Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự án hoa hồng

Được đăng lên bởi ngoc-do1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LẬP DỰ ÁN TRỒNG HOA HỒNG
Công ty ABC dự định đầu tư vào một dự án trồng hoa hồng tại Dalat trên một diện tích là 4,5 hecta.
Tuổi thọ của dự án là 10 năm, thời gian thực hiện đầu tư là 2 năm và giai đoạn hoạt động kinh doanh là
8 năm.
− Số liệu của bộ phận nghiên cứu kỹ thuật cho biết mỗi hecta đất trồng được khoảng 65.000 cây
hồng, mỗi cây hồng cho khoảng 30 bông hoa hồng mỗi năm.
− Dự án sẽ đi vào hoạt động ở năm 2. Mức công suất kỳ vọng thu hoạch của dự án được ước tính
như sau: (Đvt: %)
Khả năng đạt được công suất Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9
Thường xảy ra nhất
60
72
85
58
65
75
83
63
− Thị trường tiêu thụ sản phẩm được dự tính là ở Mỹ, theo bộ phận nghiên cứu thị trường thì ở Mỹ
nhu cầu hoa hồng là rất cao, trong khi đó lượng cung chưa đủ đáp ứng. Giá cả ước tính ở năm 2
khoảng 2.300 đồng/bông, mỗi năm giá sẽ tăng 3%.
− Với chủ trương khuyến khích xuất khẩu nông sản tỉnh nhà và tạo công ăn việc làm cho người lao
động, đồng thời tạo nên những địa điểm thu hút khách du lịch, tỉnh Lâm Đồng hứa nếu dự án khả thi sẽ
được tỉnh hỗ trợ dưới hình thức trợ giá đất. Giá cho công ty thuê chỉ có 30 triệu đồng/hecta/năm,
nhưng trả tiền thuê 1 lần vào năm 0. Phân bổ đều tiền thuê đất kể từ năm có thu.
− Chi phí xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng của dự án là 5.500 triệu đồng. Trong đó, số tiền
phải chi ra ở năm 0 là 3.000 triệu đồng, số tiền còn lại, 2.500 triệu đồng sẽ được chi ra trong năm 1.
Để phục vụ việc trồng hoa hồng, dự án cần phải trang bị một số máy móc thiết bị chuyên dùng.
Trong đó thiết bị mua trong nước trị giá 1.000 triệu đồng, mua ở năm 0; và thiết bị mua ở nước ngoài
có giá trị khoảng 6.000 triệu đồng, mua vào cuối năm 1. Ngoài các thiết bị chuyên dùng nói trên, một
số trang thiết bị khác cũng sẽ được mua sắm ở năm 1, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.
Ước tính tuổi thọ của nhà xưởng và cơ sở hạ tầng là 10 năm, tuổi thọ của máy móc thiết bị chuyên
dùng là 10 năm. Tuổi thọ của các thiết bị khác là 4 năm, theo kế hoạch cuối năm 5 thì các thiết bị này
sẽ được thay thế với giá trị tăng 15% so với đợt 1. Thời điểm bắt đầu khấu hao, tính kể từ năm có thu.
− Chi phí hoa giống khoảng 3.800 đồng/cây, nhân công bắt đầu trồng hoa vào tháng 10 của năm 1,
(thời gian trồng khoảng 2 tháng xong) chi phí nhân công trồng hoa đợt 1 khoảng 200 triệu đồng, sau 4
năm những cây hoa cũ sẽ được trồng lại. Chi phí trồng đợt 2 tăng 20% so với đợt 1.
− Vật tư, nguyên liệu (vật tư nông nghiệp) phục vụ cho việc trồng và chăm sóc hoa ước tính trong
năm đầ...
LẬP DỰ ÁN TRỒNG HOA HỒNG
Công ty ABC dự định đầu tư vào một dự án trồng hoa hồng tại Dalat trên một diện tích là 4,5 hecta.
Tuổi thọ của dự án là 10 năm, thời gian thực hiện đầu tư là 2 năm và giai đoạn hoạt động kinh doanh là
8 năm.
Số liệu của bộ phận nghiên cứu kỹ thuật cho biết mỗi hecta đất trồng được khoảng 65.000 cây
hồng, mỗi cây hồng cho khoảng 30 bông hoa hồng mỗi năm.
Dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2. Mức công suất kỳ vọng thu hoạch của dự án được ước tính
như sau: (Đvt: %)
Khả năng đạt được công suất Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9
Thường xảy ra nhất 60 72 85 58 65 75 83 63
Thị trường tiêu thụ sản phẩm được dự tính Mỹ, theo bộ phận nghiên cứu thị trường thì Mỹ
nhu cầu hoa hồng rất cao, trong khi đó lượng cung chưa đủ đáp ứng. Giá cả ước tính năm 2
khoảng 2.300 đồng/bông, mỗi năm giá sẽ tăng 3%.
Với chủ trương khuyến khích xuất khẩu nông sản tỉnh nhà và tạo công ăn việc làm cho người lao
động, đồng thời tạo nên những địa điểm thu hút khách du lịch, tỉnh Lâm Đồng hứa nếu dự án khả thi sẽ
được tỉnh hỗ trợ dưới hình thức trợ giá đất. Giá cho công ty thuê chỉ 30 triệu đồng/hecta/năm,
nhưng trả tiền thuê 1 lần vào năm 0. Phân bổ đều tiền thuê đất kể từ năm có thu.
Chi phí xây dựng nhà xưởng sở hạ tầng của dự án 5.500 triệu đồng. Trong đó, số tiền
phải chi ra ở năm 0 là 3.000 triệu đồng, số tiền còn lại, 2.500 triệu đồng sẽ được chi ra trong năm 1.
Để phục vụ việc trồng hoa hồng, dự án cần phải trang bị một số máy móc thiết bị chuyên dùng.
Trong đó thiết bị mua trong nước trị giá 1.000 triệu đồng, mua năm 0; thiết bị mua nước ngoài
giá trị khoảng 6.000 triệu đồng, mua vào cuối m 1. Ngoài các thiết bị chuyên dùng nói trên, một
số trang thiết bị khác cũng sẽ được mua sắm ở năm 1, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.
Ước tính tuổi thọ của nhà xưởng sở hạ tầng 10m, tuổi thọ của máy móc thiết bị chuyên
dùng 10 năm. Tuổi thọ củac thiết bị khác 4m, theo kế hoạch cuối năm 5 thì các thiết bị này
sẽ được thay thế với giá trị tăng 15% so với đợt 1. Thời điểm bắt đầu khấu hao, tính kể từ năm có thu.
Chi phí hoa giống khoảng 3.800 đồng/cây, nhân công bắt đầu trồng hoa vào tháng 10 của năm 1,
(thời gian trồng khoảng 2 tháng xong) chi phí nhân công trồng hoa đợt 1 khoảng 200 triệu đồng, sau 4
năm những cây hoa cũ sẽ được trồng lại. Chi phí trồng đợt 2 tăng 20% so với đợt 1.
Vật tư, nguyên liệu (vật nông nghiệp) phục vụ cho việc trồng chăm sóc hoa ước tính trong
năm đầu tiên (năm 2) khoảng 800 triệu đồng. Những năm sau, mỗi năm chi phí này tăng khoảng 5%.
− Nguyên liệu đóng gói khoảng 4% doanh số; chi phí điện, nước và nhiên liệu năm 2 khoảng 500
triệu đồng/năm, mỗi năm chi phí này tăng 7%. Chi phí nhân ng chăm sóc thu hoạch hoa trong
năm 2 khoảng 1.000 triệu đồng, các năm sau mỗi năm tăng 5%.
Mỗi năm dự án phải bỏ ra một số tiền bằng 5% chi phí mua sắm thiết bị chuyên dùng, nhà xưởng và
sở hạ tầng để chi cho việc sửa chữa bảo trì. Chi phí bán hàng chiếm 10% doanh số; chi phí quản
lý hành chính chiếm 5% doanh số.
Dự tính các khoản phải trả khoảng chiếm 15,0% các chi phí nguyên liệu, chi phí điện nhiên liệu,
vật đóng gói. Các khoản phải thu khoảng 10% doanh số. S dư khoản tiền tối thiểu của dự án (tiền
mặt, tiền gởi ngân hàng và tiền đang chuyển) khoảng 5% doanh số.
Số lượng hoa hồng hao hụt chiếm khoảng 5% lượng sản xuất. Số hoa hồng tồn kho bình quân
10% sản lượng thành phẩm, phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán là FIFO.
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng sẽ cho vay 12,0 tỷ đồng với lãi
suất 11,0%/năm. Thời hạn vay là 9 năm, trong đó thời hạn ân hạn là 3 năm (kể từ năm 4, sẽ trả vốn đều
trong thời gian còn lại), thời điểm trả vốn lãi vào cuối mỗi năm. Thời điểm giải ngân đợt 1 ngày
01/06/năm 0 là 3,0 tỷ đồng, giải ngân đợt 2 ngày 01/04/năm 1 là 9,0 tỷ đồng. Phần còn lại của dự án do
công ty ABC bỏ ra với cổ tức kỳ vọng 15%/năm. Công ty bỏ riêng vào vốn lưu động 1 tỷ đồng
cuối năm 1, nếu dự án có nhu cầu vay vốn lưu động thì ngân hàng sẽ cho vay với lãi suất 13%/năm.
1
Lập Dự án hoa hồng - Trang 2
Lập Dự án hoa hồng - Người đăng: ngoc-do1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập Dự án hoa hồng 9 10 448