Ktl-icon-tai-lieu

Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ
Một trong những khía cạnh quan trọng của việc lãnh đạo là khả năng làm việc và quan hệ
với những người khác. Các nhà lãnh đạo thành công là những người biết xây dựng các
mối quan hệ vững mạnh để hỗ trợ họ.
Có 10 đặc điểm tạo nên việc lãnh đạo thành công trong việc
quan hệ và truyền đạt với những người khác.

* Sẵn sàng
Nhà lãnh đạo giỏi luôn sẵn sàng có mặt và liên hệ với mọi người. Một kỹ năng lãnh đạo quan
trọng là khả năng thừa nhận nhu cầu và có thể đáp ứng những nhu cầu đó nhanh chóng.
* Tạo điều kiện cho các mối quan hệ hoà hợp
Một nhà lãnh đạo giỏi nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ hoà hợp và nỗ lực tạo ra
một bầu không khí hoà hợp. Các kết quả thành công thường được sinh ra từ sự hoà hợp hơn là
từ sự xung đột. Việc lãnh đạo giỏi sẽ ưu tiên việc giảm xung đột và việc bất hoà ở mức thấp
nhất.
* Dễ tiếp cận
Một nhà lãnh đạo giỏi thì có thể tiếp cận được và có các chính sách mở cửa. Lãnh đạo giỏi
nghĩa là tạo ra môi trường cởi mở và trung thực, công bằng hơn là phán xét.
* Sử dụng quyền lực thích hợp
Nhạy cảm với việc sử dụng thích hợp, và ngược lại với việc sử dụng sai quyền lực là toàn bộ
biểu hiện của việc lãnh đạo giỏi. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ không sử dụng vị trí và quyền lực cho
việc tự ban thưởng và thăng tiến với một thái độ kiểm soát và hống hách. Các nhà lãnh đạo
thành công sử dụng quyền lực vị trí của họ bằng sự khôn ngoan và nhạy cảm, phù hợp với
hoàn cảnh.
* Tin cẩn
Các nhà lãnh đạo vĩ đại tiến hành các hội nghị và cuộc họp trong bầu không khí tin cậy. Họ thể
hiện sự tin cẩn thích hợp và tôn trọng những người khác.
* Động viên

Các nhà lãnh đạo giỏi thiết lập và sử dụng các mục tiêu để tự động viên họ và những người
khác. Họ hiểu tầm quan trọng của sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Các nhà lãnh đạo
thành công làm những điều cần thiết để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Các nhà lãnh đạo
thành công không chỉ động viên họ phát triển cá nhân mà cũng động viên những người xung
quanh họ.
* Hỗ trợ
Các nhà lãnh đạo giỏi sẵn sàng mang lại sự hỗ trợ cho những người họ chịu trách nhiệm. Họ
thừa nhận tầm quan trọng của việc khuyến khích và truyền đạt sự tin cậy cũng như thừa nhận
những việc được thực hiện tốt.
* Duy trì động cơ và tinh thần nhóm
Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ mang lại sự khích lệ và các nguồn động viên để cải thiện biểu hiện làm
việc của nhân viên và thử thách họ duy trì những kết quả tốt.
* Truyền đạt rõ ràng
Một nhà lãnh đạo giỏi là một nhà truyền thông xuất sắc. Việc lãnh đạo của họ c...
Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ
Một trong những khía cạnh quan trọng của việc lãnh đạo là khả năng làm việc và quan hệ
với những người khác. Các nhà lãnh đạo thành công là những người biết xây dựng các
mối quan hệ vững mạnh để hỗ trợ họ.
Có 10 đặc điểm tạo nên việc lãnh đạo thành công trong việc
quan hệ và truyền đạt với những người khác.
* Sẵn sàng
Nhà lãnh đạo giỏi luôn sẵn sàng có mặt và liên hệ với mọi người. Một kỹ năng lãnh đạo quan
trọng là khả năng thừa nhận nhu cầu và có thể đáp ứng những nhu cầu đó nhanh chóng.
* Tạo điều kiện cho các mối quan hệ hoà hợp
Một nhà lãnh đạo giỏi nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ hoà hợp và nỗ lực tạo ra
một bầu không khí hoà hợp. Các kết quả thành công thường được sinh ra từ sự hoà hợp hơn là
từ sự xung đột. Việc lãnh đạo giỏi sẽ ưu tiên việc giảm xung đột và việc bất hoà ở mức thấp
nhất.
* Dễ tiếp cận
Một nhà lãnh đạo giỏi thì có thể tiếp cận được và có các chính sách mở cửa. Lãnh đạo giỏi
nghĩa là tạo ra môi trường cởi mở và trung thực, công bằng hơn là phán xét.
* Sử dụng quyền lực thích hợp
Nhạy cảm với việc sử dụng thích hợp, và ngược lại với việc sử dụng sai quyền lực là toàn bộ
biểu hiện của việc lãnh đạo giỏi. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ không sử dụng vị trí và quyền lực cho
việc tự ban thưởng và thăng tiến với một thái độ kiểm soát và hống hách. Các nhà lãnh đạo
thành công sử dụng quyền lực vị trí của họ bằng sự khôn ngoan và nhạy cảm, phù hợp với
hoàn cảnh.
* Tin cẩn
Các nhà lãnh đạo vĩ đại tiến hành các hội nghị và cuộc họp trong bầu không khí tin cậy. Họ thể
hiện sự tin cẩn thích hợp và tôn trọng những người khác.
* Động viên
Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ - Trang 2
Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lãnh đạo giỏi phải giỏi xây dựng quan hệ 9 10 290