn đề nghiêm
trọng hiện nay, xét dưới từng góc độ khác nhau có thể thấy nguyên nhân
của việc đó trong từng giai đoạn đầu tư được biểu hiện rất rõ ràng.






Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
 Đầu tư không có quy hoạch hoặc chất lượng quy hoạch
thấp, thiếu sự kết hợp giữa các bộ phận đầu tư công.
 Xác định sai chủ trương đầu tư
Giai đoạn thực hiện đầu tư
 Khâu thiết kế: khảo sát kém dẫn đến phải khảo sát lại và sửa
phương án thiết kế dẫn đến thay đổi dự toán, chậm tiến độ
dẫn đến thất thoát vốn
 Khâu lập và quản lí dự án: lập và quản lí dự toán của dự án
thực chất là quản lí cho hoaạt động đầu tư, đây là khâu
không chỉ gây thất thoát lãng phí về vốn đầu tư mà còn là
khâu nhạy cảm gây sơ hở dẫn đến phát sinh tiêu cực trong
hoạt động đầu tư
 Khâu đền bù và giái phóng mặt bằng: đền bù không đúng
giá, khai khống diện tích, làm giả hồ sơ đền bù dẫn đến
chạm bàn giao mặt bằng nên c...
I. Đặt vấn đề:
Không biết từ bao giờ, vấn đề thất thoát và lãng phí vốn đầu tư trở
thành một trong những “ vấn nạn” tại các quốc gia trên thế giới nói
chung cũng như Việt Nam nói riêng. Bài tiểu luận dưới đây sẽ đưa ra cái
nhìn khái quát về vấn đề đó và thực trạng vấn đề tại Việt Nam.
II. Giải quyết vấn đề:
1. Khái niệm:
a. Thất thoát:
Thất thoát trong đầu tư là hiện tượng mất mát, thiện hại không đáng có
về vốn đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, từ khi quyết định chủ trương
đầu tư cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng
Thất thoát trong đầu tư được đo lường bằng giá trị thất thoát và tỉ lệ
thất thoát. Giá trị thất thoát được hiểu là hiệu số giữa tổng vốn đầu tư
thực hiện với giá trị thực của công trình. Giá trị thực là phần chi phí thực
tế, hợp lý, cần thiết để xây dựng công trình đạt được mục đích đầu tư. Tỉ
lệ thất thoát là tỉ lệ phần trăm giữa giá trị thất thoát và tổng vốn đầu tư
thực hiện xây dựng công trình. Tỉ lệ thất thoát phản ánh mức độ thất
thoát của vốn đầu tư.
b. Lãng phí:
Lãng phí trong đầu tư có thể hiểu là việc quản lí, sử dụng vốn đầu tư
không mang là hiệu quả như mong muốn.
Theo pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí chúng ta có thể hiểu: “ lãng phí là sử dụng các nguồn lực
tài chính, lao động, thời gian… vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc sử dụng đúng định
mức, tiiêu chuẩn, chế độ nhưng chất lượng đạt thấp hơn hoặc không
đúng mục tiêu đã xác định.
2. Nguyên nhân:
a. Nguyên nhân xuất phát từ quá trình đầu tư:
1
lãng phí vốn đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lãng phí vốn đầu tư - Người đăng: tunt-tfac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lãng phí vốn đầu tư 9 10 686