Ktl-icon-tai-lieu

Lean production

Được đăng lên bởi nick.dtq
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LEAN
MANUFACTURING

Concepts

CÁC TÊN GỌI KHÁC NHAU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bui Minh Khue

Vừa đúng lúc (Just In Time)
Sản xuất luân chuyển liên tục (Continuous flow
manufacturing)
Sản xuất gia tăng giá trị (High value-added
maunufacturing)
Sản xuất không tồn kho (Stockless production)
Chiến tranh chống lãng phí (War on waste)
Sản xuất luân chuyển nhanh (Fast throughput
manufacturing)
Sản xuất “mảnh mai” (Lean manufacturing)

2-Feb-05

CÁCH TIẾP CẬN CỦA TOYOTA
“Cách tiếp cận của chúng tôi là tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân
của từng loại “lãng phí” trong quá trình sản xuất & tìm ra các
giải pháp, thường là bằng phương pháp trải nghiệm (trial and
error).
Kỹ thuật Kanban, tự quản (Jidoka),…tất cả đều được sáng tạo
ra trong quá trình trải nghiệm tại quá trình sản xuất”
TAIICHI OHNO
FORMER VICE PRESIDENT
TOYOTA MOTOR CORPORATION

Bui Minh Khue

2-Feb-05

7 LOẠI HÌNH LÃNG PHÍ

Bui Minh Khue

2-Feb-05

7 LOẠI HÌNH LÃNG PHÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bui Minh Khue

Lãng phí do sản xuất dư thừa hoặc quá sớm
Lãng phí do chờ đợi
Lãng phí do vận chuyển
Lãng phí do lưu kho nhiều
Lãng phí vật tư trong quá trình sản xuất
Lãng phí do phế phẩm
Lãng phí do các động tác hoặc hoạt động thừa

2-Feb-05

ỨNG DỤNG LEAN Ở MỸ
BẮT ĐẦU VỚI TỪNG KHÍA CẠNH CỦA LEAN
Một nghiên cứu của Industry Week Magazine trong các công ty
sản xuất của Mỹ có ứng dụng Lean Manufacturing năm 2004
cho thấy:
ƒ
39.1% công ty thực hiện một số khía cạnh của Lean;
ƒ
55.0% công ty thực hiện hầu hết các khía cạnh của Lean;
ƒ
5.9% công ty thực hiện tất cả các khía cạnh của Lean.
Nguồn: Lean Manufacturing, MPDF

Bui Minh Khue

2-Feb-05

TẠI SAO ÁP DỤNG LEAN KHÔNG THÀNH

MỌI NGƯỜI THƯỜNG COPY KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CỦA
LEAN THAY VÌ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY “LEAN”
VÀO TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA MÌNH.
Jamie Flinchbaugh, Lean Learning Center

Bui Minh Khue

2-Feb-05

TOYOTA PRODUCTION
SYSTEM

Concepts

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Nguyên tắc tác nghiệp:
ƒ Loại bỏ các lãng phí
ƒ Sự tham gia của mọi người
ƒ Cải tiến liên tục
Các công cụ quản lý tác nghiệp:
ƒ Thiết kế cho sản xuất
ƒ Những máy móc đơn giản
ƒ Bố trí phân xưởng
ƒ Duy trì năng suất toàn diên
(TPM)
ƒ Giảm thời gian set up máy
ƒ Quản lý “nhìn thấy được”

Bui Minh Khue

Phương thức lập kế hoạch &
kiểm soát:
• Hệ thống “kéo”
• Kanban
• Cân bằng nhu cầu
• Sản xuất nhiều model
• Đồng bộ hoá, tiêu chuẩn hoá

2-Feb-05

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Kanban
Leveled production
Just In Time

Small-lot production
Reduced set-up times
Multi-skill development
Multi-process handling

Flex...
LEAN
MANUFACTURING
Concepts
Lean production - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lean production - Người đăng: nick.dtq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Lean production 9 10 203