Ktl-icon-tai-lieu

Lao động việt nam

Được đăng lên bởi doantruongds2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1. TÌNH TRẠNG CHUNG
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp của bậc cao đẳng và đại học Việt Nam đang ở mức rất cao.
Thống kê Quý 4/2015 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (ở độ tuổi từ 15 – 24 tuổi) đang ở
mức 7,21%, tăng mạnh so với mức 6,17% cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, đáng lưu ý là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi 20 – 24 (độ tuổi mới ra
trường khoảng 2 năm trở lại) có trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên đang ở mức rất
cao, 19,6% ở bậc cao đẳng chuyên nghiệp và 20,8% ở bậc đại học trở lên.
Quý 4/2015, hơn 1 triệu lao động Việt Nam thất nghiệp , giảm 78 nghìn lao động thất nghiệp
so với quý trước, nhưng đã tăng tới 76,4 nghìn người thất nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số trên, khoảng 40% là nhóm cao đẳng chuyên nghiệp và đại học trở lên. lao động cung
đã vượt cầu”,.
2. Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam đang ở mức báo động. Nguyên nhân là do “cung” nhiều
hơn “cầu” và chưa có sự phân bổ nhân lực hợp lý.
Số người cần việc luôn tăng, việc làm thì không đáp ứng, hiện nay có hơn 1 triệu người thất
nghiệp (2015).
Có nhiều Nguyên nhân, nhưng Nguyên nhân cơ bản
Một là:

Chất lượng lao động còn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đạt mức 3,79 điểm
(trong thang điểm 10), xếp hạng thứ 11 trong số 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á.
Nguồn nhân lực nước ta yếu về chất lượng, tác phong lao động công nghiệp, thiếu năng động
và sáng tạo… Thể lực của lao động Việt Nam ở mức trung bình kém, chưa đáp ứng được
cường độ làm việc và những yêu cầu trong sử dụng máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn của quốc
tế.
Lao động nước ta chưa được trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm, ngại phát
huy sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm làm việc, thiếu khả năng hợp tác và gánh chịu rủi ro. Vì
vậy mà tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam không ngừng tăng cao.
Hai là:
Hiệu quả, năng suất lao động trong các ngành kinh tế thấp và có sự khác biệt đáng kể giữa khu
vực công nghiệp, khu vực nông nghiệp với và khu vực dịch vụ.
Ba là:
Công tác quản lý nhà nước về việc làm – lao động còn nhiều hạn chế, hệ thống thông tin thị
trường lao động còn sơ khai thiếu đồng bộ, các chính sách, pháp luật đang từng bước hoàn
thiện. Thiếu thông tin về tình trạng nghề nghiệp.

...
TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1. TÌNH TRẠNG CHUNG
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp của bậc cao đẳng và đại học Việt Nam đang ở mức rất cao.
Thống kê Quý 4/2015 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (ở độ tuổi từ 15 – 24 tuổi) đang ở
mức 7,21%, tăng mạnh so với mức 6,17% cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, đáng lưu ý là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi 20 – 24 (độ tuổi mới ra
trường khoảng 2 năm trở lại) có trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên đang ở mức rất
cao, 19,6% ở bậc cao đẳng chuyên nghiệp và 20,8% ở bậc đại học trở lên.
Quý 4/2015, hơn 1 triệu lao động Việt Nam thất nghiệp , giảm 78 nghìn lao động thất nghiệp
so với quý trước, nhưng đã tăng tới 76,4 nghìn người thất nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số trên, khoảng 40% là nhóm cao đẳng chuyên nghiệp và đại học trở lên. lao động cung
đã vượt cầu”,.
2. Tình trạng thất nghiệp Việt Nam đang ở mức báo động. Nguyên nhân do “cung” nhiều
hơn “cầu” và chưa có sự phân bổ nhân lực hợp lý.
Số người cần việc luôn tăng, việc làm thì không đáp ứng, hiện nay hơn 1 triệu người thất
nghiệp (2015).
Có nhiều Nguyên nhân, nhưng Nguyên nhân cơ bản
Một là:
Chất lượng lao động cUn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đạt mức 3,79 điểm
(trong thang điểm 10), xếp hạng thứ 11 trong số 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á.
Nguồn nhân lực nước ta yếu về chất lượng, tác phong lao động công nghiệp, thiếu năng động
sáng tạo… Thể lực của lao động Việt Nam mức trung bình kém, chưa đáp ng được
cường độ làm việc và những yêu cầu trong sử dụng máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn của quốc
tế.
Lao động nước ta chưa được trang bị các kiến thức kỹng làm việc theo nhóm, ngại phát
huy sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm làm việc, thiếu khảng hợp tác gánh chịu rủi ro.
vậy mà tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam không ngừng tăng cao.
Hai là:
Hiệu quả, năng suất lao động trong các ngành kinh tế thấp và có sự khác biệt đáng kể giữa khu
vực công nghiệp, khu vực nông nghiệp với và khu vực dịch vụ.
Ba là:
Công tác quản nhà nước về việc làm lao động cUn nhiều hạn chế, hệ thống thông tin thị
trường lao động cUn khai thiếu đồng bộ, các chính sách, pháp luật đang từng bước hoàn
thiện. Thiếu thông tin về tình trạng nghề nghiệp.
Lao động việt nam - Người đăng: doantruongds2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lao động việt nam 9 10 308