Ktl-icon-tai-lieu

lí thuyết chung về tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại

Được đăng lên bởi thaobui41995-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài : Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá với cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài thảo luận :

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ VỚI
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRONG GIAI ĐOẠN
HIỆN NAY .

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO vào năm 2006 . Từ đó cho
đến này , Việt Nam đang dần gỡ bỏ những rào cản Thương Mại để phù hợp với nền kinh tế hội
nhập và đảm bảo những mục tiêu Kinh tế vĩ mô của chính phủ. Tỷ giá hối đoái là một phạm trù
kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ
có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng
thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Vì thế làm sao để có được
cơ chế và chính sách hợp lí để điều hành tỷ giá là điều hết sức quan trọng . Đặc biệt , cơ chế và
những chính sách này là một nhân tố quan trọng tác động trực tiếp lên cán cân thương mại Việt
Nam . Trong những năm gần đây , nhờ có sự đổi mới tích cực để trở nên linh hoạt và theo sát
hơn với tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước , nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều
thành công đáng khích lệ nhất là những tác động tích cực của tỷ giá lên cán cân thương mại . Tuy
nhiên , bên cạnh những thành công đạt được , Việt Nam vẫn còn đang gặp khó khăn tong cạnh
tranh thương mại cũng như phải đối mặt với căn bệnh “ nhập siêu” vốn đã gây rất nhiều tranh cãi
. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của căn bệnh này phần lớn phụ thuộc vào việc điểu chỉnh tỷ
giá chưa thực sự hợp lí .Bài thảo luận này đi sâu vào việc phân tích những tác động của tỷ giá
hối đoái tác động lên cán cân thương mại ; phản ánh cơ chế , chính sách điều hàng tỷ giá của
Việt Nam trong . Qua đó đưa ra một vài những giải pháp góp ý liên quan nhằm cải thiện và phát
triển nền kinh tế đất nước .

Kinh tế vĩ mô – Nhóm 10

Trang 1

Đề tài : Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá với cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay.

Bài thảo luận được chia thành các nội dung chính như sau :
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VỚI CÁN CÂN
THƯƠNG MẠI.
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỈ
GIÁ ĐỐI VỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI .
CHƯƠNG 3 : NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT
NAM .

Kinh tế vĩ mô – Nhóm 10

Trang 2

Đề tài : Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá với cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay.

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VỚI CÁN
CÂN THƯƠNG MẠI.
1. Tỷ giá hối đoái
1.1. K...
Đề tài : Phân tích mối quan hệ giữa tỉ giá với cán cân thương mại trong giai đoạn hiện nay.
Đ tài tho lun
:
PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA T GIÁ VI
CÁN CÂN THƯƠNG MI TRONG GIAI ĐON
HIN NAY.
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO vào năm 2006 . Từ đó cho
đến này , Việt Nam đang dần gỡ bỏ những rào cản Thương Mại để phù hợp với nền kinh tế hội
nhập và đảm bảo những mục tiêu Kinh tế vĩ mô của chính phủ. Tỷ giá hối đoái là một phạm trù
kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ
có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng
thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Vì thế làm sao để có được
cơ chế và chính sách hợp lí để điều hành tỷ giá là điều hết sức quan trọng . Đặc biệt , cơ chế và
những chính sách này là một nhân tố quan trọng tác động trực tiếp lên cán cân thương mại Việt
Nam . Trong những năm gần đây , nhờ có sự đổi mới tích cực để trở nên linh hoạt và theo sát
hơn với tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước , nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều
thành công đáng khích lệ nhất là những tác động tích cực của tỷ giá lên cán cân thương mại . Tuy
nhiên , bên cạnh những thành công đạt được , Việt Nam vẫn còn đang gặp khó khăn tong cạnh
tranh thương mại cũng như phải đối mặt với căn bệnh “ nhập siêu” vốn đã gây rất nhiều tranh cãi
. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của căn bệnh này phần lớn phụ thuộc vào việc điểu chỉnh tỷ
giá chưa thực sự hợp lí .Bài thảo luận này đi sâu vào việc phân tích những tác động của tỷ giá
hối đoái tác động lên cán cân thương mại ; phản ánh cơ chế , chính sách điều hàng tỷ giá của
Việt Nam trong . Qua đó đưa ra một vài những giải pháp góp ý liên quan nhằm cải thiện và phát
triển nền kinh tế đất nước .
Kinh tế vĩ mô – Nhóm 10 Trang 1
lí thuyết chung về tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí thuyết chung về tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại - Người đăng: thaobui41995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lí thuyết chung về tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại 9 10 255