Ktl-icon-tai-lieu

lập và thẩm định Dự án

Được đăng lên bởi Phonglinh Wind
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DA1: DỰ ÁN SẢN XUẤT GẠCH CHỊU NHIỆT
§         Thiết bị và nhà xưởng sản xuất đầu tư 1 lần
§         Vòng đời dự án theo thời gian khấu hao của thiết bị.
§         Tính NPV, IRR của dự án.
§         Tính độ nhạy theo sản lượng tiêu thụ và giá bán
1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1 Mục tiêu của dự án

-           Đầu tư xây dựng nhà máy bán tự động sản xuất gạch Manhezi và gạch cao nhôm là loại gạch ch
nhiệt trên 1825o, nhiều kích cỡ sử dụng để xây lò luyện cán thép, luyện ciment, luyện thủy tinh…. thay th
gạch nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc).
-          Công suất dự kiến của nhà máy là 2.000 tấn/năm, công suất tối đa là 2500 tấn/năm
1.2 Mức đầu tư và nguồn vốn của dự án :
§         Đầu tư trang thiết bị :
STT

TÊN THIẾT BỊ

TRỊ GIÁ

1

Máy ép 400 tấn

650,000,000

2

Máy nghiền trục

210,000,000

3

Máy trộn + nghiền keo

38,000,000

4

Lò sấy + máy phun lò

92,000,000

5

Thiết bị điện

40,000,000

6

Máy vi tính

24,000,000

7

Công cụ khuôn + cân

8

Máy ép 1500 tấn mới (Korea)

9

Xe nâng

10

Xây dựng Lò nung 25 tấn

11

Chi phí lắp đặt chuyển giao

12

Bình trung thế và hệ thống điện 3 pha
Tổng cộng

121,000,000
1,210,000,000
90,000,000
950,000,000
70,000,000
224,000,000
3,719,000,000

Vốn đầu tư thiết bị

3,719,000,000

Vốn đầu tư nhà xưởng

2,300,000,000

Tổng vốn đầu tư

6,019,000,000

§         Nguồn vốn đầu tư toàn bộ là vốn của chủ dự án
1.3 Chi phí sản xuất :
Chi phí biến động cho 1 tấn gạch thành phẩm :
Chi phí nguyên vật liệu

920,000

Chi phí nhân công trực tiếp

348,000

Chi phí phân xưởng

200,000

Chi phí khác

150,000

Tổng cộng

1,618,000

-          Chi phí cố định về quản lý trong 1 năm là 350 triệu đồng (phục vụ cho việc sản xuất từ 1600 –
2500 tấn/năm). Chi phí này chưa tính chi phí khấu hao.
-          Khấu hao thiết bị trong thời gian 5 năm. Khấu hao nhà xưởng trong thời hạn 7 năm.
1.4 Doanh thu :

-          Công suất sản xuất và tiêu thụ dự kiến là 2000 tấn/năm, trong đó năm thứ nhất đạt 80% dự kiến, nă
thứ 2 đạt 90% dự kiến, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100% dự kiến.
-          Giá bán được tính là 2.900.000đ/năm.
-          Thuế lợi tức 28% lợi nhuận.
2. YÊU CẦU :
-          Hãy tính NPV và IRR của dự án. Tỷ suất chiết khấu dùng để tính NPV là 12%.

-          Với giá bán bao nhiêu thì đạt hoà vốn đầu tư (lợi nhuận = 0).
-          Trong trường hợp sản lượng tiêu thụ dao động từ 1700 tấn – 2300 tấn/năm và giá bán dao động từ
2,6 triệu – 3,2 triệu/tấn. Hãy tính độ nhạy của NPV và IRR. Qua đó rút ra nhận xét mối quan hệ giữa doan
thu và ch...
DA1: DỰ ÁN SẢN XUẤT GẠCH CHỊU NHIỆT
1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1 Mục tiêu của dự án
1.2 Mức đầu tư và nguồn vốn của dự án :
STT TÊN THIẾT BỊ TRỊ GIÁ
1 Máy ép 400 tấn 650,000,000
2 Máy nghiền trục 210,000,000
3 Máy trộn + nghiền keo 38,000,000
4 Lò sấy + máy phun lò 92,000,000
5 Thiết bị điện 40,000,000
6 Máy vi tính 24,000,000
7 Công cụ khuôn + cân 121,000,000
8 Máy ép 1500 tấn mới (Korea) 1,210,000,000
9 Xe nâng 90,000,000
10 Xây dựng Lò nung 25 tấn 950,000,000
11 Chi phí lắp đặt chuyển giao 70,000,000
12 Bình trung thế và hệ thống điện 3 pha 224,000,000
Tổng cộng
3,719,000,000
§Thiết bị và nhà xưởng sản xuất đầu tư 1 lần
§Vòng đời dự án theo thời gian khấu hao của thiết bị.
§Tính NPV, IRR của dự án.
§Tính độ nhạy theo sản lượng tiêu thụ và giá bán
- Đầu xây dựng nmáy bán tự động sản xuất gạch Manhezi gạch cao nhôm loại gạch chịu
nhiệt trên 1825
o
, nhiều kích cỡ sử dụng để xây luyện cán thép, luyện ciment, luyện thủy tinh…. thay thế
gạch nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc).
-Công suất dự kiến của nhà máy là 2.000 tấn/năm, công suất tối đa là 2500 tấn/năm
§Đầu tư trang thiết bị :
lập và thẩm định Dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập và thẩm định Dự án - Người đăng: Phonglinh Wind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
lập và thẩm định Dự án 9 10 409