Ktl-icon-tai-lieu

Lãnh đạo tổ chức

Được đăng lên bởi HacDieu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
1. Là người nhìn xa, trông rộng: Phát hiện và tạo vận mệnh cho tổ
chức mà người đó lãnh đạo và phải biết cách truyền tầm nhìn xa đó
cho những người đi theo dưới quyền.
2. Là người giải quyết vấn đề: Nhận biết những vấn đề nảy sinh trong
tổ chức, doanh nghiệp. Sẵn sàng đối mặt với tư cách là người lãnh
đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết.
3. Là người xây dựng tập thể: Mang người khác lại với nhau để tạo
nên một tập thể và giúp họ phát huy hết tài năng và cá tính của mình.
Cần xây dựng quy tắc hoạt động cho cả nhóm và tiếp thu các ý kiến
phản hồi để xây dựng tập thể ngày một tốt hơn.
4. Là một nhà quản lý giỏi: Là lãnh đạo giỏi phải là người biết quản lý
thời gian (sắp xếp và phân bố thời gian), quản lý con người, quản lý
cảm xúc (khả năng kìm nén sự cáu giận), quản lý sự căng thẳng (giảm
sự căng thẳng do áp lực công việc).
5. Là một người truyền đạt: lắng nghe tốt, nói tốt, viết tốt, phỏng vấn
tốt, biết cách huấn luyện người khác tốt.
6. Là một người kiên định: Kiên định không phải là bướng bỉnh, ngang
tàng và nhất định không phải là ngông cuồng. Tính kiên định hàm
chứa một lý tưởng mà người lãnh đạo và điều hành nhận lãnh như
một sứ mệnh để phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, tập thể mà mình là
người đứng đầu.
7. Là một người có lương tâm: Lương tâm có thể nói vắn tắt là sống
có đạo, đạo ở đây là đạo trời, đạo sư, đạo cha mẹ…Đây là một tư
tưởng thấm nhuần trong nền văn hóa của nhân loại.
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:
Kỹ năng lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố:
1. Khả năng nhận thức động lực thúc đẩy con người ở những hoàn
cảnh, điều kiện, không gian, và thời gian khác nhau.
2. Khả năng khích lệ: tạo sức hấp dẫn và sức cuốn hút để tạo lòng
trung thành, sự tận tâm và ước muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý.
3. Phong cách và bầu không khí mà nhà quản lý tạo ra.

PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO:
1. Phương pháp kinh tế: Tác động vào đối tượng quản lý thông qua
các lợi ích kinh tế, cho họ quyền tự do lựa chọn phương án hoạt động
có hiệu quả nhất.
2. Phương án hành chính: Tác động thông qua các hệ thống quản lý
và kỷ luật của tổ chức, yêu cầu đối tượng quản lý phải chấp hành.
3. Phương pháp giáo dục: Tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm
của đối tượng quản lý nhằm nâng cao tự chủ, nhiệt tình của họ trong
công việc.
MƯỜI LỜI KHUYÊN VÀNG DÀNH CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO:
1
Biết xây dựng quan hệ thân ... nhưng phải giữ được
thiết với nhân viên của mình
khoảng cách phù hợp
2
Biết quyết đoán
... nhưng phải biết lắng nghe...
NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
1. người nhìn xa, trông rộng: Phát hiện tạo vận mệnh cho tổ
chức người đó lãnh đạo phải biết cách truyền tầm nhìn xa đó
cho những người đi theo dưới quyền.
2. người giải quyết vấn đề: Nhận biết những vấn đnảy sinh trong
tổ chức, doanh nghiệp. Sẵn sàng đối mặt với cách người lãnh
đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết.
3. người xây dựng tập thể: Mang người khác lại với nhau để tạo
nên một tập thể giúp họ phát huy hết tài năng tính của mình.
Cần xây dựng quy tắc hoạt động cho cả nhóm tiếp thu các ý kiến
phản hồi để xây dựng tập thể ngày một tốt hơn.
4. một nhà quản giỏi: lãnh đạo giỏi phải người biết quản
thời gian (sắp xếp phân bố thời gian), quản con người, quản lý
cảm xúc (khả năng kìm nén sự cáu giận), quản lý sự căng thẳng (giảm
sự căng thẳng do áp lực công việc).
5. một người truyền đạt: lắng nghe tốt, nói tốt, viết tốt, phỏng vấn
tốt, biết cách huấn luyện người khác tốt.
6. một người kiên định: Kiên định không phải bướng bỉnh, ngang
tàng nhất định không phải ngông cuồng. Tính kiên định hàm
chứa một lý tưởng người lãnh đạo điều hành nhận lãnh như
một sứ mệnh để phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, tập thể mình là
người đứng đầu.
7. một người lương tâm: Lương tâm thể nói vắn tắt sống
đạo, đạo đây đạo trời, đạo sư, đạo cha mẹ…Đây một
tưởng thấm nhuần trong nền văn hóa của nhân loại.
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:
Kỹ năng lãnh đạo là sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố:
1. Khả năng nhận thức động lực thúc đẩy con người những hoàn
cảnh, điều kiện, không gian, và thời gian khác nhau.
2. Khả năng khích lệ: tạo sức hấp dẫn sức cuốn hút để tạo lòng
trung thành, sự tận tâm và ước muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý.
3. Phong cách và bầu không khí mà nhà quản lý tạo ra.
Lãnh đạo tổ chức - Trang 2
Lãnh đạo tổ chức - Người đăng: HacDieu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lãnh đạo tổ chức 9 10 243